news_arrow
Siste nyheter
Publisert :23 sep 2017 | Kategori :
tog-svilleknekk

Hadde de hørt svilleknekket hvis loket hadde vært mer støysvakt? Foto Infranord.

Et spesialtog som fraktet sviller på ny jernbanelinje Larvik-Porsgrunn har ødelagt 26.500 nylagte sviller. En vogn sporet av – 16 km med sviller knakk. Svilletoget med 11 vogner skulle rygges i retning Larvik. De bakerste vognene var fulle av sviller, andre, midt i toget, var tomme.
Vognen sporet av og ble slept av sted, mens den systematisk knakk nylagte sviller
Lokføreren og hjelpemannen på toget hadde store øreklokker på for å høre hverandre over radiosamband. Det var først da de bremset ned at de oppdaget at noe var galt, opplyser Bane Nor. Lokføreren trodde først det var hjelpemannen på bakerste vogn som hadde begynt å bremse ned. Da det ikke var tilfelle, sjekket de togsettet, og oppdaget avsporing og ødeleggelser.

     Hadde de hørt svilleknekket hvis loket hadde vært mer støysvakt?

Mer

Publisert :20 sep 2017 | Kategori :
elbil-dumper

Denne dumperen bygges om til elektrisk drift. Den veier 45 tonn netto og tar inntil 65 tonn last. Bilde: Andreas Sutter, Lithium Storage GmbH.

Dumpere er ikke støysvake, og førerkabinen kan ha et støynivå på 95 dBA, dvs. at et par timers kjøring uten hørselsvern kan føre til hørselsskader. Også utvendig støy er kraftig. Men ikke med dette sveitstiske kjøretøyet. Med en vekt på 45 tonn (hvorav batteriet veier 4½ tonn), og en lastekapasitet på 65 tonn, blir en ombygget Komatsu-dumper verdens største elbil. Fullt lastet veier den nesten like mye som to av de største monstertrailerne. Den får en batteripakke på 700 kWh og skal brukes i ti år ved en gruve nær Biel(!) i Sveits. Den er beregnet å utvikle mer energi enn den bruker. Det skyldes ikke at sveitserne har funnet opp en perpetuum mobile – men at den skal kjøres tom oppover mot gruven, for så å regenerere energien som frigjøres når den returnerer med full last.

Mer

Publisert :18 sep 2017 | Kategori :
eksos17

Hvert år får 5000 europeere forkortet livet fordi dieselbiler slipper ut mer enn det de ble godkjent for. Bilbransjen snakker ikke lenger om «miljødiesel». Foto Rex/ Shutterstock.

Det begynner å bli en stund siden bilbransjen snakket om «miljødiesel». Hvert år får 5000 europeere forkortet livet fordi dieselbiler slipper ut mer enn det de ble godkjent for. Det skyldes særlig at vi puster inn nitrogenoksider (NOx) som kommer ut av eksosrørene. NOx er giftig, selv i lave konsentrasjoner, ifølge Sintef-forsker Mario Ditaranto. Gassene dannes ved at nitrogen og oksygen reagerer med hverandre under forbrenning ved høye temperaturer, som i en bilmotor.
 I tillegg gjør trafikkstøyen at minst en million friske leveår hvert år går tapt i EU og Vest-Europa, viser en rapport fra WHO Europe. Det er riktignok en forskjell på lette og tunge biler: Strengere krav gjør at en ny buss eller lastebil slipper ut mindre giftig NOx enn en ny dieselpersonbil – selv om tungvekterne støyer langt mer. I virkeligheten virker støy og eksos sammen om å skape uhelse, sykdom og for tidlig død.

Mer om dieseljukset.

WHO-rapporten

Diesel-personbiler slipper ut ti ganger så mye NOx som busser og lastebiler 

Publisert :18 sep 2017 | Kategori :
stillhet

Også store musikere og talere bruker stillhet til å fremføre sitt budskap. Foto til venstre Pål Jensen; til høyre Getty Images; midten Wikimedia Commons.

Hverdagen vår er full av lyder*. Det er på tide å lytte til stillheten, mener Olga Lehmann, forsker ved Institutt for psykologi på NTNU i Trondheim. Hun er opptatt av verdien som ligger i stillhet.

     Du merker det kanskje ikke selv. Likevel er lydene rundt deg hele tiden, og for mange av oss blir det stadig flere av dem. Noen er blitt så avhengige av lyd at de må sette på radioen eller tv-en som støykilde i bakgrunnen, bare for å unngå å bli konfrontert med stillheten. Og for egen del vil vi legge til at du må gå langt for å finne stillheten hvis du bor i nærheten av en stor støykilde som en motorvei, en flyplass eller et anleggsområde.

     Beethoven og Bach brukte stillhet som en retorisk strategi når de komponerte – likeså to så ulike politiske talere som Barack Obama og Adolf Hitler. Alle fire har gjort et sterkt inntrykk på mange. Og inntrykket ble forsterket gjennom stillheten. Obama brukte stillheten på en mesterlig måte. Han våget å ta lange pauser når han snakket. Derfor la lytterne så godt merke til det han sa, mener Olga Lehmann. Hun vil at vi gjerne skal være mer stille. Hun vil ha mer stillhet både i klasserommet og på jobben. Kanskje også under samtaler mellom terapeuten og pasienten, sier hun til forskning.no

*Og ikke minst ulyder, mener nå vi.

Mer om stillhet.

Om kunstpausens kunst

Publisert :12 sep 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-09-08 17.04.43

De som har ansvar for barna i beredskapsenterets nærmiljø, har bedt om innsyn i premissene for justisdepartementets støykonklusjoner, men har fått avslag.

Naboene til det planlagte politiets beredskapsenter har ønsket å gå dypere inn i underlagsinformasjonen for Justisdepartementets konklusjoner om støynivået fra senteret, og har begjært innsyn.

     På selveste valgdagen, dagen da borgerne inviteres til å utøve sitt ansvar, sin demokratiske rett og innflytelse, gav justisdepartementet avslag på kravet om innsyn i premissene for deres støyrapporter. Norsk forening mot støy beklager sterkt dette avslaget og oppfordrer departementet til å revurdere sitt avslag.