news_arrow
Siste nyheter
Publisert :22 feb 2017 | Kategori :
støy-arb

Her er hørselsvernet på plass, men det er ikke alltid slik. Foto Pål Jensen.

Mer enn hver annen håndverker oppgir at de slurver med verneutstyret som skal beskytte mot støy, støv og vibrasjoner. Manglene forklares bl.a. med latskap, tidspress og at verneutstyret gjør arbeidet besværlig, Mer enn hver femte håndverker oppgir også at arbeidsgiveren ikke utstyrer dem med de arbeidsklærne og det verneutstyret som de har behov for. Slik er det iallfall i Sverige, men forholdene er neppe særlig annerledes i Norge.

Mer.

Publisert :21 feb 2017 | Kategori :
elbil-ren-sarp

«Minst mulig støy» kan vanskelig tolkes annerledes enn at kommunen må gå over til elektrisk reno når slike biler blir tilgjengelige. Foto Sarpsborg kommune.

Oslo kommune har overtatt etter at det såkalte Veireno med mindre hell forsøkte å utøve denne tjenesten. Derfor, og fordi elektriske reno-biler er på vei, minner vi om Oslos egen reno-forskrift, mer presist Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Oslo kommune, Oslo:

§ 2-2.Henteordning
Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Innsamlingen skal gjennomføres slik at belastningen for omgivelsene hva angår støy, lukt, støv, miljøutslipp og trafikale forhold blir så liten som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø. Husholdningsavfall som er omfattet av henteordningene skal være kildesortert etter kommunens anvisning.

Det står altså ikke «innsamlingen bør gjennomføres…», «innsamlingen anbefales gjennomført…» e.l.; reno-forskriften er ikke noe T-1442*. Og kan reno utføres på andre måter enn med elbiler, når disse blir tilgjengelige? Støyreduksjonen ved elektrifisering er mye større for tunge kjøretøy enn for personbiler. Også lukt, støv og miljøutslipp kan vanskelig minimeres på andre måter enn ved elektrifisering. I tillegg behøver ikke renovatørene å frykte rekkeviddeangst; de vet nøyaktig hvor de skal kjøre, og hvor langt.

Hele reno-forskriften

*Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen inneholder 89 «bør».

Publisert :20 feb 2017 | Kategori :
barn

Hvordan påvirkes små ører av lyd, støy – og mors sang?

Foto Pål Jensen

Hvordan påvirkes barn av lyd og støy? Også for små ører er lyd mye mer enn støy – det kan være mors vuggeviser eller felespill, spurver som har en passiar i hekken, eller frosken som kvekker i dammen. Både støy og godlyd er tema for et symposium i Lund 17. mars. Det spenner over hele barndommen, fra tenåringer og ned til barna er så små at de må stå på knærne for å nå ned til gulvet – ja, helt ned til ufødte barn: I dag vet vi at høresansen begynner å utvikles i 3. trimester, dvs. i de siste tre måneder av svangerskapet. Hvordan påvirkes syvåringer av veitrafikkstøy? Hvordan påvirker støy stressnivået hos mor og barn? Hvordan fungerer klasserommet som arbeidsplass? Hvordan virker mors sang på ufødte og for tidlig fødte barn – blir slike barn musiske mennesker?

Her finner du mer kortreist informasjon om barn, lyd og støy. 

Publisert :19 feb 2017 | Kategori :
støy-veidekker

Støy fra tunge og lette kjøretøy på forskjellige veidekker ved 80 km/t. KK = brostein. Etter Gardziejczy.

På tørr vei støyer tunge kjøretøy ca. 10 dBA mer, dvs. at én tungbil støyer like mye som ti lette. Dette ifølge målinger av Władysław Gardziejczy ved det tekniske universitet i Bialystok. Og det er naturligvis et gjennomsnitt. I tillegg er tungbil definert snevrere enn av Statens vegvesen. Vegvesenet regner kjøretøy med tillatt totalvekt >3½ tonn som tunge, mens Gardziejczy bare medregner tunge kjøretøy med flere enn to aksler. Således er busser og lastebiler med to aksler ikke tunge etter denne definisjonen, mens Vegvesenet regner dem som tunge. I runde tall støyer en gjennomsnittlig tungbil, etter Vegvesenets definisjon, like mye som syv lette. For en godt vedlikeholdt buss kan vi bruke 4–5-gangeren, mens vi for de største trailerne heller kan gange med 15–20.

Publisert :15 feb 2017 | Kategori :
ball-bristol

Støyen ble anleggets bane. Foto BBC.
Til høyre: Støyskjermer behøver ikke bli stygge monstre. Foto Pål Jensen

En rettsavgjørelse har fastslått at et nærmiljøanlegg i Bristol – nærmest en ballbinge uten binge – må rives etter klager på støy og antisosial atferd. Folk i Manor Farm, Horfield, mener ungene ikke har andre steder i nærheten hvor de kan leke og spille ball. Som eksempler på antisosial atferd ble det nevnt stygge ord som ikke kan gjengis her, men som tilhengere av banen mener ikke blir borte ved at banen fjernes. Det øvrige tullballet kunne antagelig ha blitt løst med en støyskjerm. Støy fra et slikt sted består av rop, skrik, ballspark og baller som treffer vantet. Det siste blir eliminert av ballnett. De øvrige støykildene befinner seg normalt 150 cm over bakken eller lavere. For naboer på uteplassene i det flate terrenget vil derfor en støyskjerm på 180 cm fjerne det aller meste av støyen. Transparente støyskjermer finnes også. Vi er iallfall overbevist om at retten ville ha valgt en annen løsning hvis støyen hadde kommet fra en vei.

Mer om nærmiljøanleggtullballet her