Nyheter
Støyåret 2016 - fra vondt til verre
Oppdatert : 11 mars 2017
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Snart Støyfri dag
Oppdatert : 30 mars 2017
inad2015

72 000 barn i Oslo alene vokser opp i gul støysone eller verre. Det må politikerne minnes om. Her fire av dem under Støyfri dag 2015: Harald A. Nissen (MDG), Benjamin E. Larsen (SV), Tone Tellevik Dahl (Ap., og tidl. styreleder i Norsk forening mot støy), Torill Berge Flatabø (Venstre). Foto Pål Jensen.

Onsdag 26. april er verdens internasjonale støyfrie dag. I anledning dagen skal Norsk forening mot støy utdele våre to priser:
Støyforeningens Hederspris.
Støyforeningens Sneglepris.
Kjenner du noen som fortjener en pris? Send forslag til foreningens Støypris-jury!

Stillhet – en truet ressurs
Oppdatert : 30 mars 2017
støysk-pelagisk

I 2016 brukte Tromdheim 40 mill. kr på støyskjerming. Denne er en av Norges høyeste, men skal da også beskytte mot en av Norges verste støykilder, E18-motorveien gjennom Asker. Med pelagisk kamuflasje kan slike kladomser gjøres mindre forstyggende. Fotomontasje Pål Jensen.

Støy er helseskadelig og et viktig folkehelseproblem. Samtidig er det et mål å bygge tettere. Hvordan kan vi bygge tett uten at det går ut over folks helse? Så skriver Brit Skjelbred, fylkesmann, Merete Gynnild, seniorrådgiver Miljøvernavdelingen, og Frode Engtrø, ass. fylkeslege, Helse- og sosialavdelingen. Det er bedre å forebygge støyplager enn å løpe etter med avbøtende tiltak, understreker de også. Men det verste er at myndighetene ikke løper, men snegler seg etter med avbøtende tiltak – mener vi.
Hele kronikken på adressa.no.

Høye bølger for vannscooterne
Oppdatert : 29 mars 2017
vannsc2

 

Husk innsuget under, som bør ha en minimumsdybde på 1 m, minner Norges vannscooterforbund om. 

Som nevnt før, viser en meningsmåling at 3 av 4 kommuner ikke ønsker de nye reglene som regjeringen vil innføre for vannscootere – de reglene som miljøvernminister Vidar Helgesen mener ikke er frislipp. I motsetning til Høyre-ministeren frykter Norsk Friluftsliv og NHO Reiseliv – som begge ledes av tidligere fremtredende Høyre-politikere – at dette ikke-frislippet likevel vil øke vannscootertrafikken og innebære en opptrapping av konfliktnivået i skjærgården.

Tiden for russebråk nærmer seg
Oppdatert : 29 mars 2017
russesykkel

Heller dette enn russebusser med øredøvende larm. De må riktignok heve taket hvis de vil ha med kontrabassen. Ill. FIVH.

Eller nærmer den seg ikke? Politiet vil tåle mindre støy, lover Ole Magnus Jensen i Ungdomspatruljen ved politiet i Asker og Bærum, som riktignok er fusjonert med Oslo (såkalt nærpoliti). Politiet (formodentlig både nær- og fjernpolitiet) er lei av å bli nedringt av naboer som plages av nattlig russebråk, som regel i form av øredøvende musikk fra russebusser.

Nostalgiservice om russebråk 

russ-hysj

Russesang fremført av Mutt Aiello, Støyforeningens Grand Old Lady, i de harde 90-åra. Kan spilles med strengt akustiske instruemnter som gitar, mandolin og fele. Horn? Blås i det.

Vellykket HMS-kurs om maskinstøy og hørselsskader
Oppdatert : 28 mars 2017
hør-hms

Frank Beck gjennomgår støy og faren for hørselsskader ved bruk av maskiner og motorredskap. Foto Øystein Rosmer.

Elevene på byggfag og naturbruk fikk et godt innblikk i temaet hørselsskader da de hadde besøk av Frank Beck fra Agder Arbeidsmiljø nylig.
Elevene fikk en gjennomgang av hørselsskader generelt og var med på støymålinger av relevante maskiner som traktor, vinkelsliper, motorsag samt manuell snekkerhammer.

Mer

Vannscootere: 75 % av norske kommuner negative til regjeringens forslag
Oppdatert : 25 mars 2017
vannsc3

Kommuner flest ønsker ikke å likestille dette med vanlige båter, slik regjeringen har foreslått.

En fersk undersøkelse viser at 75 % av landets kommuner ikke ønsker å likestille vannscooter med båt. Nærmere én av fire ønsker ikke å ha vannscooter i sin kommune.

- Dette er et veldig sterkt signal, som jeg håper regjeringen tar på alvor, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv. En ny undersøkelse gjennomført av fellesorganisasjonen for de 16 største friluftsorganisasjonene i Norge, viser at majoriteten av kommunene som har tatt stilling til spørsmålet ikke ønsker å likestille vannscooter med båt.

- Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange, mener Erling Lae.

Mer

Byggestøy og barnehage: kommunelegen skjerper dispensasjonen
Oppdatert : 22 mars 2017
Skjermbilde 2017-03-22 08.43.30

Kommunelegen i bydel Gamle Oslo var raskt på pletten da foreldrene i Kværnerdalen meldte om støybekymring for barna. Bydelsoverlege Irene Teslo har stor forståelse for at et større anleggsarbeid tett opp til en barnehage utløser en rekke spørsmål og bekymringer. - Vi setter pris på det engasjementet som foreldregruppen i Smia ved Kværnerdalen barnehage har utvist. 

Bydelen tar klager på støv- støv og tilsvarende svært alvorlig. Den aktuelle byggedispensasjonen har en klausul som forutsetter at dersom arbeidet på Kværnertoppen medfører flere klager pga. støy /støv og/eller det påvises helsefarligstøy-, støv- eller annenhelsefare vil bydelsoverlegen kunne endre dispensasjonen og kreve at utbygger gjør ytterligere tiltak for å redusere/hindre plagen, eventuelt vil arbeidet måtte stanse til forholdet er rettet. Dette skjer oftest i god dialog med utbygger i de tilfeller dette skjer.

Den nye dispensasjonen kan du lese

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan