Nyheter
Nye Iveco-trolleybusser kan også kjøre trådløst
Oppdatert : 18 nov 2017
trolleyb-iveco

Batterier er ikke den eneste veien til støysvake busser. På Busworld Europe i Kortrijk, Belgia, lanserte Iveco Bus sine nye trolleybusser. I tillegg til strøm fra kontaktledninger har de nye bussene batterier som kan lades underveis, slik at de også kan kjøre støysvakt og eksosfritt ved strømstans eller på trådløse strekninger. Konsernet har lang erfaring med trolleybusser. De har levert over 800 av dem, hvorav nylig 49 til Bologna i Nord-Italia.

Mer 

3. rullebane: Mer støy, men ifølge Avinor gir byggeforbudet ikke grunnlag for erstatning
Oppdatert : 16 nov 2017
støykart-oslo-3rb

Avinors støykart med dagens (t.v.) og med 3. rullebane i 2030 (t.h.). Stiplede linjer angir støysoner med endrede traseer

Oslo Lufthavns adm.dir., Øyvind Hasaas, håper folk sier hva de mener om 3. rullebane når den nå skal planlegges mer i detalj. Men grunneiere som rammes av det varslede byggeforbudet i støysonene rundt Oslo Lufthavn kan glemme å fremme erstatningskrav.

     «Vedtak om midlertidig forbud gir ikke grunnlag for erstatning eller innløsning. Spørsmål om innløsning og erstatning for eiendommer som reguleres til ny tredje rullebane vil først avklares på et senere tidspunkt, normalt ved avtale eller skjønn etter at utbygging er besluttet,» skriver Avinor på sin nettside for Oslo Lufthavn.
 Ullensaker kommune vil vedta et midlertidig bygge- og deleforbud i de nye støysonene rundt en mulig 3. rullebane. Forbudet vil gjelde helt til reguleringsplanen for den nye rullebanen er ferdig. Det vil ta minst ett år.

     Mer 

Støyforeningen, ved Ingunn Milford, tiltrer EU´s Noise Expert Group
Oppdatert : 28 des 2017
Skjermbilde 2017-11-05 22.47.02

Bt: Styremedlem i Norsk forening mot støy, Ingunn Milford, medlem av foreningens sakkyndige utvalg siden 2003, og i dag leder av akustisk avdeling i Multiconsult, er utnevnt av EU-kommisjonen som foreningens representant i Noise Expert Group.

EU-kommisjonens Directorate General Environment, som er EU-kommisjonens faginstans for miljø, har i et brev kunngjort at Norsk forening mot støy, ved sin representant Ingunn Milford, er utnevnt som nytt medlem av direktoratets ekspertutvalg: Expert Noise Group. Første møte i ekspertgruppen er i slutten av november. 

Høringsuttalelse om helikopterplass Taraldrud
Oppdatert : 13 nov 2017
heli-begge

Til venstre AW169, som ble valgt til politihelikopter. Til høyre den mindre støyende EC145 fra Airbus, som ble vraket. Fotos Wikimedia Commons.

Norsk forening mot støy mener konsesjonssøknaden for helikopterplassen på Taraldrud har noen svakheter, bl.a.:

  • Oppfyller ikke konsesjonsforskriftens miljøkrav.
  • Lovbrudd mht. plan- og bygningsoven.
  • Feil inngangsdata ved beregningene i helikopterstøyrapporten. Vi anser det meget alvorlig at søker har unnlatt å rette tidligere påviste feil i helikopterstøyrapporten, og at den opprinnelige rapporten vedlegges konsesjonssøknaden
  • uten tilleggskommentar.
Volkswagen og Daimler lanserar el-skolebusser
Oppdatert : 13 nov 2017
elskolebuss

Kan skolebarn i USA og Canada snart busses eksosfritt og støysvakt?

De tyske bilgigantene satser på å kjøre nordamerikanske skolebarn eksosfritt. VWs og Daimlers elbusser får en rekkevidde på henholdsvis 16 og 12 mil. I 2019 skal de etter planen ut i trafikk.
 Blue Bird i USA og Lion i Canada har allerede lansert elektriske skolebusser.

Mer.

Også Elbilforeningen mot tvangsstøy (AVAS)
Oppdatert : 09 nov 2017
elbil-nissan

Stivner smilet når elbilene får tvangsstøy? Foto Nissan

Fra 2019 tvinges elbiler til å bråke mer ved hastigheter under ca. 20 km/t. I likhet med Norsk forening mot støy er Elbilforeningen kritisk til tvangsstøyen, som går under navnet AVAS De ønsker en så stille bilpark som mulig for å redusere støy. Men Sverre Fuglerud i Blindeforbundet mener hensynet til fotgjengernes sikkerhet må gå foran.

     – Man kan ikke kreve at folk skal slutte å gå med hodetelefoner når de er ute og går, bare fordi det er kommet elbiler. Da må man heller finne en annen måte å løse det på, sier Fuglerud til Aftenposten. Det internasjonale blindeforbundet mener stillegående biler bør gi fra seg ekstra lyd helt opp til 50 km/t.
Aftenposten om AVAS 

Bråk om miljøfartsgrenser i Oslo
Oppdatert : 09 nov 2017
miljøfartsg

Miljøfartsgrenser i Oslo har ingen miljøvirkning, ifølge en masteroppgave ved NHH i Oslo. Studentene hadde dessuten utforsket at miljøfartsgrensene forårsaket et samfunnsøkonomisk tap på kr 4 millarder, et beløp som senere ble nedjustert til 30 mill. Fartsnivået på miljøfartsgrenseveiene hadde bare gått ned med 5,8 km/t. Samfunnskostnadene ble forklart ved at 60 000 bilister daglig brukte 40 sekunder mer tid på kjøreturen.

     NILU (Norsk institutt for luftforskning) har beregnet at miljøfartsgrensene gir mindre svevestøv, og Statens vegvesen støtter NILU. NAF mener derimot at de ikke har noen miljøeffekt og ønsker å bli kvitt dem. 5,8 km/t lavere fart har samme virkning på støyen som om en fjerner 10–20 % av bilene.

Mer 

Hvor mye mer støyer F-35?
Oppdatert : 08 nov 2017
f-35-støytabell

Her er resultatene av flere målinger fra USA, under forskjellige forhold. Alle viser at F-35 støyer mer enn F-16. 7 dBA mer tilsvarer mer enn fire ganger så stort lydtrykk, men oppfattes som en fordobling eller snaut det. 24 dBA mer tilsvarer mer enn 100 ganger så høyt lydtrykk og oppfattes trolig som ca. fire ganger så mye. Ved testing i Nederland var forskjellen ikke mer enn 3 dBA, dvs. at F-35 gav maks dobbelt så stort lydtrykk og hørtes litt mer støyende.

Mer om støy og F-35 

Mer om støymålingen i Nederland

f-35

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan