news_arrow
Siste nyheter
Publisert :08 mars 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Publisert :30 mars 2017 | Kategori :
inad2015

72 000 barn i Oslo alene vokser opp i gul støysone eller verre. Det må politikerne minnes om. Her fire av dem under Støyfri dag 2015: Harald A. Nissen (MDG), Benjamin E. Larsen (SV), Tone Tellevik Dahl (Ap., og tidl. styreleder i Norsk forening mot støy), Torill Berge Flatabø (Venstre). Foto Pål Jensen.

Onsdag 26. april er verdens internasjonale støyfrie dag. I anledning dagen skal Norsk forening mot støy utdele våre to priser:
Støyforeningens Hederspris.
Støyforeningens Sneglepris.
Kjenner du noen som fortjener en pris? Send forslag til foreningens Støypris-jury!

Publisert :30 mars 2017 | Kategori :
støysk-pelagisk

I 2016 brukte Tromdheim 40 mill. kr på støyskjerming. Denne er en av Norges høyeste, men skal da også beskytte mot en av Norges verste støykilder, E18-motorveien gjennom Asker. Med pelagisk kamuflasje kan slike kladomser gjøres mindre forstyggende. Fotomontasje Pål Jensen.

Støy er helseskadelig og et viktig folkehelseproblem. Samtidig er det et mål å bygge tettere. Hvordan kan vi bygge tett uten at det går ut over folks helse? Så skriver Brit Skjelbred, fylkesmann, Merete Gynnild, seniorrådgiver Miljøvernavdelingen, og Frode Engtrø, ass. fylkeslege, Helse- og sosialavdelingen. Det er bedre å forebygge støyplager enn å løpe etter med avbøtende tiltak, understreker de også. Men det verste er at myndighetene ikke løper, men snegler seg etter med avbøtende tiltak – mener vi.
Hele kronikken på adressa.no.

Publisert :29 mars 2017 | Kategori :
vannsc2

 

Husk innsuget under, som bør ha en minimumsdybde på 1 m, minner Norges vannscooterforbund om. 

Som nevnt før, viser en meningsmåling at 3 av 4 kommuner ikke ønsker de nye reglene som regjeringen vil innføre for vannscootere – de reglene som miljøvernminister Vidar Helgesen mener ikke er frislipp. I motsetning til Høyre-ministeren frykter Norsk Friluftsliv og NHO Reiseliv – som begge ledes av tidligere fremtredende Høyre-politikere – at dette ikke-frislippet likevel vil øke vannscootertrafikken og innebære en opptrapping av konfliktnivået i skjærgården.

Publisert :04 mai 2016 | Kategori :
russesykkel

Heller dette enn russebusser med øredøvende larm. De må riktignok heve taket hvis de vil ha med kontrabassen. Ill. FIVH.

Eller nærmer den seg ikke? Politiet vil tåle mindre støy, lover Ole Magnus Jensen i Ungdomspatruljen ved politiet i Asker og Bærum, som riktignok er fusjonert med Oslo (såkalt nærpoliti). Politiet (formodentlig både nær- og fjernpolitiet) er lei av å bli nedringt av naboer som plages av nattlig russebråk, som regel i form av øredøvende musikk fra russebusser.

Nostalgiservice om russebråk 

russ-hysj

Russesang fremført av Mutt Aiello, Støyforeningens Grand Old Lady, i de harde 90-åra. Kan spilles med strengt akustiske instruemnter som gitar, mandolin og fele. Horn? Blås i det.