Nyheter
I Støyåret 2019 kunne ikke den manglende norske støyinnsatsen lenger skjules
Oppdatert : 03 juni 2020
Skjermbilde 2019-12-05 15.27.57

Skolebarn fra Norge og tre europeiske land i et ERASMUS samarbeidsprosjekt om støy besøkte norske myndigheter og opplevde norske offentlig unnvikenhet om støy. De besøkte også Norsk forening mot støy der de fikk snakke om prosjekttemaet sitt.   

Støyåret 2019 demonstrerte på mange måter de mangler som har preget norske myndigheters arbeid med støyforurensing, i særdeleshet den politiske unnfallenheten. Vi lar de internasjonale skolebarnas erfaring vise hvor pinlig tomt det er mht. politisk innsats mot støy. Men støyåret 2019 viser å mange måter hvor viktig det er å gjøre gode evalueringer og forsterke innsatsen for å redusere støy. Ikke bare med ord, men i konkret handling.

Les mer om støyåret 2019    

Støyforeningens innspill til samferdselsministerens digitale folkemøte
Oppdatert : 03 juni 2020
Skjermbilde 2020-06-03 12.12.58

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte om Nasjonal Transportplan 11. mai. Støyforeningen tok imot invitten og sendte inn 9 momenter som kan bidra til at NTP ikke bare blir en kjøpefest for veifrelste, men for første gang blir et dokument som også tar et fullgodt ansvar for støyskadene transport påfører samfunnet. Vi tok i våre momenter utgangspunkt i at tidens utfordringer krever en bedre økonomisk husholding med transportoppgaver og en mer forpliktet holdning til de samfunnsnytte beregninger som følger de enkelte prosjektene. Nytt ved denne korsveien er at samfunnet nå har oppdatert kunnskap om de kostnader transportstøyen påfører samfunnet.   

Les hele uttalelsen

Støyforeningens høringsuttalelse til skjenkebestemmelser i Nordre Follo
Oppdatert : 03 juni 2020
Skjermbilde 2020-06-03 11.03.27

Nabostøy er et hensyn kommunen må vurdere seriøst når den skal fastsette åpningstider for skjenkesteder, særlig med tanke på uteservering. 

Legg også serveringsloven til grunn ved fastsettelse av nye skjenkebestemmelser for den nylig sammenslåtte kommunen Nordre Follo. Serveringsloven ser ut over det alkoholpolitiske og legger også vekt på hensynet til naboene. Det var Støyforeningens anbefaling da den avga høringsuttalelse i mai. Støyforeningen) hadde fått en rekke henvendelser fra medlemmer i Nordre Follo kommune i forbindelse med at kommunen er i ferd med å utarbeide og vedta ny lokal forskrift. Henvendelsene uttrykte bekymring for at kommunen inntar en smal og ufullstendig tilnærming i arbeidet med ny lokal forskrift.

Les hele høringsuttalelsen

Konfliktrådet: 90 % av nabokrangler løses med dialog
Oppdatert : 28 april 2020
naboenjensen

Ikke dette, men… Ill. Carl Barks. Copyright © Walt Disney Production.

   

I krangler med den j….. naboen er politi og rettsvesen absolutt siste utvei. Leder av Konfliktådet Øst, Ethel Fjellbakk Wright, mener å kunne bevise at dialog er den beste medisin mot dårlig naboforhold. Over 90 % av sakene finner en løsning når de havner hos Konfliktrådet. Og et møte i Konfliktrådet er gratis, mens en rettssak som regel koster mer enn en haug varmepumper og motorgressklippere.

     Mer.

Støymåler til utlån
Oppdatert : 27 april 2020
rion-ln42

Vi har nå fått igjen en meget bra Rion NL-42-måler til utlån (dessverre fortsatt med ventetid, vanligvis et par uker). I tillegg har vi enklere målere uten venteiid, som kan brukes til å måle støy over ca. 36 dBA. Våre utlånsmålere er godkjente Klasse-2-målere. Du bør ringe 22 87 04 20 for avtale, da vi har delvis hjemmekontor og dessuten er en del ute på befaringer.

