news_arrow
Siste nyheter
Publisert :23 mai 2018 | Kategori :
vannsc-svaner

Ikke dette, men vis hensyn til fugl og folk, oppfordrer Miljødirektoratet.

Husk at det fortsatt fins områder hvor det ikke er tillatt å ferdes med vannscooter, skriver Miljødirektoratet i et nyhetsbrev. I fjor ble vannscootere likestilt med andre fritidsfartøy, og i utgangspunktet kan de brukes på lik linje med båter i de fleste områder. Likevel er det viktig å være klar over lovene som innskrenker muligheten til å kjøre vannscooter..Miljødirektoratet oppfordrer også til å vise hensyn til fugl og folk. Sammen med politiet kontrollerer direktoratets feltpersonell i SNO (Statens naturoppsyn) at reglene blir fulgt. De vil være til stede i aktuelle vassdrag og verneområder, og brudd på loven blir anmeldt.
     Mer

Publisert :16 mai 2018 | Kategori :
17maitog

17. mai er offentlig høytidsdag, ikke helligdag. Men det er ikke fritt frem for å støye. Foto Morten Johnsen/Wikimedia Commons.

17. mai er offentlig høytidsdag, ikke helligdag. Den omfattes derfor ikke av loven om helligdagsfred (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12), unntatt hvis den faller på en søndag, Kr.Himmelfart eller en av pinsedagene. Lov om 1. og 17. mai (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1947-04-26-1) sier uttrykkelig at « § 1.1. og 17. mai er høgtidsdager og skal være jamstelt med søndager, men ikke når det gjelder føresegner om kirkelige handlinger eller helligdagsfreden.» Likevel er det ikke fritt frem for å støye.

Publisert :12 mai 2018 | Kategori :
vinkelsl

Mye bråk på Kr. Himmelfart (bildet er tatt på en hverdag). Foto Pål Jensen

Politiet over hele landet forsøkte å slå ned på forskjellige former for støy på Kr.Himmelfartsdag 10. mai. Støyen skyldtes både private og offentlige arbeider, i tillegg til de vanlige russebussene. I Fredrikstad kom støyen fra søppelbiler. Østfold-metropolens ordfører forklarte dette med to røde torsdager på rad (neste torsdag er 17. mai). I Porsgrunn kom en feiebil feiende, med mye støy. Avviket ble forklart med at kommunen hadde fått dispensasjon for å bli ferdig til 17. mai – den lange, snørike vinteren gjorde jo at en kom sent i gang. På Sunnmøre lukket politiet tre avvik i form av ulovlig bygge- og anleggsstøy.

Mer 

Publisert :09 mai 2018 | Kategori :

 

landstrøm-danskeb

Electric boogie på Oslo Havn? Havnen ønsker at også disse skal gå over til landstrøm når de ligger til kai.

 

Med landstrøm forsvinner ekeosen og mye av støyen når skipene ligger til kai. Color Line har lenge brukt landstrøm i Oslo – og fikk derfor Oslo kommunes miljøpris i 2012. Selskaper som Stena og DFDS har vært mer baktunge, men nå innfører Oslo Havn avgift på utenlandsfergene inntil de også går over til landstrøm.

     Mer. 

Publisert :25 april 2018 | Kategori :
Skjermbilde 2018-04-25 08.21.36
  • Eurocities: 140 største byene, med tils.130 mill innbyggere, i 39 europeiske land
  • Oslo, Stavanger og Bergen er medlem
  • Eurocities har en arbeidsgruppe for støy 
  • Fordi det meste av verdens befolkning lever i byer, har byene en nøkkelrolle i å redusere antall støyplagete 
  • Juli 2017 leverte Eurocities detaljert og omfattende innspill på en bedre, mer målrettet og effektiv implementering av støydirektivet -  Environmental Noise Directive  (END)

Last ned foredraget 

Last ned Eurocities innspill til EU.