Nyheter
WHO: Nye retningslinjer
Oppdatert : 10 okt 2018
who18

WHO, verdens helseorganisasjon, har utgitt nye retningslinjer for støy, med anbefalte grenseverdier basert på forskning. Nedenfor finner du sterkt anbefalte grenseverdier for noen støykilder, sammenlignet med norsk støyregeleverk. En økning på 3 dBA tilsvarer dobbelt så mye trafikk, forutsatt samme støymende pr. kjøretøy, fly eller tog. Antagelig utsettes minst halve Norges befolkning for støy som kan medføre en helserisiko hvis WHOs sterkt anbefalte grenseverdier legges til grunn og hvis vi legger til virkningene av nabostøy.

who-vs-t-1442

Mer.

Barnehagepersonale* har problemer med støy og hørsel
Oppdatert : 05 okt 2018
barn2

Uten tiltak kan støyen i barnehager skade hørselen hos personalet – og hva med barna selv? Foto Pål Jensen

   

Kvinner i barnehager er mer utsatt for hørselstap enn tilsvarende i andre kvinnedominerte yrker. Dette ifølge doktorgardsarbeidet til Sofie Fredriksson ved Göteborgs universitet. Syv av ti blir lett påvirket av støy, Halvparten av deltagerne har svart at de har vanskelig for å høre hva andre sier på jobben pga. støyen; like mange sier de er lydfølsomme. I andre kvindedominerede yrker er tilsvarende tall betydeligt lavere. Undersøkelsen omfatter 10 000 kvinner, hvorav halvparten jobber i barnehager.
 Andre undersøkelser viser at støyen (lydtykknivået) blir mer enn doblet hvis dobbelt så mange barn proppes sammen i én avdeling (Lomnard-effekten).

Mer 
Om Lombard-effekten (cocktailparty-effekten), som gjør at 1 + 1 > 2 
Om hvordan barnehagestøyen kan dempes

*Når vi ikke har presisert kvinnelig barnehagepersonale i tittelen, er det fordi tilføyelsen er tilnærmet overflødig. 92 % av barnehagepersonalet i Norge er kvinner. Doktoranden har ikke undersøkt menn.

Her kan du høre Teslas el-lastebil
Oppdatert : 27 sep 2018
elbil-tung-tesla

Oppgitt rekkevidde 800 km med full last, 36 tonn. Ill. Tesla.

Teslas Semi Truck har en oppgitt rekkevidde på 800 km med full last (36 tonn). Lyden fra det digre kjøretøyet har blitt flittig kommentert på nettet, hvor flere brukere får assosiasjoner til racerbiler eller scootere. Opptaket sier mindre om støynivået, men ved akselerasjon eller lav fart støyer elektriske tungbiler betydelig mindre enn ditto eksosbiler. Hør her!

Dansk undersøkelse: Ny motorvei gir mindre støy hvis…
Oppdatert : 27 sep 2018
støysk-asker

 

Uten å ha målt støyen langs Hillerødveien kan vi med en til visshet grensende sannsynlighet fastslå at støyen blir redusert hvis den får en slik støyskjerm og dessuten senkes i terrenget og forsynes med støysvakt veidekke – enten den utvides til en fullvoksen motorvei eller ikke. Foto Pål Jensen

 

Det danske Vejdirektoratet har utforsket at færre boliger blir plaget av støy hvis Hillerødveien utvides til full motorveistandard. Motorveien forsynes nemlig med støyvoller, støyskjermer, støysvakt veidekke og dessuten senkes i terrenget.

     Dette er heller ikke nytt for oss, for vi beregnet akkurat det samme for en utbygger langs E18 sør for Nygårdskrysset i Ås kommune – selv uten støysvakt veidekke. Både for E18 og for Hillerødveien gjelder at støyen dempes enda mer hvis de senkes og forsynes med støyvoller, støyskjermer og støysvake veidekker – uten at de utvides.

     Regnestykket er forholdsvis enkelt: En ny motorvei, med høyere fart og mer biltrafikk, gir mer støy. For E18 beregnet vi ca. 4 dBA mer, litt mer enn en dobling av det gjennomsnittlige lydtrykknivå. En støyskjerm som på bildet kan redusere støyen med 10–15 dBA, mest kloss ved skjermen. Netto støyreduksjon blir altså betydelig – ikke på grunn av motorveien, men til tross for den.

Musikk bedre enn piller mot demens
Oppdatert : 11 sep 2018
mainer-xt

Personlig utvalgt musikk har vist seg bedre enn piller mot demens. T.v. Dan Cohen, grunnlegger av organisasjonen Music & Memory. T.h. Wade Mainer (1907–2011), som i 2008 spilte sin personlig utvalgte gospel- og bluegrassmusikk for å ferie sin egen 101-årsdag. 

Mer enn piller kan personlig utvalgt musikk frigjøre menneskenes indre krefter, ikke minst hos demente og hos svært gamle mennesker. I dokumentaren Alive Inside viser filmskaperen Michael Rossato-Bennett hvordan demente i forbløffende grad kan bli revitalisert ved å lytte til musikk.

      Og hva med musikerne selv? De som dør unge, har som regel forulykket eller brukt stoffer som ikke er bra for helsen. Men enkelte blir styggamle. F.eks. ble Wade Mainer 104, og Vera Lynn nærmer seg 102.

Mer.

Music & Memoy

WHO Europe lanserer ny støyveileder
Oppdatert : 10 sep 2018
støy-fly17

Antydning av hvordan andelen støyplagede øker med støynivået (Lden) for flystøy. Grensene for gul og rød støysone er inntegnet av oss. Kilde WHO.

10. oktober lanserer WHO Europe ny støyveileder for Europa på en konferanse i Basel. Ca. 100 mill. EU-borgere påvirkes av veitrafikkstøy, som også gjør at anslagsvis 1,6 mill. friske leveår går tapt årlig innen EU. I Norge er ca. 1,7 mill. mennesker utsatt for veitrafikkstøy som kan medføre en helserisiko, og slik støy krever antagelig flere menneskeliv enn trafikkulykker.
Mer
Vitenskapelig grunnlag.

Mot 3. rullebane
Oppdatert : 10 sep 2018
fly-3rulleb

 

Ca. 250 demonstrerte utenfor Stortinget mot tredje rullebane på Gardermoen. Foto Pål Jensen

 

Lørdag 8. september arrangerte en bred allianse av 3. rullebanemotsandere en punktdemonstrasjon utenfor Stortinget. Ca. 250 deltok.

Nei til 3. rullebane på Facebook

Se framtida.no

Brevet fra alliansen til Klima- og miljøverndepartementet

Støyende arbeidsmiljø gir dårligere søvn
Oppdatert : 05 sep 2018
støy-vinkelsl2

Også støyende arbeidsdager kan forstyrre søvnen. Foto Pål Jensen

Alle vet at nattestøy forstyrrer søvnen. Men en støyende arbeidsdag kan ha samme virkning. Det viser en undersøkelse ved Cheng Kung University i Taiwan. De som arbeider i et arbeidsmiljø preget av støy, risikerer å rammes av høyt blodtrykk og høyere nivåer av stresshormonet kortisol etter arbeidsdagen. Dette svekker i neste omgang søvnkvaliteten. Undersøkelsen ble gjort i en sykehuskantine, hvor de samme ansatte vekselvis jobbet i et støynivå på 72–86 dBA (desibel-A) og 67–72 dBA. I Norge er hørselsvern påkrevet hvis støynivået (gjennomsnitt på en 8-timers dag) overstiger 85 dBA.
Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan