Nyheter
Aktuelle handlingsplaner mot støy
Oppdatert : 29 aug 2013

Oslo kommune har lagt ut sin reviderte handlingsplan mot støy til høring (se bildet). Kommunene Trondheim, Bergen, Asker, Bærum, Sarpsborg, Fredrikstad, Stavanger m.fl. ( de såkalte END 2 - kommuner) er blant dem som har lagt frem sine handlingsplaner mot støy til politisk behandling. Felles for alle disse handlingsplanene - som blant annet baserer seg på omfattende støykartlegging - er at veitrafikkstøyen er den massive hovedkilden til støyplagete mennesker i kommunene. Dette er enhver privatbilist, yrkessjåfør og transportør er medansvarlig for.

Oslo hp mot støy utdrag forside 260

Bildet er hentet fra forsiden på Oslos reviderte handlingsplan mot støy. Den er i disse dager på høring. En rekke andre større byer har også sine handlingsplaner mot støy til behandling nå. Benytt anledningen til å påvirke.

Støy på 150 desibel i bildekket
Oppdatert : 29 aug 2013

Bildekk som ruller på veien støyer. Også støyen inne i dekket er gjenstand for forsking for å få finne måter å redusere denne på. Det er målt over 150 desibel på innsiden av dekket, og lyden forplanter seg både til kupeen og til omgivelsene. Som vanlig er bilindustrien mest opptatt av komforten for bilisten. Det er en drivkraft for arbeidet med å redusere støyen inne i dekkene. Biproduktet er heldigvis en positiv støyreduksjon også for de flere hundre millioner menneskene som bor i veienes omgivelser, de som også blir plaget av trafikkstøy.

Bildetekst: TCM- tyre cavity microphones – er avanserte støymålere som monteres på felgen, inne i dekket, og kan fremskaffe langt bedre kunnskap og analyser av hva som forårsaker det ekstreme støynivået inne i dekkene under kjøring. Foto: Bay Systems

Mikrofon inne i dekket 260
Med støy skal støy fordrives
Oppdatert : 28 aug 2013

Ålerudmyra-skytebanen ved Kroer i Ås har søkt om å bygge opptil 20 m høye støyvoller rundt banen, noe som krever tilkjøring av ca. 450 000 m³ lett forurenset masse. Naboer føler seg overkjørt fordi dette vil medføre både store inngrep i landskapet, anleggstrafikk gjennom flere år, og forurensninger fra massene.

Løvenskioldbanen: Et essensielt støyproblem for 2000 beboere og turgåere
Oppdatert : 23 aug 2013

Det bygges flere boliger i området rundt Løvenskioldbanen, og Folkeaksjonen mot skytestøy advarer om at flere kommer til å klage hvis kommunen ikke gjør noe.
– Dette er et essensielt treningsanlegg for politi og militæret, svarer Arild Groven, eier av Løvenskioldbanen.
Mer.

skyt-henri

Ill.: Henri Meyer/Wikimedia Commons

Ny medarbeider i Støyforeningen
Oppdatert : 20 aug 2013
steven2

Steven Gelch er ansatt i Norsk forening mot støy fra 19. august og ut året. Han har tidligere fartstid i bl.a. Oslos bymiljøetat. Foto Pål Jensen.

Danmark: Mye støy på skolen
Oppdatert : 16 aug 2013

En dansk undersøkelse blant 48 000 skoleelever viser at støy- og inneklimaproblemer har betydning for elevenes innlæring. Problemer med larm og støy i klassen gir eleverne innlæringsvanskeligheter. 47 % av 4.–10.-klassingene opplever hver dag eller nesten hver dag problemer med larm eller støy. Det har betydning for elevernes læring, konsentration og faglige utbytte. Men det forringer også lærernes velbefindende, mener Danmarks Lærerforening. Og ifølge et forskningsprosjekt fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har støy også stor betydning for lærerens arbeidsmiljø. Lærernes opplevelse av støy i undervisningen henger sammen med lavere jobtilfredshet, økt tretthet og mangel på energi og motivasjon.

skole2

Foto: Oregon Department of Transportation/Wikimedia Commons

Støy og stortingsvalg
Oppdatert : 14 aug 2013
valg 2013

Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De grønne er de eneste partiene som direkte nevner samfunnsutfordringen støy i de programmer de går til stortingsvalg på. Hverken Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet eller Rødt nevner miljøproblemet støy spesifikt. Er dette politisk berøringsangst om det miljøproblemet som plager 1,7 millioner nordmenn?

Analysen er den aller enkleste – søkeordet støy i pdf-filen med partiets program – men den berører en sentral utfordring, nemlig at miljøproblemet støy ofte blir usynliggjort. Støyplagen er det miljøproblem som nest etter luftforurensing rammer flest nordmenn. Dokumentasjonene om helseskader som følge av støy, blir stadig fler. Støyproblemet trenger å bli nevnt med navns nevnelse og ikke bli berørt indirekte. Dette er året da det kommer handlingsplaner og resultater av støykartlegging i våre største byer. Disse understreker at støyproblemet er massivt og voksende.

Les mer

Petroleumsindustrien: Frokostmøte om støy
Oppdatert : 13 aug 2013

LO i Rogaland melder om at Norsk olje og gass arrangerer frokostmøte om støy 30. august i Stavanger. Temaet er "HØR! Database støy- og vibrasjonsdata - håndholdt verktøy".

Støyarb og vibrhandholdt maskin

Egenprodusert støy fra håndholdt verktøy gir i mange tilfeller et betydelig bidrag til støyeksponering over grenseverdiene for hørselskadelig støy. Vibrasjoner fra håndholdt verktøy er også årsak til mange yrkesskader. Prosjekt «Støy i petroleumsindustrien» har to delprosjekt som ser på risikoen for støy- og vibrasjonsskader ved bruk av håndholdt verktøy. En database med støy- og vibrasjonsdata for ulike typer verktøy forventes å bli et viktig redskap i denne sammenheng. På møtet blir det orientert om bakgrunn, oppbygning og muligheter som denne viktige databasen gir. Det vil også bli informert om arbeidet som gjenstår før databasen blir tilgjengelig i slutten av 2013.

Les mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan