news_arrow
Siste nyheter
Publisert :05 des 2016 | Kategori :
juljul3

Syns du kjæresten din eller andre fortjener et medlemskap i julegave? Skriv til oss, så ordner vi det. Oppgi hvem som skal betale medlemskap, og hvem du syns fortjener gaven.

Publisert :07 des 2016 | Kategori :
elbil-ren-sarp

En av Norges første elrenovasjonsbiler. Foto Sarpsborg kommune

 

Norsk forening mot støy har fått flere klager på søppeltømming, som gjerne foregår med støyende og eksosiske dieselbiler. Sarpsborg kommune satser på mer ren-ovasjon ved å utfase diesesøppelbilene og anskaffe Norges første elbiler til dette formålet. I tillegg skal de bruke biogassbiler – som iallfall er noe bedre enn dieselkjøretøyene. Nettopp renovasjon i byene er noe som egner seg til elektrifisering – av flere grunner:

  • Helse- og miljøgevinsten er større for tunge kjøretøy enn for lette.
  • Renovasjonsbiler kjører nødvendigvis der forlk bor.
  • Søppelkjøring innebærer mye start-og-stopp, noe forbrenningsmotorer er særdeles dårlig egnet til

Sjåførene vet nøyaktig hvor langt de skal kjøre – ingen grunn til rekkeviddeangst

Mer

Publisert :07 des 2016 | Kategori :
biltunnel

Bjørgatunnelen. Foto Wikimedia Commons

De nærmeste naboene til den 1600 m lange Bjørgatunnelen hørte straks at støyen ved tunnelmunningen økte. Dette er en vanlig effekt i tunneler og skyldes at refleksjoner fra tunneltaket og –veggene også kastes ut av tunnelen. I tillegg er kanskje farten blitt høyere enn den var på den gamle og svingete veien. Tunnelen ligger ved Lussand i Granvin, Hordaland.

Mer (sorry, betalingsmur) 

Publisert :02 des 2016 | Kategori :
støy-stat2014

Stadig flere utsettes for minst 55 dBA, særlig fra veitrafikk. Ill. SSB.

Stikk i strid med nasjonale mål for støyreduksjon utsettes stadig flere for støy – særlig fra veitrafikk, hvor over 50 % flere var utsatt for minst 55 dBA i 2014 enn i 1999. Også støy fra flytrafikk, industri og annen næringsvirksomhet viste vekst, men de absolutte tallene er langt mindre enn for veitrafikk. Det siste gjelder også for jernbanen, som faktisk har overoppfylt denne delen av det nasjonale støymål. Alt dette fremgår av den siste undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

     Også flere er blitt utsatt for innendørs støy over 38 dBA, men her presiserer SSB at usikkerheten er stor, og at tallene må tas med et forbehold. Denne formen for støy fra jernbane har økt med nærmere 200 %, men de absolutte tallene er små. Færre plages av så kraftig flystøy innendørs. Flere utsettes for kraftig støy innendørs fra veitrafikk – som utgjør den verste støykilden i absolutte tall – og industri.

I tillegg til disse støytypene kommer støy fra diskoteker og andre skjenkesteder, utagerende privatfester, motorgressklipping, annen nabostøy m.m.
Mer om SSB undersøkelse

holsmbu-pol

Støy fra bl.a. diskoteker og utagerende festing kommer i tillegg. Foto Pål Jensen.

Publisert :03 nov 2016 | Kategori :
restaur-middag

Et helt års medlemskap koster mindre enn en middag på en restaurant. Ill. Wikimedia Commons.

Kontingentjustering fom. medlemsåret 2017. Årsmøtet for Norsk forening mot støy har vedtatt at kontingenten skal oppjusteres fom. medlemsåret 2017. Det er da 10 år siden forrige justering av kontingenten. Nyinnmeldinger fom. november 2016 har fulle medlemsrettigheter i hele 2017.

Satsene er som følger:
• Ordinært medlemskap for privatpersoner: 300 kroner
• Studenter, pensjonister, arbeidsledige: 200 kr
• Organisasjoner, fagforeninger, skoler, vel o.l: 700 kr
• Offentlige etater: 750 kr
• Bedrifter, fagforbund: 1500 kr