news_arrow
Siste nyheter
Publisert :23 april 2018 | Kategori :
droner

På støykonferansen redegjorde en representant for Samferdelsdepartementet for regjeringens dronestrategi. Regjeringen vil bl.a. heve dronekompetansen, inkl. «Utrede støy fra droner nærmere og se på hvilke konsekvenser denne type støy kan medføre for naturmiljø og friluftsliv.»

    Samtidig viser en NASA-undersøkelse at droner gir mer støyplager pr. desibel enn all trafikkstøy.

Mer.

Publisert :23 april 2018 | Kategori :
fly-ryanair

En motstander av flyavgifter. 

1. april innførte Sverige en flyavgift på 60–400 (S)kr, hvor den laveste avgiften gjelder for flyturer innen Europa. Utenfor Europa blir avgiften på Skr 250 eller 400, hvor den høyeste avgiften gjelder reiser på over 6000 km. Transportstyrelsen regner med at avgiften vil redusere veksten i flytrafikken. Før avgiften ble innført, regnet de med en vekst på 5 % i 2018. Nå er vekstprognosen redusert til 2,6 %.

     SAS og Norwegian mener at satsing på biodrivstoff har større miljøvirkning enn denne avgiften. Det er neppe mer overraskende enn at vannet i Skagerrak er vått. Og virkningen av biokjøret på flystøyen er null.

Mer 

Publisert :18 april 2018 | Kategori :
Skjermbilde 2018-04-18 11.13.42

Støyaktivister og medlemmer av foreldreutvalg ved lokale skoler i nærområdet til politiets planlagte beredskapssenter: Paal Sjøwall og Linda Methi fra Foreldreaksjonen Stopp Støyen!, representerte aksjonen på Støyforeningens nasjonale støykonferanse, og mottok æresprisen Årets Støydemper 2018.

      På den nasjonale støykonferansen var det mange interessante presentasjoner om de mange sidene ved støyutfordringer i vårt samfunn. Blant annet ble det presentert internasjonal forskning som dokumenterer hinsides tvil at å leve i såkalt dagligdags støy, på sikt medfører betydelig økt helserisiko.

     Et spesielt hyggelig innslag var tildeling av æresprisen Årets Støydemper. Den gikk denne gang  til foreldreaksjonen Stopp Støyen. Aksjonen har sitt utgangspunkt i foreldreutvalg ved en rekke skoler i Oppegård, med tilslutning fra foreldre til barn i barnehagene i området, alle med bekymring for at miljøet og ikke minst støyutfordringene ved det planlagte beredskapssenteret for politiet ikke var godt nok tatt hensyn til i planleggingen. Etter hvert fikk aksjonen også tilslutning fra Bjørndal i Oslo kommune.

     Foreldreaksjonen Stopp Støyen ble tildelt æresprisen Årets støydemper på den nasjonale støykonferansen. I pristalen takket Støyforeningen Justisdepartementet og Politidirektoratet for at reguleringsplanen var så stupid og maktarrogant mht. støy at den vekket foreldrene i Oppegård.

     Stopp Støyen-aksjonen kan også være en inspirasjon for for foreldre og foreldreutvalg ellers i Norge om at miljøutfordringer, ikke minst støyutfordringer, trenger foreldres engasjement om man skal sikre barn gode oppvekstmiljøer. Bare i Oslo bor 60-70 000 barn i gul støysone. Foreldre må engasjere seg for å hindre samfunnsplanlegging og utbygging som gir slike oppvekstmiljøer.   

Publisert :15 april 2018 | Kategori :
elbusser-ruter

Øystein Svendsen (Unibuss), Atle Rønning (Norgesbuss), Jan Volsdal (Nobina), markedsdirektør Ellen Rogde i Ruter og byråd Lan Marie Berg står bak den nye elbuss-satsingen. Foto: Ruter

Oslo har lenge vært baktunge innen elbusser. Men på en pressekonferanse i Unibuss' store bussterminal på Alnabru i Oslo fortalte Ruter og miljøbyråd Lan Marie Berg om Oslos nye satsing på elbusser: 70 innen neste sommer. De vil også gjøre hovedstaden til Europas fremste på elbuss. I indre by skal elektriske leddbusser kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54. De skal lades på bussgarasjen på Alnabru.

     Mer.

Publisert :12 april 2018 | Kategori :
kontorl-lys

Det blir færre forstyrrelser I et kontorlandskap med lamper som styres av kontoristenes konsentrasjon. Et dataprogram styrer lampen slik at den lyser rødt når medarbeideren er konsentrert og ikke vil forstyrres, og grønt når h*n kan forstyrres. Lampen er testet blant 450 kontorlandskapsansatte I 12 land. Antall forstyrrelser ble nesten halvert (ned 46 %), og folk følte at de ble mer effektive.

     Mer