     NB! I disse det-du-vet-tider må vi be deg bruke håndspriten som står innenfor hovedinngangen, og vente til den har tørket før du tar i dørhåndtak.

Vålerenga: Alternativ overnatting mot helseattest
Oppdatert : 16 april 2020
støy-arb3

Asfaltarbeider gir nattestøy på Vålerenga. Foto Pål Jensen

 

Strømsveien på Vålerenga øst i Oslo har allerede mye støy. Den er blant de få gatene hvor mesteparten av stløyen kommer fra busser. En rapport fra Norsk forening mot støy har dokumentert støy i øvre del av gul støysone, nær grensen for rød sone. Støyen var riktignok rundt ti ganger så høy før Strømsveien fikk bom som stopper vanlig biltrafikk.

     Nå rammes beboerne også av nattestøy fra asfaltarbeider. Slik støy er langt kraftigere enn støyen fra busser – selv fra dårlig vedlikeholdte eksosbusser som ignorerer fartsgrensen på 30 km/t. Asfaltarbeiderne har fått dispensasjon fra støyforkriften (ja, Oslo har en støyforskrift) av hensyn til den tette busstrafikken ellers i døgnet. Både bybusser og regionbusser (vesentlig til Kjeller og Lillestrøm) trafikkerer Strømsveien og har flere holdeplasser her.

     Asfaltskrapingen pågikk nettene til 15. og 16. april, mens asfalteringen skal foregå nettene til 21. og 22. Bymiljøetaten opplyser at beboere kan få alternativt overnattingssted ved å fremvise helseattest.

     Mer. 

Mindre støy med korona?
Oppdatert : 04 april 2020

Koronaviruset, og særlig tiltakene for å hindre eller iallfall sinke smittespredningen, påvirker også støyen. Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Mange typer støy er blitt kraftig redusert, eller forsvunnet helt.

   

Veitrafikkstøy

fuglebad-drosje

Mindre biltrafikk gir mindre støy - hvis ikke de gjenværende bilistene setter opp farten. Foto: Pål Jensen.

Mindre biltrafikk som følge av koronatiltakene har utvilsomt gitt bedre luftkvalitet, særlig i byene. Beregninger fra Cicero viser at den synkende luftforurensningen i Kina kan spare mellom 50 000 til 100 000 liv i året. Det har også redusert veitrafikkstøyen, som i Norge forårsaker nærmere 80 % av støyplagene ifølge Statistisk sentralbyrå. Men hvor mye?

Fra 13. til 20. mars avtok biltrafikken med ca. 40 % på Bryn i Oslo mellom kl. 6 og 9 om morgenen. Men fordelingen av tunge og lette biler har stor betydning, for én tungbil støyer i gjennomsnitt like mye som syv lette ifølge Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. Og trafikktellinger foretatt av Støyforeningen under en befaring ved Høyenhall skole mandag 30. mars, tyder på at det særlig er de lette bilene som holder seg hjemme.

     Vi har inntrykk av at reduksjonen i mange lokale veier og gater er mer enn 40 %.

Mer. 

Å leve tett på E6 og støyen fra 100 000 kjøretøyer
Oppdatert : 24 feb 2020
Skjermbilde 2020-02-17 14.26.40

Beboere langs E6 Oslo øst vet hvordan støyen fra 100 000 tunge lastebiler og personbiler eter seg gjennom marg og bein og over tid bryter ned helsa. Annonserte "strakstiltak" uteblir. Ekstra tungt å bære er at alle vet at den sterke veksten i trafikken skyldes politisk vedtak (A) å slå sammen trafikkløpene for E6 og E18 fra Oslo sør inn til hovedstaden mens politisk vedtak (B) å gjennomføre en oppgradering av veien for å ta bort den verste miljøforurensingen som følger av vedtak A. Men det er det satt en stopper for. Den politiske forutsetningen for å gjennomføres vedtak A oppfylles ikke .Det kan brukes sterke ord om slikt løftebrudd. Imens sliter beboerne langs den dobbelte europaveien med forurensingen og helsebelastningen.  Uten at man kan observere noen  politisk evne eller prioritering av støyutfordringene. 

Les om livet ved E6

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan