news_arrow
Siste nyheter
Publisert :18 nov 2017 | Kategori :
trolleyb-iveco

Batterier er ikke den eneste veien til støysvake busser. På Busworld Europe i Kortrijk, Belgia, lanserte Iveco Bus sine nye trolleybusser. I tillegg til strøm fra kontaktledninger har de nye bussene batterier som kan lades underveis, slik at de også kan kjøre støysvakt og eksosfritt ved strømstans eller på trådløse strekninger. Konsernet har lang erfaring med trolleybusser. De har levert over 800 av dem, hvorav nylig 49 til Bologna i Nord-Italia.

Mer 

Publisert :16 nov 2017 | Kategori :
støykart-oslo-3rb

Avinors støykart med dagens (t.v.) og med 3. rullebane i 2030 (t.h.). Stiplede linjer angir støysoner med endrede traseer

Oslo Lufthavns adm.dir., Øyvind Hasaas, håper folk sier hva de mener om 3. rullebane når den nå skal planlegges mer i detalj. Men grunneiere som rammes av det varslede byggeforbudet i støysonene rundt Oslo Lufthavn kan glemme å fremme erstatningskrav.

     «Vedtak om midlertidig forbud gir ikke grunnlag for erstatning eller innløsning. Spørsmål om innløsning og erstatning for eiendommer som reguleres til ny tredje rullebane vil først avklares på et senere tidspunkt, normalt ved avtale eller skjønn etter at utbygging er besluttet,» skriver Avinor på sin nettside for Oslo Lufthavn.
 Ullensaker kommune vil vedta et midlertidig bygge- og deleforbud i de nye støysonene rundt en mulig 3. rullebane. Forbudet vil gjelde helt til reguleringsplanen for den nye rullebanen er ferdig. Det vil ta minst ett år.

     Mer 

Publisert :14 nov 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-11-05 22.47.02

Bt: Styremedlem i Norsk forening mot støy, Ingunn Milford, medlem av foreningens sakkyndige utvalg siden 2003, og i dag leder av akustisk avdeling i Multiconsult, er utnevnt av EU-kommisjonen som foreningens representant i Noise Expert Group.

EU-kommisjonens Directorate General Environment, som er EU-kommisjonens faginstans for miljø, har i et brev kunngjort at Norsk forening mot støy, ved sin representant Ingunn Milford, er utnevnt som nytt medlem av direktoratets ekspertutvalg: Expert Noise Group. Første møte i ekspertgruppen er i slutten av november. 

Publisert :13 nov 2017 | Kategori :
heli-begge

Til venstre AW169, som ble valgt til politihelikopter. Til høyre den mindre støyende EC145 fra Airbus, som ble vraket. Fotos Wikimedia Commons.

Norsk forening mot støy mener konsesjonssøknaden for helikopterplassen på Taraldrud har noen svakheter, bl.a.:

  • Oppfyller ikke konsesjonsforskriftens miljøkrav.
  • Lovbrudd mht. plan- og bygningsoven.
  • Feil inngangsdata ved beregningene i helikopterstøyrapporten. Vi anser det meget alvorlig at søker har unnlatt å rette tidligere påviste feil i helikopterstøyrapporten, og at den opprinnelige rapporten vedlegges konsesjonssøknaden
  • uten tilleggskommentar.
Publisert :11 nov 2017 | Kategori :
elskolebuss

Kan skolebarn i USA og Canada snart busses eksosfritt og støysvakt?

De tyske bilgigantene satser på å kjøre nordamerikanske skolebarn eksosfritt. VWs og Daimlers elbusser får en rekkevidde på henholdsvis 16 og 12 mil. I 2019 skal de etter planen ut i trafikk.
 Blue Bird i USA og Lion i Canada har allerede lansert elektriske skolebusser.

Mer.