Nyheter
Stadig flere elektriske leddbusser
Oppdatert : 25 okt 2017
el-leddbus-byd2

El-leddbuss fra kinesiske BYD, på vei fra Bogota til Medellin. Rekkevidden oppgis til 400 km. Foto BYD.

Stadig flere leverer nå batteridrevne leddbusser, og rekkevidden øker. Kinesiske BYD oppgir 400 km. I praksis kan en ofte slå av 30–40 %, men over 200 km holder langt for bybusser. Tide Buss i Tromdheim har bestilt ti fra franske Heuliez, for lenering i 2019. Når kommer Ruter etter?

Mer.

Svensk lydekspert: Støyen måles med feil metode – hør selv!
Oppdatert : 24 okt 2017

Thomas Lagö. Foto: Karin Selldén/Sveriges Radio. Nedenfor: Musikk på barer, diskoteker o.l. inneholder gjerne mye gjennomtrengende bass (lavfrekvent lyd), som er uhyre vanskelig å dempe. Lave frekvenser til venstre. De to søylene på ytterste venstre fløy er infralyd. Ill.: Norsk forening mot støy.

Støy måles som regel med dBA-skalaen, som tilnærmet gjenspeiler det vi hører. Thomas Lagö mener at det er feil fordi det undervurderer lavfrekvent støy, som kan være skadelig fordi den er vanskelig å dempe og derfor mer gjennomtrengende. Han mener dBA-skalaen egner seg bra til å måle støy i f.eks. et kontorlandskap, men ikke nødvendigvis støy fra vindturbiner eller industri. Støy bør derfor måles med dBZ-skalaen. Den vektlegger likt alle frekvenser fra 10 til 20 000, dvs. det hørbare området for mennesker med normal hørsel og også litt ned i infralydspekteret. I dBC-skalaen vektlegges alle hørbare frekvenser tilnærmet likt, men de aller høyeste og de aller laveste tillegges noe mindre vekt.

Mer – og her kan du høre selv!

For Jernbane: Mer til fornyelse av infrastruktur
Oppdatert : 24 okt 2017
tog-søppel

For Jernbane ønsker bl.a. mer til fornyelse av infrastruktur. Foto Pål Jensen

I høringsuttalelsen til finanskomiteen mener organisasjonen For Jernbane (FJ) at Jernbanedirektoratet bør få 1763 mill. kr mer enn i budsjettforslaget, hvorav 1000 mill. til økt fornyelse av jernbanens infrastruktur. FJ ønsker også:

  • Flyavgifter bør målrettes mot flyreiser parallelt med jernbanen.
  • «Togmomsen» (mva. på kollektivtransport) bør ikke heves fra 10 til 12 %, mens flyreiser bør betale full mva. (25 %).
  • Taxfreeordningen for tobakk og alkohol bør avvikles, i tråd med en enstemmig anbefaling fra Grønn skattekommisjon.
  • CO2-avgiften bør dobles, og veibruksavgiften på autodisel bør økes til bensinnivå.

Hele forslaget 

Natur og Ungdom og Norsk forening mot støy går sammen mot 3. rullebane på Oslo Lufthavn
Oppdatert : 23 okt 2017
fly-dritte

Nei til 3. rullebane på Gardermoen. Bilde fra en tysk aksjon.

En ny rapport viser at en betydelig del av innbyggerne som bor i nærheten av Oslo lufthavn vil oppleve helseskader som følge av flystøy.

- Rapporten fra Folkehelseinstituttet bekrefter vår bekymring. En utvidet flyplass vil skape ytterligere sterke støyproblemer for lokalbefolkningen, og forstyrre både barnehager og skoler. Flystøy oppleves også plagsomt i flytraséene lenger fra flyplassen, sier Ulf Winther, generalsektretær i Norsk forening mot støy.

Rapporten omfatter bare en av to direkte vertskommuner til flyplassen, men dokumenterer likevel omfattende støyproblemer med tilhørende helserisiko.

- Vi finner det urimelig at lokalbefolkningen skal måtte bøte med søvnproblemer og helseplager for at rike nordmenn skal få billigere sydenreiser, sier Andreas Randøy, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Flyplassen vil også føre til store miljøødeleggelser, både lokalt og globalt.
- Klimagassutslippene fra flytrafikk er enorme. 5 millioner nordmenn flyr allerede like mye som 50 millioner gjennomsnittseuropeere, og en 3. rullebane vil føre til enda mer flytrafikk, fortsetter Randøy

- Rullebanen vil føre til store plager for både mennesker lokalt og globalt. Vi mener derfor planene om en 3. rullebane ved Oslo Lufthavn burde skrotes, fortsetter Randøy

For mer info.

Taraldrud: Er dette en KU?
Oppdatert : 23 okt 2017
taraldrud-ku

Foto innfelt: Wikimedia Commons.

Dette skriftstykket er kalt «Konsekvensutredning Helikopterstøy». Det er utarbeidet av Trus Berge og andre ved SINTEF, så de akustiske beregningene er sikkert i de beste hender. Men forutsetningene har endret seg siden KU-en ble laget:
Regjeringen gav forfatterne beskjed om å forutsette at de nye politihelikoptere støyer 2–3 dBA mer enn dagens EC135. De helikoptrene som regjeringen valgte, AW169 fra Leonardo Helikopters, er de mest støyende av dem som ble vurdert. De støyer ca. 5 dBA mer ved overflyvning.
En vurdere å utvide maskinparken fra de vedtatte tre til fem helikoptere. Under ellers like forhold gir fem helikoptere ca. 2 dBA mer støy (gjennomsnitt) enn tre.
Under disse forutesningene blir støyen fra helikoptrene 4–5 dBA høyere enn forutsatt i KU-en.

Mer.

Seminar om AVAS (tvangsstøy fra elbiler) tirsdag 7. nov.
Oppdatert : 23 okt 2017
elbil-xt2

Elbiler får beroligende tvangsstøy ved lav fart.

EUs politikere har vedtatt et lovpåbud som gir mer trafikkstøy: Elbiler (inkl. hybridbiler når de kjøres elektrisk) skal utstyres med tvangsstøy, dvs. et lydvarslingssystem «for å berolige og gi blinde og svaksynte en opplevelse av økt sikkerhet i trafikken». Dette er gitt navnet AVAS ("Acoustic Vehicle Alerting Systems") og slås på ved lavere hastigheter enn ca. 20 km/t. Om dette avholdes et seminar hos SINTEF i Oslo (Forskningsveien 1, Blindern) tirsdag 7. november mellom kl.09 og 14.

Mer om AVAS. 

Trondheim har bestilt 35 elbusser
Oppdatert : 20 okt 2017
elbuss-volvo

Elbuss med pantograf for hurtiglading med opptil 450 kW. Ill.: Volvo.

Mens elektrifisering av personbiler bare gir litt mindre støy, blir støygevinsten langt større når tunge kjøretøy elektrifiseres. Særlig gjelder dette i bytrafikk, med lave hastigheter og mye start-og-stopp – desto mer fordi mange mennesker går eller bor langs bygatene. Tide Buss i Tromdheim har bestilt 25 Volvo 7900 Electric og ti leddbusser fra franske Heuliez, og som leveres av Iveco Norge. De skal etter planen rulles ut i august 2019 og brukes på 12–15 km lange ruter. Volvobussene leveres med batteripakker med en kapasitet på henholdsvis 150, 200 og 250 kWh. Den siste gir bussene en teoretisk rekkevidde på ca. 200 km. De kan hurtiglades med en effekt på opptil 450 kW. Det sier sitt om utviklingen av Volvos prototyp fra 2014 hadde en batteripakke på 76 kWh og kunne lades med en effekt på opptil 300 kW.

Mer 

Tekniske detaljer 

Flystøy fra Gardermoen kan gi helseplager
Oppdatert : 20 okt 2017
Skjermbilde 2017-10-20 14.37.14

Mellom 500 og 1880 personer kan være sterkt plaget av støy fra flytrafikken på Gardermoen!

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Ullensaker kommune gjort en kunnskapsoppsummering på mulige helsevirkninger som følge av flystøy og luftforurensning fra Oslo lufthavn.

SINTEF har beregnet nivåer av flystøy i nærområdet basert på retningslinje for støy i arealplanlegging, som angir støygrenser for to støysoner rundt flyplasser (rød og gul sone), med anbefalinger for arealbruk og tiltak. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet nivåer av luftforurensning ved flyplassen.

På grunnlag av internasjonal kunnskapsstatus om mulige helsevirkninger ved de beregnede nivåene av flystøy, har Folkehelseinstituttet gjort en helserisikovurdering for befolkningen som bor i nærheten av flyplassen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan