Nyheter
Statsbudsjettet: «…krevjande å nå målet for støy»
Oppdatert : 08 okt 2014
budsjett15

Søte barn gjør seg i markedsføringen, men kan de glede seg over mindre støy? Ill. www.regjeringen.no

At det er krevende å nå målet for støy, fastslår Samferdselsdepartementet på s. 225 i sitt budsjettforslag. De vet hva de snakker om, for nærmere 90 % av støyplagene i Norge hører under deres departement. Noe blir gjort, f.eks.: I 2015 vil Statens vegvesen gjøre tiltak hos 300 av de ca. 13 000 personene som har innendørs (riks-)veitrafikkstøy på over 38 dBA (gjennomsnitt). Vi komme selvsagt tilbake med mye mer detaljert gjennomgang av budsjettet, samt høringsuttalelser.

Mer.

Også lavfrekvent støy kan skade hørselen
Oppdatert : 07 okt 2014
motorvei-ffm.jpf

Hvis du kjører fort med åpne bilvinduer på en motorvei, utsettes du for lavfrekvent støy som ligner på den brukt i dette forsøket, og som medførr risiko for høselsskader. Foto Wkimedia Commons.

Lavfrekvente lyder (basstoner) kan gi forandringer i øret, og risiko for permanente skader, viser en tysk undersøkelse. Forsøkspersonene ble utsatt for en meget sterk lyd som lignet på den dype, vibrerende buldringen når du kjører fort med åpent vindu på en motorvei. Mer.

Didrik Hvoslef-Eide: – Sjursøya en udetonert bombe
Oppdatert : 07 okt 2014
sjursøya-dsb

En rapport fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Utviklingen på Gardermoen kan stå som et symbol på alt som kan gå galt når man hopper over konsekvensanalysen, skriver Didrik Hvoslef-Eide, styremedlem i Norsk forening mot støy, i Dagens Næringsliv. De fleste fly til Oslo-området kommer sørfra, så med Gardemoen som storflyplass må de fleste flyene over Oslo-området. Hertil kommer støy og utslipp fra bil- og busstrafikken gjennom Oslo. Verst, mener Hvoslef-Eide, er likevel transporten gjennom Oslo av brannfarlig flydrivstoff med base på Sjursøya. I stedet anbefales flydrivstoffet anlagt i rør til Gardermoen fra en terminal ved fjorden sør for Oslo.

Også Den norske kirke frykter snøscooter-frislipp
Oppdatert : 03 okt 2014
snøscooter4

Også Den norske Kirke frykter mer av dette.

Også Den norske kirke (DnK) frykter mer fornøyelseskjøring med snøscooter etter den blåblå regjeringens endring av loven om motorferdsel i utmark. En rekke kirkemøte-behandlinger har gitt uttrykk for DnKs engasjement for klima, miljø, rettferd og bevaring av skaperverket. DnK refererer bl.a. til stortingsmeldingen om friluftsliv i 2001, som viser at 9 av 10 som drev friluftsliv sa de ønsket «stillhet og ro» i sitt friluftsliv. DnKs uttalelse 

Jernbanestøy i Europa
Oppdatert : 01 okt 2014
tog-støy-europa

Andelen mennesker utsatt for jernbanestøy over 55 dBA* pr. 2010. Kilde EU-parlamentet

De viktigste kildene til jernbanestøy er bl.a.:

  • Godstog med bremseklosser av støpejern. Disse skal etter hvert skiftes ut med ditto av komposittmaterialer, og dette regnes som det mest kostnadseffektive tiltaket for å dempe togstøy.
  • Store diesellok.
  • Aerodynamisk støy fra høyhastighetstog ved 300 km/t og mer.
  • Kurveskrik. Dette unngås ved å rette ut kurver, eller smøre skinnegangen.

*Gjelder Lden, et veiet gjennomsnitt hvor støy om kvelden (kl. 19–23) og natten (kl. 23–07) tillegges henholdsvis 5 og 10 dBA. Lden brukes også i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

tog-under

Det Store Under (her: Oslotunnelen) er et kraftig virkemiddel mot jernbanestøy. Foto Pål Jensen.

Norsk forening mot støys høringsuttalelse til regjeringen Solbergs forslag til rekreasjonskjøring med snøskuter
Oppdatert : 25 sep 2014

Støyforeningen slutter opp rundt fellesoppropet mot mer snøskuterkjøring.

I tillegg har vi sendt inn vår egen høringsuttalelse. Den publiserers her.

Vi minner om at selv om motorisert ferdsel i utmark er forbudt ved lov i vårt land - med

få unntak for nyttetransport, redningstjeneste og militær aktivitet - har antallet snø-scootere i fritidsbruk passert ett halvt hundre tusen. Allerede på slutten av 1970-tallet avtegnet det seg manglende respekt for loven i vårt nordligste fylke. Med tiden har antallet som tar seg til rette med stadig større og hurtigere maskiner økt, ikke bare

i de nordligste fylkene, men også helt ned til fylker på Sørlandet.

Streknings-fotobokser gir også mindre støy
Oppdatert : 22 sep 2014
ts-satk

Fotobokser som måler gjennomsnittsfart (streknings-ATK) halverer antall dødsulykker. Foto Erik den yngre/Wikimedia Commons

Fotobokser som måler gjennomsnittsfart (streknings-ATK) halverer antall dødsulykker, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Og siden farten går ned, reduseres også støyen. Rapporten viser at farten i gjennomsnitt gikk ned ca. 6 %. Det har samme virkning på støynivå som en reduksjon av biltrafikken på minst 12 %.

Vil lovfeste rånekjøring i utmark
Oppdatert : 19 sep 2014

Regjeringen vil lovfeste rånekjøring i utmark! Største norske tilbakeslag på generasjoner i arbeidet for bedre lydmiljø i naturen! Det er mange sterke synspunkter i debatten rundt regjeringens lovforslag om å tillate «fornøyelseskjøring med snøskuter» i utmark. Forslaget er nå på høring.

     Motorferdselsloven har i mange år på en vellykket måte beskyttet naturen mot unødvendig motorisert trafikk, til beste for dyreliv, naturopplevelser og den stillheten mange ønsker å oppleve når de oppsøker naturen. Nå er stillhetens egenverdi truet, og gode lydmiljøer vil komme på listen over utrydningstruede, immaterielle og livsviktige goder, skriver Norsk forening mot støy i sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet. Departementets høringsfrist er 19. september.

Arctic_cat

Mange mener at regjeringen ser bort fra godt dokumenterte rapporter og bekymring for villmannskjøring med snøskuter i naturen. Friluftsliv og rekreasjonsmuligheter kan komme til å lide ubotelig skade.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan