news_arrow
Siste nyheter
Publisert :17 mars 2016 | Kategori :
Skjermbilde 2016-04-27 15.03.36

Foreningens styre 2016-2017:

Årsmøtet 15. mars behandlet og godkjente årsberetning og regnskap for siste driftsår. 

Årsmøtet vedtok også forslag om en mindre justering av kontingentsatsene. Kontingentene har ikke vært endret siden 2007. De nye satsene trer i kraft fra 2017.

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen besto av Tone Tellevik Dahl, Snorre Sletvold og Erling Moberg.  Det nye styret ble:  

Hans Otto Watne, (gjenvalg), 2 år
Ole Erik Yrvin, 1 år 

Ingunn Milford, 2 år
Emily Robertson, 2 år

Kristin Sandaker, 1 år,var ikke på valg.

Styret konstituerte seg selv på styremøtet 26. april og valgte Hans Otto Watne til å lede styret.

Du kan laste ned

Skjermbilde 2016-03-17 14.27.44

Les mer om den nye styrelederen:

Publisert :26 mai 2016 | Kategori :
arhaug-milf-liten

På Støyforeningens konferanser får du faglig påfyll og treffer hyggelige mennesker. Her advokat Jan Arhaug og akustiker Ingunn Milford i Multiconsult. I bakgrunnen en annen akustiker, Iiris Turunen-Rindel i Standard Norge. Foto: Pål Jensen.

Også i år holdt foredragene på Støyforeningens konferanse et høyt nivå. Akustiker og styremedlem Ingunn Milford fra Multiconsult dokumenterte sammenhengen mellom lydkvaliteten i boliger og andel støyplagede og plagegrad. 13–20 % ble noe, mye eller voldsomt plaget hvis lydforholdene så vidt tilfredsstilte minstekravene – trinnlyd ble oppfattet som mest plagsomt. Medregnes de som oppgav å være litt plaget, ble andelen plagede høyere. Minstekravene er da også ment å gi tilfredsstillende lydforhold, ikke gode lydforhold.

Vi legger ut foredragene etter hvert, men alt nå kan du kose deg med rapporten Ingunn Milfords foredrag var basert på.

Mer.

Publisert :24 mai 2016 | Kategori :
ulf

I anledning Støyforeningens konferanse onsdag sier Støyforeningens generalsekretær, Ulf Winther, bl.a. til Dagsavisen:

     – Støy er farlig om man lever sitt liv i et støyeksponert område, gul sone eller verre. Man dør litt hver dag, for å bruke et slagord fra den gang sigarettrøyking ble erkjent som helsefarlig. Danske undersøkelser viser at menn som lever i et støybelastet område, risikerer å få forkortet sitt liv med cirka to år. Da er andre sosiale årsaker ryddet vekk. WHO sa i sin rapport om støy at hvert 50. dødelige hjerteattakk i Vest-Europa tilskrives støy. Dette etter såkalte epidemiologiske beregninger der samspillet av årsaker var analysert og hver enkelt årsak fikk sin selvstendige innflytelse beskrevet som andel av dødeligheten. Men støy har også innflytelse på andre måter, blant annet kan støy påvirke adferdsmønsteret hos barn, og dermed deres livsutvikling.

Mer

Publisert :13 mai 2016 | Kategori :

Støy, helse, og gode bomiljøer.   Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er fortsatt miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge eller møte støyutfordringer?   Meld deg på Støyforeningens konferanse onsdag 25.mai. Max 80 deltakere. Velkommen! Se programmet.

Skjermbilde 2016-01-20 09.36.43
Publisert :12 mai 2016 | Kategori :
Asfalt og bildekk - LEO konf

Bedre bildekk og bedre asfalt er to av våre hovedmuligheter til å redusere verdens største støyproblem - støyen fra veitrafikk. Internasjonalt har det pågått omfattende forskning (LEO) om hvilken asfalt og hvilke bildekk som leverer de mest støyreduserende egenskapene. Nå samler Sintef verdensledende forskere som har stått for denne forskningen til et internasjonalt seminar i Oslo 2.juni. Påmelding er gratis. Alle som er i jobb der man arbeider med aspekter med veitrafikkstøy, burde benytte anledningen til å bli oppdatert om de nyeste forskningsresultatene. Påmelding frem til 21.mai. Påmelding til seniorforsker Truls Berge, truls.berge@sintef.no.  Les mer om programmet.