Nyheter
Stadig alvorligere dokumentasjon av helserisiko ved dagligdags støy
Oppdatert : 25 april 2018
Skjermbilde 2018-04-23 20.46.28

Den nasjonale støykonferansen: Professor/forskningsleder Mette Sørensen, Danmark, en av forfatterne bak rapporten til den American Collegium of Cardiology, orienterte om omfattende helsefare fra dagligdags støy. Foto: Pål Jensen.

Blodpropp i hjertet, høyt blodtrykk, diabetes, svekkete livsutsikter....... Forskning på støy og helserisiko leverer stadig mer omfattende dokumentasjon om helserisiko ved dagligdags støy, dvs støygjennomsnitt i døgnet over 55 db. 2 millioner nordmenn bor i slike støymiljøer i dag. På den nasjonale støykonferansen presenterte Mette Sørensen informasjon fra rapporten som ble lagt frem som ble lagt frem for den amerikanske kardiologi-foreningen, men rapporterte også fra offentliggjorte deler av det pågående WHO-arbeidet med å evaluere og utvikle nye støyanbefalinger for Europa. TV2 journalisten som var til stede oppsummerte foredraget som Støy dreper.

Les mer og last ned foredraget.

Årets støyfrie dag 2018 - onsdag 25. april
Oppdatert : 25 april 2018
Skjermbilde 2018-04-23 16.43.44

Ole André Myhrvold (SP) stiller spørsmål til miljøministeren om støy, på støyfri dag. se link

-  Støyfri dag (International Noise Awareness Day) er en spesiell dag dedikert for å markere bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse, velvære og livskvalitet for befolkningen. 
-  Støyfri dag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.
-  Norsk forening mot støy markerer dagen med en informasjonsstand i Oslo og en byvandring med støymåler.  - I stortingets spørretime på støyfri dag behandles spørsmål fra Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (SP), energi- og miljøkomiteen, til klima- og miljøministeren, til Stortingets muntlige spørretime 25. april. Se spørsmål 19. NRK-tv kanal 2 sender fra stortingets spørretime.

Droner gir mye støyplager pr. desibel
Oppdatert : 23 april 2018
droner

På støykonferansen redegjorde en representant for Samferdelsdepartementet for regjeringens dronestrategi. Regjeringen vil bl.a. heve dronekompetansen, inkl. «Utrede støy fra droner nærmere og se på hvilke konsekvenser denne type støy kan medføre for naturmiljø og friluftsliv.»

    Samtidig viser en NASA-undersøkelse at droner gir mer støyplager pr. desibel enn all trafikkstøy.

Mer.

Sverige: Gir flyavgiften mindre flytrafikk?
Oppdatert : 23 april 2018
fly-ryanair

En motstander av flyavgifter. 

1. april innførte Sverige en flyavgift på 60–400 (S)kr, hvor den laveste avgiften gjelder for flyturer innen Europa. Utenfor Europa blir avgiften på Skr 250 eller 400, hvor den høyeste avgiften gjelder reiser på over 6000 km. Transportstyrelsen regner med at avgiften vil redusere veksten i flytrafikken. Før avgiften ble innført, regnet de med en vekst på 5 % i 2018. Nå er vekstprognosen redusert til 2,6 %.

     SAS og Norwegian mener at satsing på biodrivstoff har større miljøvirkning enn denne avgiften. Det er neppe mer overraskende enn at vannet i Skagerrak er vått. Og virkningen av biokjøret på flystøyen er null.

Mer 

Æresprisen Årets Støydemper tildelt foreldreaksjonen Stopp Støyen!
Oppdatert : 18 april 2018
Skjermbilde 2018-04-18 11.13.42

Støyaktivister og medlemmer av foreldreutvalg ved lokale skoler i nærområdet til politiets planlagte beredskapssenter: Paal Sjøwall og Linda Methi fra Foreldreaksjonen Stopp Støyen!, representerte aksjonen på Støyforeningens nasjonale støykonferanse, og mottok æresprisen Årets Støydemper 2018.

      På den nasjonale støykonferansen var det mange interessante presentasjoner om de mange sidene ved støyutfordringer i vårt samfunn. Blant annet ble det presentert internasjonal forskning som dokumenterer hinsides tvil at å leve i såkalt dagligdags støy, på sikt medfører betydelig økt helserisiko.

     Et spesielt hyggelig innslag var tildeling av æresprisen Årets Støydemper. Den gikk denne gang  til foreldreaksjonen Stopp Støyen. Aksjonen har sitt utgangspunkt i foreldreutvalg ved en rekke skoler i Oppegård, med tilslutning fra foreldre til barn i barnehagene i området, alle med bekymring for at miljøet og ikke minst støyutfordringene ved det planlagte beredskapssenteret for politiet ikke var godt nok tatt hensyn til i planleggingen. Etter hvert fikk aksjonen også tilslutning fra Bjørndal i Oslo kommune.

     Foreldreaksjonen Stopp Støyen ble tildelt æresprisen Årets støydemper på den nasjonale støykonferansen. I pristalen takket Støyforeningen Justisdepartementet og Politidirektoratet for at reguleringsplanen var så stupid og maktarrogant mht. støy at den vekket foreldrene i Oppegård.

     Stopp Støyen-aksjonen kan også være en inspirasjon for for foreldre og foreldreutvalg ellers i Norge om at miljøutfordringer, ikke minst støyutfordringer, trenger foreldres engasjement om man skal sikre barn gode oppvekstmiljøer. Bare i Oslo bor 60-70 000 barn i gul støysone. Foreldre må engasjere seg for å hindre samfunnsplanlegging og utbygging som gir slike oppvekstmiljøer.   

Oslo: 70 elbusser i drift innen neste sommer
Oppdatert : 15 april 2018
elbusser-ruter

Øystein Svendsen (Unibuss), Atle Rønning (Norgesbuss), Jan Volsdal (Nobina), markedsdirektør Ellen Rogde i Ruter og byråd Lan Marie Berg står bak den nye elbuss-satsingen. Foto: Ruter

Oslo har lenge vært baktunge innen elbusser. Men på en pressekonferanse i Unibuss' store bussterminal på Alnabru i Oslo fortalte Ruter og miljøbyråd Lan Marie Berg om Oslos nye satsing på elbusser: 70 innen neste sommer. De vil også gjøre hovedstaden til Europas fremste på elbuss. I indre by skal elektriske leddbusser kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54. De skal lades på bussgarasjen på Alnabru.

     Mer.

Kontorlandskap: Færre forstyrrelser med rød/grønn-lamper
Oppdatert : 12 april 2018
kontorl-lys

Det blir færre forstyrrelser I et kontorlandskap med lamper som styres av kontoristenes konsentrasjon. Et dataprogram styrer lampen slik at den lyser rødt når medarbeideren er konsentrert og ikke vil forstyrres, og grønt når h*n kan forstyrres. Lampen er testet blant 450 kontorlandskapsansatte I 12 land. Antall forstyrrelser ble nesten halvert (ned 46 %), og folk følte at de ble mer effektive.

     Mer

Støyforeningen med innspill til Oslos revisjon av handlingsplan mot støy
Oppdatert : 09 april 2018
Skjermbilde 2018-04-09 13.10.34

Oslo skal revidere sin handlingsplan mot støy, og har invitert til innspill. Støyforeningen har takket ja til invitasjonen og git synspunkter.  

Da vi først hadde tatt imot invitten, ble vi revet med og levert et 10 siders innspill. Vi betonte vår frykt for at det skulle bli en handlingsplan uten handling og la vekt på følgende hensyn i vårt innspill:

  • Den neste handlingsplanen må ha en tydeligere, målorientert tilnærming, støttet av mer ambisiøse tiltak for å skape støyreduksjon ved støykildene.
  • Handlingsplanen må legge til rette for mer effektiv og forpliktende mekanismer for  rapportering og overvåking.
  • Ha konkrete måltall for hvor mange som skal få redusert støy i sine omgivelser.
  • Bruke et klart, praktisk og direkte språk, slik at planen fremstår tilgjengelig for borgerne. 
  • Planen må sikres finansiering av målrettede tiltak for støyreduksjon.  

Norsk forening mot støy mottar årlig ca 1200 henvendelser om støy fra publikum og har ut fra det en god oversikt over hva som trykker befolkningen mht. støyutfordringer og skadene dette påfører støyplagete. Vi ser også utilstrekkeligheten i lover og regelverk som skal beskytte befolkningen mot helseskadelig støy, og dessuten sviktende myndighetspraksis,  -tiltak og -planer mot støyforurensning. Foreningen ser regelmessig  at lover, eller praksisen i medhold av loven, ikke oppfyller vedtatte mål og løfter fra myndighetene, det være seg stat eller kommune. Vi vil også påpeke den begrensningen som til nå er lagt for handlingsplanen ved at den i henhold til forurensingsforskriften kun retter seg mot mot støyen fra transportområdene, gjør at planen mister noen sentrale elementer i forhold til kommunens virkeområde. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan