Nyheter
Taraldrud: Også Stopp Støyen kritiserer brosjyren fra dep.
Oppdatert : 07 nov 2017
bran-stoppstøyen

«Støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder av regional verdi, og vil ha særskilt negativ påvirkning for barn og unges bruk av området på dagtid» (Fra konsekvensutredningen) Bilde Stopp Støyen.

På vegne av Stopp Støyen understreker Paal Sjøvall overfor Østlandets Blad bl.a. motsetningene fra brosjyren hvor friluftsliv er omhandlet, i forhold til hva som står i konsekvensutredningen (KU-en). I brosjyren står det «Det vil fortsatt være fullt mulig å bruke friluftsområdene på begge sider av E6 til friluftsliv». Ingenting om støy. I KU-en står det: «Støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder av regional verdi, og vil ha særskilt negativ påvirkning for barn og unges bruk av området på dagtid».

     Sjøvall viser også til formuleringen i brosjyren om at beredskapssenteret ikke vil være farlig for omgivelsene, mens risikoanalysen påpeker at senteret i seg selv er et terrormål.

     Sjøvall forteller at Stopp Støyen tilbød sin hjelp til informasjonsbrosjyren, men hørte ingenting fra departementet. Videre reagerer han på opplysningene om at helikoptertraseene mot sør går enten rett sydover langs E6 eller noe mer mot sydvest, uten at det står noe om hva dette innebærer av støy på Oppegård og Greverud.
Mer 

Video hvor du kan høre barn, fugler og beredskapssenter i skjønn(?) forening. 

Tenkepause på Gardermoen
Oppdatert : 05 nov 2017
i-fly

OSL-sjefen tar en tenkepause på veien mot høye mål. Foto Pål Jensen

Oslo Lufthavns sjef, Øyvind Hasaas, tar en pause før han bygger ut storflyplassen ytterligere, etter at 14 milliarder kr er brukt på utbygging de siste årene. Men vekstprognosene er ikke nedjusteret, og han har høye mål. De omfatter en 3. rullebane rundt 2035, sier han til Aftenposten.
Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet mener derimot at prosessen bør gjennomføres etter samme prinsipp som for vei og jernbane. Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring.

Aftenposten om OSL 

Naturvernforbundet om OSL

Støyforeningen og Natur og Ungdom om 3. rullebane

Taraldrud: Justisdep.s sone-revisjonisme
Oppdatert : 05 nov 2017
sonerev

Sonerevisjonisme. Øverst gul og rød støysone som definert i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Nederst Justisdepartemenets spesielle versjon i en brosjyre om Taraldrud.

Støyforeningens seniorrådgiver Pål Jensen kritiserer departementets brosjyre om Taraldrud, som nylig ble delt ut i postkassene:

I brosjyren kalles gul sone et «område med lav til moderat støybelastning». I Miljøverndepartetmentets retningslinje for behandling av støy i arealpalnelgging er gul sone definert som «en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.»
 For helikopterstøy tilsvarer gul sone et veiet gjennomsnitt på 52–62 dBA, og/eller støytopper på 80–90 dBA. Det siste tilsvarer omtrent støyen hvis du bruker tørkemaskinene på toalettene i Thon-sentret, eller en vinkelsliper på ca. 5 m hold.
 Er det lett til moderat støybelastning i noe som er ment å være et stille rekreasjonsområde – selv om det angivelig bare vil forekomme seks ganger i døgnet?
Mer 
Dep.s Taraldrud-brosjyre 

F-35: Verre enn vi trodde?
Oppdatert : 01 nov 2017
f-35-2

Støyen fra F-35 beskrives som et langvarig tordenskrall. Foto Wikimedia Commons.

Forskere ved SINTEF bekrefter at F-35 i snitt har et minst 10 desibel (dB) gjennomsnittlig høyere lydnivå enn F-16. For det menneskelige øre betyr det at det bråker dobbelt så mye som F-16, skriver Aftenposten. For det menneskelige øret betyr det også at ett F-35 bråker minst like mye som en hel skvadron på ti F-16. Men i tillegg beskrives støyen fra F-35 som et langvarig tordenskrall, med en dypere og dirrende lyd spesielt oppdrettsnæringen frykter – mens F-16 har en mer skrikende lyd. Støyen fra F-35 er mer lavfrekvent, og lavfrekvent lyd er vanligvis vanskelig å dempe.

     Forsvaret hevder også at F-35 sjelden vil ha behov for å bruke etterbrenner, som gir et voldsomt smell, fordi flyene i seg selv er så sterke. Ifølge beregninger basert på opplysninger fra Wikipedia og Pratt & Whitney (som lager motorene til F-35) har F-35 ca. 9 % mindre maksytelse pr. tonn når begge flyene har maksimal last.

     I den siste rapporten om Ørland fra Forsvarsbygg heter det at maksimalstøynivåer over 110 desibel kan gi risiko for hørselsskade, og at dette vil forekomme rutinemessig på vestsiden av rullebanen.
 
Hør selv! F-15, F-35 og F-16

Aftenposten om F-35

Kronikk: Kampflysaken må granskes 

Kommentar fra Støygruppa Ørland 

Hvor mye støyer F-35? Støytabell for ulike jagerfly etter målinger ved Eglin-basen i Florida

Spesifikasjoner fra Pratt & Whitney

E6-støy også i Sverige
Oppdatert : 31 okt 2017
e6-ådt-no-sverige

Ny E6-motorvei gjennom Østfold førte til en voldsom økning i biltrafikken, og høyere fart gjorde at støyen økte enda mer. Ved Helsingborg i Sør-Sverige er økningen mer moderat, og omtrent på linje med gjennomsnittet for riksveier i Østfold. Kilder: TØI-rapport 1165/2011 og Rambøll.

E6-motorveien gjennom Sør-Norge er Norges kanskje verste støykilde, og den er ikke mindre støyende på svensk side. Ved Hjärnarp på Hallandsåsen ovenfor Ângelholm plages de av støy fra motorveien, selv om avstanden er ca. 200 m. Når de ikke får tiltak, begrunnes det med at støyen ifølge beregninger er under tiltaksgrensene. En måling med mobilapp viser riktignok 80 dBA ved fasaden, men mobilapper er generelt lite å stole på. Men siden beregningene ble gjort, er motorveien utvidet, og vi vet fra E6 gjennom Østfold hvordan det kan påvirke biltrafikken. Farten har kanskje også økt. Trafikktellinger lenger sørpå, ved Helsingborg, viser riktignok en mindre økning. omtrent på linje med gjennomsnittet i Østfold.

Mer

COWI: Evaluering av Svinesundforbindelsen

Har Norge strenge krav til lydisolasjon mellom boliger?
Oppdatert : 30 okt 2017
iso-krav-int

Krav til luftlydisolasjon og trinnlyd i en del EU-land og Norge. Kilde: Boverket (2008): Bullerskydd i bostäder och lokaler

I Norge bestemmes disse kravene av Norsk Standard NS 8175 – Lydforhold i bygninger, hvor de tilsvarer Lydklasse C. Også de fleste EU-land har minstekrav til isolasjon. For luftlydisolasjon har bare to land strengere krav enn Norge; mange har slappere krav. Også for trinnlyd har bare to land strengere krav enn Norge (og Sverige); mange har slappere krav. Lydisolasjon mot utendørs kilder henger naturligvis sammen med behovet for isolasjon for å unngå varmetap – men det gjelder i liten grad for isolasjon mellom leiligheter, som angitt her.

Danske tiltak mot støy i barnehager og SFO
Oppdatert : 26 okt 2017
støy-barn-dansk

Rop, skrik, skramling av leketøy og dårlig akustikk hjemsøker også danske barnehager, fritidshjem og andre steder hvor mange barn samles. Nå har BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration utgitt en brosjyre, 'Støj i dagtilbud og SFO'. Brosjyren er forholdsvis kortfattet, men med lenker til nettsteder med praktiske eksempler (caser på godt dansk – og også godt norsk ?).

Brosjyren fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 

Göteborg: Ingen romantrikk med vogner fra Italia
Oppdatert : 25 okt 2017
trikk-m32-sl95-ansaldo

Trikker som ikke utmerker seg med en stillegående, kattemyk gange. T.v. M32 i Göteborg. Foto Wikimedia Commons. T.h. SL95 i Oslo. Foto Pål Jensen.

«Italiatrikkene», SL 95-trikkene fra AnsaldoBreda som går i Oslo (når de går), tilhører de mindre vellykkede eksemplarer av arten. Göteborg har lignende problemer med trikker fra samme leverandør: Leveransene ble flere år forsinket, og de nye trikkene var fulle av barnesykdommer de aldri er blitt kvitt, og som gjør at de har vært mer på verksted enn ute i gatene: Støy, galopperende rusting osv. Støyen skyldes ikke minst de stive boggiene, som gjør at hjulene hamrer mot skinnegangen – og som dessuten øker faren for avsporing. Heller ikke trikkene i Oslo er kjent for noen kattemyk gange. I tillegg dugger rutene i M32 ved kraftig nedbør så det kan være uforsvarlig å kjøre dem.

Kort om M32s bedrøvelige liv og historie 
En forklaring på disse trikkenes såkalte kjøreegenskaper

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan