Nyheter
Kan hørselsskader forutsies?
Oppdatert : 01 sep 2014
støy-hør1

Folks følsomhet for støy varierer mye, og en ny test skal kunne forutsi hvorvidt en arbeidstager er særlig følsom for hørselsskader. Vedkommende utsettes for ca. 100 dB i 2½ minutt, med hovedvekt på frekvenser mellom 200 og 500 Hz. En slik eksponering ansees for å ligge under faregrensen for (varige) hørselsskader, men kan gi et midlertidig hørelstap. Etter testen lages et 4 kHz-audiogram i minst ti minutter. Hvis en dermed kan dokumentere et midlertidig hørselstap, antas personen å være mer utsatt for varige hørselsskader. Mer. Les også om hvordan du tar vare på flimmerhårene dine.

USA: Mindre støyende TV-reklame
Oppdatert : 30 aug 2014
tv-calm

Ny lov gav mindre utagerende TV-reklame 

TV-selskapene har for vane å skru opp lydvolumet for reklamen. En lov med det velklingende navn CALM Act (Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act) skulle sette en stopper for dette da den trådte i kraft i 2012. Og klagene på utgarende TV-reklame er blitt færre. Mer.

Sel kirke: – Folk i sorg må slippe støy fra trailere og biler når de står ved graven
Oppdatert : 28 aug 2014
selkirke

Sel kirke i Nord-Gudbrandsdal ble bygget i 1742. Etter hvert kom kongsveien forbi kirken. Den ble til riksvei og Europavei. Med stadig flere biler, og ikke minst trailere. Kirkeverge Jorunn Haugstulen sier at folk i sorg må slippe støy fra trailere og biler når de står ved graven. Men med mange tusen biler i døgnet tar støyen aldri pause.

    Sel kirkelige råd har skrevet til selveste statsminister Erna Solberg om problemet. De krever endret regelverk. Brevet ble sendt 26. juni, og de har fått skriftlig bekreftet at brevet er mottatt. Mer.

Sykkeldeling i snart 50 år
Oppdatert : 27 aug 2014
sykl-beijing

Fra Beijing. Foto AFP.

I 1965 utplasserte en gruppe anarkister eller provos i Amsterdam noen hvitmalte sykler, til gratis bruk for folket. Forsøket mislyktes fordi politiet begynte en sykkelinnsamlingsaksjon. Men i dag finnes sykkeldeling (bysykler) i ca. 600 byer, fordelt på 55 land. Likevel finnes bysykler flest i Kina, hvorav 90 000 i Wuhan. Oslo har over 1300 bysykler, og antall sykkelturer med dem passerte millionen i 2012. Mer.

Hvor mye støyer snøscooterne?
Oppdatert : 21 aug 2014
snøscooter

Ca. 73 dBA, målt ved en fart på 15 km/t på ca. 16 m (50 fot) – mer enn en moderne bybanevogn med 200 passasjerer og 40 km/t. International Snowmobile Manufacturers Association har imidlertid utforsket at støyen fra snøcoootere har avtatt med 94 % siden 1969, og at en snøkanon støyer mer. Vi gratulerer.

Vinkelsliper med 90 dBA
Oppdatert : 21 aug 2014
støy-vinkels2

Vi har vært forholdsvis tilbakeholdne med ros til produsentene av vinkelslipere (se nedenfor), men denne er av de bedre. Ikke bare er støynivået moderat, 90 dBA på 1 m – men de informerer også om faregrensene, og de setter lavere faregrenser enn det norske regelverket. Ill. Makita.

støy-vinkelsl-google
København har innført varslingstelefon for nabostøy
Oppdatert : 14 aug 2014
Kbhvn jazz festival

Plaget av støy fra utendørs musikkarrangementer eller uteservering? Situasjonen er typisk for storbyer. Dette gjelder også for større norske byer, og tiltar etterhvert som bebyggelsen blir mer og mer fortettet. Kan hende bør de største norske kommunene og det lokale politiet ta en titt på Københavns gode eksempel for å redusere problemet.

På forsommeren 2014 satte København kommune og København politi i verk en felles varslingstjeneste og serviceapparat som innbyggerne kan kan henvende seg til når de føler seg plaget av nabostøy. Vakttelefonen som byens borgere kan ringe til, holdes åpen fra torsdag ettermiddag til sent søndag kveld – tidsperioden i uken da musikken er høyest og varer lengst ut på natten. Telefon til vakttelefonen kan føre til at kommunens støyinspektører rykker ut til konsertarrangøren, serveringsstedet etc og iverksetter akutte støytilsyn.

Tung elbilsatsing
Oppdatert : 18 aug 2014
e-truck

Lastebil fra E-trucks Europe. Her finner du mange flere

Elkjøretøy er mye mer enn kule Teslaer. Støyreduksjonen blir langt større ved elektrifisering av lastebiler, bl.a. fordi:

  • De har relativt langt mer motorstøy (for personbiler kommer mesteparten av støyen fra dekkene, unntatt ved lave hastigheter
  • Støyen er lavfrekvent og bærer derfor lengre
  • Når de står stille, brukes motoren ofte til å drive redskap – og dette er ikke tomgangskjøring (som er forbudt)

Et sted oppgis en 18,6 tonns lastebil å kunne kjøre 150 km med batteripakke på 160 kWh. I første omgang er nok elektrifisering mest aktuelt for kortdistansekjøretøy, f.eks. søppelbiler. Her blir gevinsten til gjengjeld svært hørbar fordi slike biler gjerne kjører i boligstrøk, ofte om natten.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan