Du er velkommen som medlem i Norsk forening mot støy - bruk innmeldingsskjema

NB! Hvis du har vanskeligheter med innmeldingen, bruk e-post!

Hvis du ikke har e-post, ring oss på 22 87 04 20, eller bruk posten.

Hvis du ikke bruker innmeldingsskjemaet, husk å oppgi navn, adresse og medlemskategori. F.eks. om du er pensjonist/student/arbeidsledig, vanlig privatperson, eller ønsker å tegne medlemskap på vegne av organisasjonen eller bedriften din. Dette er til stor hjelp for faktureringen.

Kontingentjustering fom. medlemsåret 2017. Årsmøtet for Norsk forening mot støy har vedtatt at kontingenten skal oppjusteres fom. medlemsåret 2017. Det er da 10 år siden forrige justering av kontingenten. Justeringene vil ikke endre nåværende, moderate prisprofil. Nyinnmeldinger fom. november 2016 har medlemsrettigheter i hele 2017. De nye satsene er vist nedenfor.

Det koster:

Ordinært medlemskap for privatpersoner: 300 kroner 

Studenter, pensjonister, arbeidsledige: 200 kr 

Organisasjoner, fagforeninger, skoler, vel o.l: 700 kr  

Offentlige etater: 750 kr

Bedrifter, fagforbund: 1 500 kr

Som medlem får du følgende:

  • Mulighet til å låne vår støymåler, som hentes og leveres på kontoret vårt i Ekebergveien 1A. Det kan dessverre være noen ukers ventetid. Lånetid to dager. Depositum 500 kr.
  • Mulighet for veiledende støymålinger til medlemspris, for privatperson fra kr 3500 + mva (fra kr 4375,- inkl. mva.). Pris for ikke-medlemmer er fra kr 5800 + mva. (fra kr 7250 inkl. mva.) Se mer på denne linken.
  • Vårt medlemsblad Støydemper’n.
  • Gratis abonnement på våre nyhetsbrev, som utgis seks ganger i 2017.
  • Juridisk og annen hjelp fra vårt sakkyndige råd – hvor en advokat (som er ekspert på støyjuss) er medlem.
  • Møterett og stemmerett på vårt årsmøte, som er Norsk forening mot støys høyeste organ. En organisasjon (f.eks. et sameie), bedrift e.l. har én stemme.

Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp.