Nettsiden Støysvakedekk
Oppdatert :28 mars 2012
Nettsiden Støysvakedekk

Strengere støykrav til støykilder som kjøretøy og dekk regnes med med kostnadseeffektive tiltak i arbeidet med å redusere veitrafikkstøy.   

I tillegg til foreningens hovednettside som du nå er inne på, har Norsk forening mot støy også etablert nettsiden Støysvake dekk. Den behandler utelukkende tema knyttet til støysvak trafikk: støysvake bildekk, støysvake biler og støysvak asfalt - samt helsespørsmål knyttet til trafikkstøy.

    Norsk forening mot støy ble etablert i 1963. I takt med samfunnsutviklingen har foreningen gradvis blitt mer internasjonalt orientert, blant annet gjennom sitt medlemskap i European Environment Bureau – EEB. Støy reguleres internasjonalt ved EU´s støydirektiv, og nasjonalt gjennom norsk regelverk og det nasjonale støymålet om 10 % reduksjon i støyplagen innen 2020.

Både i Norge og internasjonalt er støy fra veitrafikk den største støykilden, og står for ca 80 % av all utendørs støy. Både i Norge og internasjonalt rettes derfor oppmerksomheten i stadig økende grad mot biler og bildekk som støykilder.

       Støy fører til både for tidlig død og andre helseskader. Det er anslått årlige helsekostnader på 14 milliarder i Norge som følge av støy.

I arbeidet med innholdet på nettsidene i www.stoysvakedekk.no har foreningen kontinuerlig kontakt  med norske myndigheter,  bransje-og miljøorganisasjoner, norske og internasjonale forskningsmiljøer, samt et internasjonalt fag- og interessenettverk som fokuserer på trafikkstøy. Nettsiden vil regelmessig bli oppdatert. Våre to nettsteder har for tiden ca 11 000 visninger/måned.

Gå til nettsiden Støysvakedekk der vi gir formidler intervjuer og regelmessige nyhetsoppdateringer om trafikk og støy.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan