Nyheter
Foredragene fra konferansen
Oppdatert : 24 april 2015

Vi beklager at dette har tatt tid - pga. påske, flytting, installering av datautstyr og forberedelser til Støyfri dag. Men vi legger dem ut etter hvert.

Her er foredragene. Konferansen: Støy i nærmiljø og gode bomiljøer - hva gjør vi?
Oppdatert : 19 juni 2015
Hovinbyen oversikt MED TEKST

Vår konferanse tidligere denne våren om Nabostøy, støy i nærmiljø og gode bomiljøer samlet hele 80 deltakere, og vi har fått en god del henvendelser om å legge ut foredragene på nett. Vi har fremdeles ikke fått inn alle, men legger ut de fleste her. 

Stinn brakke på bomiljøkonferansen
Oppdatert : 27 mars 2015
Bomiljøkonferansen

Fullt hus på bomiljøkonferansen. En oppmerksom forsamling lytter til statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartetmentet. Foto: Viktor Jæger.

Konferansen «Støy i nærmiljø og gode bomiljøer – hva gjør vi?» traff tydeligvis en nerve. Rekordpåmelding med fagfolk, ressurspersoner og myndighetsrepresentanter fra hele Norge fra Nord-Trøndelag og sørover. Tilsammen 80 påmeldte, som var maksgrensen, slik at vi måtte si nei til de siste. Foreningen har aldri tidligere opplevd slik pågang til et enkeltstående arrangement i egen regi.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Helse- og omsorgsdepartementet holdt åpningsforedraget, og berørte blant annet hvordan en endret folkehelseforskrift skal styrke samarbeidet mellom folkehelse- og arealplanleggere i kommunen.

Det nye styret i foreningen
Oppdatert : 27 mars 2015
Rune Haaland i Stortinget 2

Rune Haaland, president i den europeiske elbilunionen EVU, fortsetter som styreleder i Norsk forening mot støy.

Årsmøtet den 24.3 gav enstemmig tilslutning til valgkomiteens forslag. Det nye styret i Norsk forening mot støy fikk derfor følgende sammensetning:

Rune Haaland, styreleder

Hans Otto Watne

Walid al-Kubaisi (gjenvalg)

Kristin Sandaker (ny)

Sigrun Norderval (ny)

Varamedlemmer:

Didrik Hvoslef-Eide

Ole -Erik Yrvin

Valgkomiteen bestod av Tone Tellevik Dahl og Snorre Sletvold.

Sjøforsvaret: En av tre har hørselstap
Oppdatert : 16 mars 2015
skjold

Missiltorpedobåter i Skjold-klassen drives av gassturbiner. Farten er høy, støynivået også. Foto Wikimedia Commons

Ca. 1/3 av de ansatte ved Sjøforsvaret – mer presist 31,4 % – har hørselstap. Offisersforbundet har reagert kraftig på forslag om støyunntak for Forsvarets skip. Krigsskipene i Skjold-klassen omtales av Forsvaret selv som verdens raskeste marinefartøy, med en toppfart på over 60 knop (>110 km/t), men også støynivået er på topp. Blant ansatte som hadde seilt i Sjøforsvaret i mer enn tre år hadde 46,4 % hørselstap.

     – På disse skipene vil jeg absolutt anbefale å sove med hørselvern, sier arbeidsmiljøforsker Erlend Sunde ved Universitetet i Bergen til NRK.

Fart og støy
Oppdatert : 09 mars 2015
støy-fart


Slik øker støyplagene (målt i eiendomsforringelse) når hastigheten på veiene øker. Dobles hastigheten, øker støyplagene 5–10 ganger. Tabellen er over 20 år gammel, men forholdstallene er mest interessante.
CBD = Central Business District, byens (forretnings-)sentrum
1 mile per hour = 1,609 km/t
Mer

Ren luft-tiltak hjelper også mot støy
Oppdatert : 04 mars 2015
eksos-støy-tabell

Beregnet virkning av noen tiltak ifølge rapporten. PM10 og PM2,5 er svevestøv med diameter opp til henholdsvis 10 og 2,5 µm (mikrometer = 1/1000 mm).

En rekke tiltak for bedre byluft vil også gi mindre støy – f.eks. de fleste tiltak for å redusere biltrafikken, fjerning av piggdekk, miljøfartsgrenser, forbud mot tomgangskjøring – og landstrøm. Som en kan tenke seg, er rentbrennende vedovner og utfasing av oljefyr blant tiltakene som gir bedre luft uten å redusere støyen. Alt dette fremgår av en rapport fra NILU (Norsk institutt for luftforskning) og TØI (Transportøkonomisk institutt). Støysvak asfalt er et unevnt tiltak som vil gi mindre støy uten å påvirke luftkvaliteten.

Oslofjordkryssing
Oppdatert : 02 mars 2015
motorveibro

Ikke dette, men heller ny tunnel parallelt med den gamle, mener Norsk forening mot støy. Ill. Wikimedia Commons

Veitransport fremstår som en hovedårsak til lokal støy- og luftforurensing. Helsekonsekvensene er omfattende i form av redusert livskvalitet, sykdom og tilogmed for tidlig død relatert til disse forurensningskildene. Det er anslått at støy alene representerer årlige kostnader på 10 milliarder kroner for det norske samfunnet.
 9 av 10 oppsøker naturen for å oppleve stillhet, og stille områder er et truet naturressurs. Foreningen finner det rimelig å anta at ny fjordkryssing, særlig broer, vil øke den nasjonale støyplagen.

     Bygging av ny tunnel, parallelt med eksisterende Oslofjordtunnel (med standard i henhold til EU-krav) vil ha minst negativ innflytelse på støysituasjonen. Dette er grunn nok alene til at Norsk forening går i mot bro og for ny tunnel. Tunnelalternativet fremstår også som det samfunnsøkonomisk mest gunstige alternativet.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan