Nyheter
Taraldrud: Beredskapssentret kommer
Oppdatert : 13 des 2017
taraldrud2

Slik blir det – med helikopterbase, skyting og treningsbang. Ill. JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

Mandag 11. desember fremmet SV, Ap og Sp et forslag om ekstern evaluering av beredskapssenteret på Taraldrud. Forslaget ble nedstemt, med bl.a. Venstres stemmer – tross Abid Rajas ildtale under valgkampen. Det blir beredskapssenter til 2,6 milliarder på Taraldrud. SV-politikeren Nicolas Wilkinson roser Stopp støyen for engasjementet i saken og er glad for at de har fått til så mye. For flere støydempende tiltak blir gjennomført, til tross for at både Støyforeningen og Stopp støyen har karakterisert departementets brosjyre om Taraldrud som en av de mindre troverdige fra dét hold.

Mer.

Støyforeningen om Taraldrud
Oppdatert : 21 des 2017
Skjermbilde 2017-11-22 13.56.45

Støyforeningen fulgte Stortingets spørretime 22.11.17 og festet seg ved egenattestene som

justisminister Per Willy Amundsen utstedte til sitt departements utredning - «særdeles godt

planlagt». Foreningen anser at dette ikke er dekkende for å løse miljøkravene knyttet til støy, som

utgjør en stor del av utfordringene ved det påtenkte anlegget.

Spørretimen bekreftet vår uro om at departementet ikke ser utfordringene med støy og de langsiktige virkningene for befolkningen i sin kortsiktige jakt på hurtig realisering. Disse hensynene har heller ikke hatt mulighet til å komme frem fordi prosjektet ikke har gjennomgått noen ordentlig kost/nytte analyse i følge departementets egen departementsråd. 

Støyforeningen om Taraldrud.pdf

Ildtale av Abid Raja (V)
Oppdatert : 11 des 2017
raja

Holder han løftene hvis Venstre går i regjering med Frp og Høyre? Den som lever, får se?

Dette lovet Abid Raja(V) før valget

Stillegående overlydsfly?
Oppdatert : 06 des 2017
fly-quesst

To stillegående overlydsfly. Illusjon t.v. NASA; t.h. Wikimedia Commons.

Supersoniske passasjerfly har vært like rundt hjørnet i over 50 år, men har (bortsett fra Concorde) blitt der siden, ikke minst av støyhensyn ved overlydssmell. Av nyere dato er prosjekter ved navn som SAI Quiet Supersonic Transport (QSST) og Quiet Supersonic Technology (QueSST). NASA og Lockheed Martin står bak det siste. Lockheed Martins eget F-35 er kjent for å lage øredøvende larm ved alle hastigheter over null. Øker det prosjektets troverdighet, mon tro? Foreløpig har de stillegående overlydsflyene begrenset seg til flotte navn, flotte forkortelser, flotte illustrasjoner og flotte illusjoner.

Skytestøy i Oppegård
Oppdatert : 05 des 2017
støykart-skyt-eidsberg

Støykart for planlagt riflebane på Nordskogen, Eidsberg i Østfold. Terrengformasjoner og skyteretning har stor innvirkning på hvordan støyen sprer seg.

Naboene til skytebanen i Kurudskogen har vært støyplaget siden midt på 80-tallet, da lerduebanen ble etablert. Oppegård Skytterklubb er pålagt av Fylkesmannen å sørge for redusert støy fra banen. Fristen er for lengst ute, men støyen er den samme.
På begynnelsen av 90-tallet fikk Oppegård skytterklubb også tillatelse til å starte opp med pistolskyting fra samme område. Naboer, og spesielt de som har innsyn til skyteområdet, har fra dag én vært kritisk til skytestøyen.

     Både Oppegård kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har satt krav til skytterklubben. Det gjelder i stor grad støydemping. Bjørn Lunder er nabo med banen og mener samtlige etater har forsømt seg i sitt arbeid med å følge opp alle krav om støydempende tiltak. Miljødirektoratet har vedtatt at Oppegård skytterlag umiddelbart må sørge for at en støygrense på 60 desibel (dBA) ikke på noe tidspunkt overstiges ved nærmeste støyutsatte bolig.
Mer 

Gardermoen: Flere sterkt støyplaget
Oppdatert : 03 des 2017
fly-nei

Støyplagene rundt Gardermoen øker, fra anslagsvis 895 sterkt støyplagede i 2013 til 1258 i 2020. Stadig flere mennesker bor i støyutsatte områder, i tillegg til at den «miljøvennlige» flytrafikken ikke finnes andre steder enn i kretsen rundt NHO Luftfart. De lover riktignok at støyen fra flytrafikken skal reduseres med 65 % fra 2000 til 2050. Utviklingen har lenge gått motsatt vei. Flyene er ikke blitt vesentlig mindre støyende siden 2. generasjons turbofan-motorer ble innført i slutten av 1970-årene, og den beskjedne gevinsten pr. fly er mer enn oppveid av at det er blitt langt flere av dem.
FHIs tall fremgår av en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI), forfattet av bl.a. Norun Hjertager Krog.
Redusert læringsevne hos skolebarn og søvnforstyrrelser er veldokumenterte virkninger av flystøy. Hvordan flystøy påvirker mindre barn, har vært svært lite studert, men forfatterne ser ingen grunn til å tro de er mindre sårbare.

Flystøy, luftforurensninger og helse, rapport fra Folkehelseinstituttet

Nyttig og bærekraftig norsk luftfart, en luftig brosjyre fra NHO Luftfart

Gardermoen: 3. rullebane kan spise opp dragracebanen
Oppdatert : 05 des 2017
dragstevne

Tilskuere på et dragstevne. Foto Mark J. Rebilas

Jetfly og dragstere konkurrerer om å være de mest støyende maskiner som menneskene har klart å fremstille. Et Top Fuel-kjøretøy – den absolutte eliten innen denne motorsportsgrenen – støyer med opptil 150 dBA, målt 10 m fra eksosrøret. Det er mer enn 100 Formel-1-biler, eller omtrent som 100 000 godstog med hvinende bremser eller 100 000 rallycrossbiler.

     På Gardermoen kan det også bli konkurranse om plassen: En dragracebane ligger akkurat der Avinor ønsker å rulle ut den 3. rullebanen. Hvis en 3. rullebane blir dragracebanens bane, blir det et kjempestort nasjonalt tap, sier Frode Hansen i Norsk Dragracing Gardermoen til NRK. Banen har fått 10 mill. kr av tippemidlene, men i tillegg har dragracefolket selv investert 30 mill.

     Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker mener at staten må skaffe en erstatningsbane hvis dragracebanen blir kannibalisert.

Mer

Buckingham Palace: Nesten i rød sone
Oppdatert : 30 nov 2017
støykart-london-sentral

Nesten i rød støysone. Foto Michael Reeve/Wikimedia Commons

Et støykart for sentrum av London viser at mest utsatte fasade i dronningens residens ligger helt øverst i gul støysone, nær grensen for rød sone. Grensen for rød sone er 65 dB. Under slike forhold anbefaler vi betydelig bedre lydisolasjon enn dagens minstekrav, og vi antar at utgiftene til fasadeisolasjon dekkes av Hennes Majestets apanasje.

Støykart sentrale London

Støykart i T-banevogner

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan