Støyforeningen har mange medlemmen, og ingen å miste. Vi ønsker å nå alle våre medlemmer når vi sender ut post. For å nå dere hver i sær, er vi avhengig av å ha korrekt adresse registrert på hver enkelt medlem. Det samme gjelder hvis dere har endret fakturaadresse ellrt gått ny kontaktperson; da må vi ha navn og adresse på kontaktperson for å nå frem

Adresseendring kan enkelt sendes oss pr. epost til

post@stoyforeningen.no