news_arrow
Siste nyheter
Publisert :22 mars 2018 | Kategori :
hestehov2

Norsk forening mot støy tar påskeferie mandag 26. mars–mandag 2. april. Kom deg ut og nyt sola, og velkommen tilbake tirsdag 3. april☺

Publisert :22 mars 2018 | Kategori :
støy-fhi

Folkehelseinstituttet har oppdatert sin nettside om støy, Den omfatter opplysninger om støy og helseskader, omfanget av forskjellige støykilder m.m., og med referanser til regelverket og faglitteraturen.

Mer.

Publisert :21 mars 2018 | Kategori :
sven-brun2

Nye i styret: Styremedlem Sven Brun og varamedlem Paal Sjøwall, begge også aktive i Stopp støyen-aksjonen i forbindelse med beredskapssentret på Taraldrud. Foto Pål Jensen

 

Årsmøtet i Norsk forening mot støy valgte følgende styre med akklamasjon:

Nytt styremedlem er Sven Brun, etter at Emily Robertson valgte å tre ut av styret.

Nytt varamedlem er Paal Sjøwall, etter at Henrik Steffens fratrådte ved årsskiftet.

Styremedlem Ingunn Milford tok gjenvalg. Styremedlemmene Hans Otto Watne, Kristin Sandaker og Ole-Erik Yrvin, samt varamedlem Tim Hofer, var ikke på valg.

Publisert :19 mars 2018 | Kategori :
fossilsubsidier

Sverige subsidierer bruk av fossilt brensel og fossile drivstoffer med ca. 30 milliarder svenske kroner (ca. 28 mrd. norske), har Naturskyddföreningen beregnet i en rapport om klimaskadelige subsidier. En stor del av subsidiene går til eksosskapende og støyende virksomhet, først og fremst bil- og flytrafikk: Lavere avgift på diesel enn på bensin, skattefradrag for matpakkekjøring, skattefritak for innenriks flytrafikk, momsfritak for internasjonale reiser (fossil andel), momsnedsettelse for innenriksreiser (fossil andel) osv. Hvor mye av subsidiene som går til støyende virksomhet fremgår ikke, men minst halvparten går åpenbart til støyende trafikk.

     Rapporten understreker at slike subsidier ikke er et særsvensk fenomen. På verdensbasis ble utvinning og forbruk av fossilt brensel i 2015 subsidiert med 425 milliarder dollar (ca. 3 billioner kr), ifølge beregninger i regi av Nordisk ministerråd. En stor del av disse billionene bidrar til å gjøre støyende virksomhet billigere enn den burde være.

Mer.

Enda mer (hele rapporten)

Publisert :17 mars 2018 | Kategori :
tog-hy

Hverken kontaktledning eller dieselstøy. Foto: Alstom

Den britiske regjeringen vurderer å fase ut dieseldrevne tog innen 2040. Men den ønsker samtidig ikke å elektrifisere den nordlige delen av hovedlinjen London–Leeds–Manchester. Derfor ønsker den et pilotprosjekt med hydrogentog. De planlegges å være på skinner sent i 2019 eller i 2020. Alstom (som står bak bl.a. de berømte TGV-ene) begynte tidlig i 2017 å testkjøre sine Coradia iLint i Tyskland og Tsjekkia. De tar 300 passasjerer. Toppfarten er 140 km/t. De kan kjøre 600–800 km på full tank. Tilsvarende tog vil formodentlig kunne kjøre Oslo–Trondheim gjennom Østerdalen på én tank (dette med et forbehold fordi stigningene og behovet for oppvarming i den østerdalske vinter er større enn i England). De eneste utslippene er vann. Og beboere langs linjen slipper støyen fra dieselmotorene.

Mer.
Sintef-rapport om alternative drivstoffer for uelektriske strekninger