news_arrow
Siste nyheter
Publisert :08 mars 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Publisert :24 mai 2017 | Kategori :
vannsc-svaner

Vannscootere er noe helt annet, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten. Det syns nok svanene også.

Vannscooterkjøreren som dukker opp senere på dagen, skal ikke noe sted. Han skal kjøre i ring rundt holmen, og han skal kjøre i ring rundt seg selv for å treffe sine egne bølger. Støyende. Raskt. Uforutsigbart. Så skriver Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten

Publisert :24 mai 2017 | Kategori :
vp-arhaug3

Innkassing gir en viss støydemping. Foto Jan Arhuag.

Stadig flere installerer varmepumper, og NOVAP – Norsk Varmepumpeforening – anslår at 40–50 % av alle norske eneboliger og småhus er oppvarmet av en eller annen varmepumpeteknologi. Enova støtter installering av alle slags varmepumper – unntatt luft/luft-varmepumper, som gjerne er billigere og mindre effektive enn de andre. Varmepumpen er utvilsomt en genial oppfinnelse. Men hvor mye av miljøgevinsten for varmepumpene går bort ved at folk i stedet hever innetemperaturen (også i rom som ikke er i bruk) og sløser med varmtvannet?

     Helt sikkert er det at varmepumpebølgen ikke har gått upåaktet hen blant støyplagede naboer. For selv om det kreves autorisasjon for å montere en varmepumpe, omfatter autorisasjonen bare et F-gass-sertifikat, ikke krav til kunnskaper om støy.

Mer.

Stadig flere installerer varmepumper, og NOVAP – Norsk Varmepumpeforening – anslår at 40–50 % av alle norske eneboliger og småhus er oppvarmet av en eller annen varmepumpeteknologi. Enova støtter installering av alle slags varmepumper – unntatt luft/luft-varmepumper, som gjerne er billigere og mindre effektive enn de andre. Varmepumpen er utvilsomt en genial oppfinnelse. Men hvor mye av miljøgevinsten for varmepumpene går bort ved at folk i stedet hever innetemperaturen (også i rom som ikke er i bruk) og sløser med varmtvannet?

Helt sikkert er det at varmepumpebølgen ikke har gått upåaktet hen blant støyplagede naboer. For selv om det kreves autorisasjon for å montere en varmepumpe, omfatter autorisasjonen bare et F-gass-sertifikat, ikke krav til kunnskaper om støy.

Mer.

Publisert :19 mai 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-05-19 09.08.24

BT: NRK Telemark melder om om ordføreropprør mot departementets skroting av vannscooterregelverket.

   Når godværet kommer er vannscootersesongen i gang. Kommunene skal jobbe raskt dersom de skal ha på plass et lokalt regelverk for vannscootere, slik som meldingen fra Klima- og miljødepartementet legger opp til.  I mediene varsles ordføreropprør mot departementets oppheving av vannscooterregelverket.

Publisert :18 mai 2017 | Kategori :

|

vannsc4

Nå kan vannscootere kjøre og støye på linje med fritidsbåter.

Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter. Svein Harberg (H) bedyrer at det ikke er snakk om frislipp og villmannskjøring. Hurra.
Mer om ikke-frislippet og ikke-villmannskjøringen.