Nyheter
Ekebergbanen: Mer kurvestøy etter oppgradering
Oppdatert : 13 mars 2018
sl79-ekebergb2

Brekke & Strand Akustikk AS (BSA) har kartlagt støyen langs store deler av T-bane- og trikkenettet i Oslo. Og langs Ekebergbanen konstaterte de at oppgradering og montering av skinnelivsblokker ikke gav mindre støy. Ved målinger i en krapp kurve hadde støyen økt kraftig. Dette tilskrives skinneskrik, og frekvensdiagrammene viser at det vesentlig er SL95, «Italiatrikkene», som skriker. Skinnesmøring hjalp riktignok en god del – en stund. På en rett strekning var støyen omtrent uendret. Skinnelivsblokkene har ikke hatt vesentlig effekt.

Se «Italiatrikkenes» feberkurve!

Magnetbaner: Stillere enn annen kollektivtransport?
Oppdatert : 12 mars 2018
maglev-beijing2

Kinesiske byer finner magnetbaner tiltrekkende. De er også støysvake, uten støyen hjul/skinnegang.

Kina bygger ikke bare mer T-bane enn noen annen nasjon. Noen byer, bl.a. Beijing, finner også mangnetbaner tiltrekkende for lokaltrafikken. For konvensjonelle lokaltog, trikker og T-baner forårsaker kontakten hjul/skinnegang mesteparten av støyen. Susing, summing fra motorene osv. utgjør normalt en mindre del. Derfor sies magnetbaner å være de mest støysvake baner som finnes. De kinesiske er målt til 65 dBA på 10 m hold. Croydon utenfor London krevde til sammenligning at de nye trikkene ikke skulle støye mer enn 76 dBA, dvs. at én Croydon-trikk tillates å støye mer enn ti magnettog. Under tilsvarende forhold ligger «Italiatrikkene» (SL95) i Oslo på 80-tallet eller høyere, ikke sjelden over 90 dBA.

Mer

El-snøscooter – mindre støy
Oppdatert : 06 mars 2018
el-snøsc

Taiga TS2. (Foto: Taiga)

Kanadiske Taiga Motors har vist frem sin første elektriske snøscooter, Taiga TS2. Dette skal være verdens første serieproduserte el-snøscooter. Motoren skal – hold deg fast – kunne sende kjøretøyet på 225 kg fra null til 100 km/t på tre sekunder. Rekkevidden er oppgitt til 100 km, under terreng. og snøforhold og kjørestil som ikke er angitt.

Mer.

Konsentrasjon og kontorlandskap fungerer dårlig sammen
Oppdatert : 03 mars 2018
kontorl-stollek3

Kontorlandskap basert på «celan desk»-ideologien er en slags stollek som gjør at bedriftene sparer plass og husleie. Men husleien utgjør som regel bare noen få prosent av lønnskostnadene.

   

Kontorlandskap synes å fungere dårlig for arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse. Resultater fra den vitenskapelige litteraturen viser at arbeidstagerne i stor grad opplever dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og får økt sykefravær. Mange plages av støy, særlig fra telefoner som ikke blir tatt og fra medarbeidere som prater i telefonen.

     Dette fremgår av spesialnummeret Kontorlandskap – arbeidsmiljøfaglig veiledning av Folkehelseinstituttets publikasjon Helserådet. Forfatterne, Ph.D. Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet, og Knut Inge Fostervold, Dr. psychol, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, har gått grundig til verks. 25 internasjonale studier er gjennomgått.

     Men har bedriftene råd til cellekontorer i strøk med dyr husleie? Til enhver tid er jo noen medarbeidere – kanskje 1/4 av arbeidsstokken – ute på møter eller befaringer, er sykmeldt, har hjemmekontor, ferie osv. Derfor sparer utvilsomt bedriftene plass med clean desk-ideologien – en stollek hvor medarbeiderne setter seg der det faller dem inn når det faller dem inn å sette seg, Forfatterne har tenkt på det også: Husleien tilsvarer bare 7,5–9 % av lønnskostnadene, viser beregninger fra Lysaker-området.

Lenke til veiledeningen og annen faglitteratur

Riksrevisjonen: For mye gods på veiene
Oppdatert : 01 mars 2018
trailer-ski-sentrum

Det har blitt mer langtransport på veiene, stikk i strid med målet om å få mer gods over på sjø og jernbane, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen. Foto Pål Jensen.

   

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport. Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane ble vedtatt alt i 1990-årene – men er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak.
     – Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

     «Riksrevisjonen påpeker at dersom veitransportene som ble utført i denne perioden på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville det betydelig redusert eksterne kostnader som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer.»

(S. 8 i rapporten)

Riksrevisjonens rapport (PDF)

Løsning i åpent landskap?
Oppdatert : 21 feb 2018
kontorl-ukraina

Og den er Bluetooth-kompatibel. Ill. Hushme.

Kontorlandskap, ikke minst telefonsamtaler, er en vanlig kilde til støy. Ukrainske utviklere i selskapet Hushme har funnet en metode for å redusere støyen og å unngå at andre hører dine kontorlandskapstelefonsamtaler. De andre hører bare en lav mumling. Munnkurven fungerer som et vanlig Bluetooth-hodesett.

Mer, med video

Også Stena over til landstrøm
Oppdatert : 21 feb 2018
landstrøm4

Nå vil også Stena Line gå over til landstrøm i Oslo. Foto flickr.

Color Line bruker allerede landstrøm, og nå vil også Stena Line gå over til landstrøm i Oslo. De bygger om 13 av sine 38 fartøyer til landstrøm. DFDS henger fortsatt litt etter, mål er at alle utenlandsfergene skal ligge på landstrøm innen 2020. Landstrøm er en viktig del av byrådets nullutslippsplan, som skal fremmes for bystyret før sommeren, sier Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
Mer.

Kan ikke EU-kommisjonen lukke dette avviket?*
Oppdatert : 12 feb 2018
støy-hør

– Gaps in the national regulatory framework were observed regarding the indoor environment quality (i.e. indoor air quality, thermal comfort, noise and lighting) and ventilation requirements, in particular for existing buildings where health-based mandatory minimum IEQ requirements can hardly be found in several national/regional building codes…
Fra COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings, s. 18.

*Lukke et avvik, i byråkratnorsk vanlig betegnelse på å rette opp en feil.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan