news_arrow
Siste nyheter
Publisert :11 des 2017 | Kategori :
draumkvedet

Ikke-autorisert illustrasjon fra departementets brosjyre. Ill. Wikipedia Commons.

Støyforeningen fulgte Stortingets spørretime 22.11.17 og festet seg ved egenattestene som

justisminister Per Willy Amundsen utstedte til sitt departements utredning - «særdeles godt

planlagt». Foreningen anser at dette ikke er dekkende for å løse miljøkravene knyttet til støy, som

utgjør en stor del av utfordringene ved det påtenkte anlegget.

Støyforeningen om Taraldrud.pdf

Støyforeningen om Taraldrud

Ikke-autorisert illustrasjon fra departementets brosjyre. Ill. Wikipedia Commons.

Støyforeningen fulgte Stortingets spørretime 22.11.17 og festet seg ved egenattestene som

justisminister Per Willy Amundsen utstedte til sitt departements utredning - «særdeles godt

planlagt». Foreningen anser at dette ikke er dekkende for å løse miljøkravene knyttet til støy, som

utgjør en stor del av utfordringene ved det påtenkte anlegget.

Publisert :11 des 2017 | Kategori :
raja

Holder han løftene hvis Venstre går i regjering med Frp og Høyre? Den som lever, får se?

Dette lovet Abid Raja(V) før valget

Publisert :06 des 2017 | Kategori :
fly-quesst

To stillegående overlydsfly. Illusjon t.v. NASA; t.h. Wikimedia Commons.

Supersoniske passasjerfly har vært like rundt hjørnet i over 50 år, men har (bortsett fra Concorde) blitt der siden, ikke minst av støyhensyn ved overlydssmell. Av nyere dato er prosjekter ved navn som SAI Quiet Supersonic Transport (QSST) og Quiet Supersonic Technology (QueSST). NASA og Lockheed Martin står bak det siste. Lockheed Martins eget F-35 er kjent for å lage øredøvende larm ved alle hastigheter over null. Øker det prosjektets troverdighet, mon tro? Foreløpig har de stillegående overlydsflyene begrenset seg til flotte navn, flotte forkortelser, flotte illustrasjoner og flotte illusjoner.

Publisert :05 des 2017 | Kategori :
støykart-skyt-eidsberg

Støykart for planlagt riflebane på Nordskogen, Eidsberg i Østfold. Terrengformasjoner og skyteretning har stor innvirkning på hvordan støyen sprer seg.

Naboene til skytebanen i Kurudskogen har vært støyplaget siden midt på 80-tallet, da lerduebanen ble etablert. Oppegård Skytterklubb er pålagt av Fylkesmannen å sørge for redusert støy fra banen. Fristen er for lengst ute, men støyen er den samme.
På begynnelsen av 90-tallet fikk Oppegård skytterklubb også tillatelse til å starte opp med pistolskyting fra samme område. Naboer, og spesielt de som har innsyn til skyteområdet, har fra dag én vært kritisk til skytestøyen.

     Både Oppegård kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har satt krav til skytterklubben. Det gjelder i stor grad støydemping. Bjørn Lunder er nabo med banen og mener samtlige etater har forsømt seg i sitt arbeid med å følge opp alle krav om støydempende tiltak. Miljødirektoratet har vedtatt at Oppegård skytterlag umiddelbart må sørge for at en støygrense på 60 desibel (dBA) ikke på noe tidspunkt overstiges ved nærmeste støyutsatte bolig.
Mer 

Publisert :03 des 2017 | Kategori :
fly-nei

Støyplagene rundt Gardermoen øker, fra anslagsvis 895 sterkt støyplagede i 2013 til 1258 i 2020. Stadig flere mennesker bor i støyutsatte områder, i tillegg til at den «miljøvennlige» flytrafikken ikke finnes andre steder enn i kretsen rundt NHO Luftfart. De lover riktignok at støyen fra flytrafikken skal reduseres med 65 % fra 2000 til 2050. Utviklingen har lenge gått motsatt vei. Flyene er ikke blitt vesentlig mindre støyende siden 2. generasjons turbofan-motorer ble innført i slutten av 1970-årene, og den beskjedne gevinsten pr. fly er mer enn oppveid av at det er blitt langt flere av dem.
FHIs tall fremgår av en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI), forfattet av bl.a. Norun Hjertager Krog.
Redusert læringsevne hos skolebarn og søvnforstyrrelser er veldokumenterte virkninger av flystøy. Hvordan flystøy påvirker mindre barn, har vært svært lite studert, men forfatterne ser ingen grunn til å tro de er mindre sårbare.

Flystøy, luftforurensninger og helse, rapport fra Folkehelseinstituttet

Nyttig og bærekraftig norsk luftfart, en luftig brosjyre fra NHO Luftfart