Nyheter
Transportkomiteen vil ha økt satsing på støytiltak
Oppdatert : 19 juni 2013

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har avlevert sin innstilling til Nasjonalt Transportplan 2014-2023. Komiteen hadde blant en del merknader om støy. Ikke minst om økt satsing på kilderettede støytiltak, blant annet økt satsing på støysvak asfalt, og å øke krav til støyreduksjon på lastebil.

Stortinget 61112 260

Partiene bak ett av regjeringsalternativene ved høstens Stortingsvalg, har stilt seg bak viktige støymerknader i innstillingen til Nasjonal Transportplan som ble behandlet i Stortinget 18. juni.

Småfugl skremmes når humla suser
Oppdatert : 14 juni 2013

Humlesurr fungerer som forsvar mot rovdyr, men humlene driver også nærmest lydterror mot småfugler. Studier av en koreansk slektning av kjøttmeisen viser at den skremmes vekk av humlesurr. Forskerne skremte vekk fuglene med en død humle på en tannpirker og lydopptak av humlesurr. Både fugler og humler kan bygge reir i hule trær, og for humlene kan det derfor være fristende å overta ferdigbygde reir.

hagehumle

Skremmer småfugl med nifs surrelyd. Foto Rasbak/Wikimedia Commons

Handlingsplan mot støy i Bergen
Oppdatert : 12 juni 2013

Bergen kommune ved byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø inviterer til åpent møte i Bergen Rådhus kl 18.00 tirsdag den 18. juni. Møtet finner sted i rådhusets store kantine.

Bergen i morgensol 520

Foranledningen er at Bergen kommune som en av de største norske kommunene er forpliktet av EU´s støydirektiv fase 2, END 2, og av den grunn har gjennomført en støykartlegging i kommunen og arbeidet med en handlingsplan mot støy. I forbindelse med denne handlingsplanen nå nærmer seg høringsrunden, finner kommunen det beleilig å invitere til et åpent møte om støyutfordringene i Bergen. Møt fram og delta i diskusjonen!

Dette er programmet:

18.00 – Åpning av møtet

18.10 – Storbyens støy – hvordan virker den og hva kan gjøres? v. Ulf Winther, Norsk forening mot støy

18.40 – Handlingsplanen mot støy. Bakgrunn, status, fremdrift og høring. v. Tove Holmefjord, Multiconsult.

19.15 – Spørsmål – diskusjon. Slutt ca. kl 20.00

Mindre støy fra godstog
Oppdatert : 12 juni 2013

Godstog med hylende bremser skaper noe av den verste jernbanestøyen. I et skriv fastslår EU-kommisjonen at støyen fra godstog kan reduseres med bremseklosser i komposittmaterialer. Mens de gamle bremseklossene i støpejern nærmest harver opp hjulene så de får en ru overflate, virker de nye bremseklossene mer som et pussemiddel. På den måten kan bremsestøyen reduseres med opptil 10 dB, selv om maks reduksjon også forutsetter godt vedlikehold av skinnegangen. EUs støykrav har ikke tilbakevirkende kraft, men etter hvert vil det mest støyende materiellet fases ut til fordel for mindre støyende.

eu-komm
Sjekk støyen der du bor!
Oppdatert : 11 juni 2013

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) har lagt ut støykart for våre fem største byområder. De viser støysonene rundt veier, baner og flyplasser. Den norske støykartleggingen er en del av et felles europeisk kartleggingsprosjekt, som omfatter alle byområder med mer enn 100 000 innbyggere. Kartene er et nyttig redskap når man skal planlegge ny bebyggelse, barnehager og andre bygg der mennesker skal bo og oppholde seg. 

støykart

Støy i Sarpsborg. E6-motorveien er det blå, nord-sør-gående støybåndet, med 75-79 dBA nær veien. Gul sone er 55-65 dBA; rød sone er minst 65 dBA. Kartene viser også bane- og flystøy. Du må zoome 6-8 ganger for å få frem støykartene.

Sigmund Hågvar: Stillheten som forsvant
Oppdatert : 07 juni 2013

Det er en brutal overgang fra å kunne søke naturens stillhet, til å bli påtvunget kontinuerlig støy.

Norge er et turgående folkeferd: Vi søker oss ut i den frie naturen for rekreasjon og gode opplevelser. Det vi søker aller mest er fred og ro. Deretter kommer motiver som sosialt samvær, trim, å oppleve naturen, høsting og mestring. Men stillheten - fravær av sivilisasjonsstøy - rager høyest.Samtidig som naturens stillhet blir viktigere for oss, trues den fra mange kanter. Dundrende døgntrafikk kan allerede høres langt innover i skog og mark. Nå er støyskapende vindmøller kommet som en helt ny trussel mot stillheten i norsk natur. Mer.

jotunh

Fra Jotunheimen. Foto Jack R. Johanson/Wikimedia Commons

Flesland: Mer flystøy enn antatt – kan gjøre tomter verdiløse
Oppdatert : 03 juni 2013

Flystøyen rundt Flesland i Bergen er verre enn tidligere antatt, viser nye målinger. Støysonene på det nye støykartet eser ut, og kommunen har nedlagt midlertidig byggeforbud i nye områder. Dermed kan store tomtearealer i Bergen og omegn bli verdiløse. Ingrid Jøsok og familien investerte 1,6 mill. kr i en byggeklar tomt i Godvik for ett år siden, og har fått en arkitekt til å tegne det som skulle bli deres nye hjem. Rett etter påske møtte de kommunen for å diskutere detaljene i byggeprosessen. Kommunen krevde en støymåling. Den viste 56 dBA, 4 dBA over grenseverdien på 52 dBA for gul sone. De sitter altså med en tomt til 1,6 millioner, som de risikerer å ikke få solgt igjen. Det føles ikke så bra, sier hun. Mer: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flystoy-kan-gjore-tomter-verdilose-7218414.html#.UaxKW0AvUat

flesland

Mer flystøy enn antatt gjør at støykartet for Flesland eser ut, og kommunen har nedlagt midlertidig byggeforbud i områdene som faller innenfor de nye støysonene.

Støyforskrift fører til at flere rammes av støy
Oppdatert : 29 mai 2013

Støyforskrift er nytale for rammer for øking av trafikk – og dermed støy. Det inntrykket sitter mange igjen etter å ha sett nærmere på erfaringene med støyforskrift for Gardermoen. Flere, blant annet ordføreren i Nannestad i et brev til OSL, påpeker dette. Det nye systemet med støykorridorer og kurvete innflyginger – i stedet for rene linjer for flytraseer - sprer støyen i tynnere lag utover omgivelsene. Konsekvensen er at flere beboere blir berørt, men de økte støymengdene er spredd over et større område, slik at støynivået i punktmålinger på bakken ikke når opp til tiltaksgrensen i henhold til T-1442. Selv om flere berøres av støy opp mot grenseverdiene kan Avinor kan si at man oppfyller støymålene!

Norsk forening mot støy sa at denne strategien for «støyreduksjon» bør endres.

Flyplass trafikkskilt

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan