news_arrow
Siste nyheter
Publisert :05 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

(oppdatert 27.5)

På bakgrunn av koronapandemien og myndighetenes smitteregler ble opprinnelig berammet årsmøte utsatt.  Nå innkaller Støyforeningen til årsmøte onsdag 17. juni.

Ny årsmøtedato: 17.juni. Årsmøtet begynner kl. 18.00
Sted: Gamle festsal, Norsk forening mot støy, Oslo Hospital, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo

Kollektivreisende: Trikk 18 eller 19 til holdeplass Oslo Hospital.

Årsberetning med revidert regnskap blir lagt ut på denne nettsiden  om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor.

Foreløpig årsberetning minus revidert regnskap og revisjonsberetning for 2019 ligger også som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. På grunn av smittevernbestemmelsene for koronaviruset vedtok styret denne gang å utsette årsmøtet. På bakgrunn av vårt årsmøtes normale fremmøte og lempning i smittessituasjonen, anses det nå forsvarlig å gjennomføre møtet.
    Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2019

2. Orientering om budsjett 2020

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Styrets forslag til indeksregulere medlemskontingent for året 2021.

KONTINGENT 2020 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 27. mai 2020

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Publisert :28 april 2020 | Kategori :
naboenjensen

Ikke dette, men… Ill. Carl Barks. Copyright © Walt Disney Production.

   

I krangler med den j….. naboen er politi og rettsvesen absolutt siste utvei. Leder av Konfliktådet Øst, Ethel Fjellbakk Wright, mener å kunne bevise at dialog er den beste medisin mot dårlig naboforhold. Over 90 % av sakene finner en løsning når de havner hos Konfliktrådet. Og et møte i Konfliktrådet er gratis, mens en rettssak som regel koster mer enn en haug varmepumper og motorgressklippere.

     Mer.

Publisert :27 april 2020 | Kategori :
rion-ln42

Vi har nå fått igjen en meget bra Rion NL-42-måler til utlån (dessverre fortsatt med ventetid, vanligvis et par uker). I tillegg har vi enklere målere uten venteiid, som kan brukes til å måle støy over ca. 36 dBA. Våre utlånsmålere er godkjente Klasse-2-målere. Du bør ringe 22 87 04 20 for avtale, da vi har delvis hjemmekontor og dessuten er en del ute på befaringer.

     NB! I disse det-du-vet-tider må vi be deg bruke håndspriten som står innenfor hovedinngangen, og vente til den har tørket før du tar i dørhåndtak.

Publisert :16 april 2020 | Kategori :
støy-arb3

Asfaltarbeider gir nattestøy på Vålerenga. Foto Pål Jensen

 

Strømsveien på Vålerenga øst i Oslo har allerede mye støy. Den er blant de få gatene hvor mesteparten av stløyen kommer fra busser. En rapport fra Norsk forening mot støy har dokumentert støy i øvre del av gul støysone, nær grensen for rød sone. Støyen var riktignok rundt ti ganger så høy før Strømsveien fikk bom som stopper vanlig biltrafikk.

     Nå rammes beboerne også av nattestøy fra asfaltarbeider. Slik støy er langt kraftigere enn støyen fra busser – selv fra dårlig vedlikeholdte eksosbusser som ignorerer fartsgrensen på 30 km/t. Asfaltarbeiderne har fått dispensasjon fra støyforkriften (ja, Oslo har en støyforskrift) av hensyn til den tette busstrafikken ellers i døgnet. Både bybusser og regionbusser (vesentlig til Kjeller og Lillestrøm) trafikkerer Strømsveien og har flere holdeplasser her.

     Asfaltskrapingen pågikk nettene til 15. og 16. april, mens asfalteringen skal foregå nettene til 21. og 22. Bymiljøetaten opplyser at beboere kan få alternativt overnattingssted ved å fremvise helseattest.

     Mer. 

Publisert :04 april 2020 | Kategori :

Koronaviruset, og særlig tiltakene for å hindre eller iallfall sinke smittespredningen, påvirker også støyen. Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Mange typer støy er blitt kraftig redusert, eller forsvunnet helt.

   

Veitrafikkstøy

fuglebad-drosje

Mindre biltrafikk gir mindre støy - hvis ikke de gjenværende bilistene setter opp farten. Foto: Pål Jensen.

Mindre biltrafikk som følge av koronatiltakene har utvilsomt gitt bedre luftkvalitet, særlig i byene. Beregninger fra Cicero viser at den synkende luftforurensningen i Kina kan spare mellom 50 000 til 100 000 liv i året. Det har også redusert veitrafikkstøyen, som i Norge forårsaker nærmere 80 % av støyplagene ifølge Statistisk sentralbyrå. Men hvor mye?

Fra 13. til 20. mars avtok biltrafikken med ca. 40 % på Bryn i Oslo mellom kl. 6 og 9 om morgenen. Men fordelingen av tunge og lette biler har stor betydning, for én tungbil støyer i gjennomsnitt like mye som syv lette ifølge Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. Og trafikktellinger foretatt av Støyforeningen under en befaring ved Høyenhall skole mandag 30. mars, tyder på at det særlig er de lette bilene som holder seg hjemme.

     Vi har inntrykk av at reduksjonen i mange lokale veier og gater er mer enn 40 %.

Mer.