Nyheter
Hvordan kontrollere og dempe støy i by?
Oppdatert : 12 des 2012

Dette, med bakgrunn bl.a. i utviklingen av EUs støydiektiv, var tema for et symposium holdt i Paris 29. november. Symposiet ble innledet ved at Marco Paviotti(medlem av EU-kommisjonen) fastslo at støy i Europa bl.a

  • Bidrar til at ca. 2 mill. friske leveår går tapt hvert år
  • At 10–20 000 dør for tidlig.
  • At ca. 30 % av EUs befolkning påvirkes av støy.
støy-symp

Mer

Bedre vinterføre for syklister
Oppdatert : 11 des 2012

Det skal ikke være glatt, det skal ikke ligge løs snø og slaps, og det skal ikke være ujevnheter på mer enn to cm når du sykler på Statens vegvesens gang- og sykkelveger. Skriver Statens vegvesen på egne nettsider. Dette brageløftet til norske vintersyklister er en følge av at vegvesenet  har revidert standarden  for drift og vedlikehold.

Hvis entreprenørene gjør det de skal - og Statens vegvesen sjekker at de virkelig gjør det, skal det altså være greit å sykle på vinterføre. (Nå er det vel et stort spørsmål i hvilken grad vegvesenet kan kontrollere tilstand på vegnettet fra sine plasser bak skrivebordet, den ytre etaten ble vel stort sett nedlagt i den siste organisasjonsreformen? Og kontrollrutinene ble kostnadseffektivt omgjort til gjennomgang av egenerklæringer fra entreprenører?)  Men det er lov å håpe.

Icicle_bicycle_-_geograph.org.uk_-_1631269

Statens vegvesen har revidert sin standard for vedlikehold av gang- og sykkelveger, og lover bedre forhold for syklistene om vinteren. Foto: Wikimedia Commons

A Sound Investment to Reduce Vehicle Noise
Oppdatert : 05 des 2012
iStock_000017603241Large

På tide å skru ned lyden på nye biler!

Byer, støyeksperter, politikere, privatpersoner og  samfunnsorganisasjoner av ulike slag samler seg i en felles erklæring  til EU om å heve ambisjonsnivået på de europeiske støygrensene for nye  biler.  Akkurat nå vurderes et forslag fra EU´s Directorate General Entreprise om å innføre strengere støykrav ftil nye biler.  Gå til den europeiske nettsiden,  les the Sound Investment Joint Declaration, og føy gjerne navnet ditt  til listen. Eller du kan gå videre i denne artikkelen, for å få mer  bakgrunn og la oss ta med navnet ditt i Støyforeningens norske liste.  Den vil bli føyd til den internasjonale kampanjen. 

Ungdom vil ha mer snøcooter-politi
Oppdatert : 11 des 2012

Fyll og villmannskjøring med snøscooter på nattestid er vanlig, sier ungdommer. De mener mer politi i løypa kan hindre ulykker. Mer

snøscooter

For snøscooterkjørere er promille dobbelt ille. Foto Wkimedia Commons.

Ønsker piggdekkforbud mot svevestøvet – gir også mindre støy
Oppdatert : 10 des 2012

Svein Lillebø fra Ålesund plages av astma, og svevestøvet i biltunnelene gjør at han stenger luftinntaket på bilen. Gående og syklende astmatikere har ikke den muligheten. I tillegg til å rive løs veipartikler og hvirvle opp svevestøv, gir piggkjøringen mer støy. Ålesund er antagelig den byen i Norge som har minst behov for piggdekk, men seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Hol, sier til nrk.no at piggforbud like fullt ikke er aktuelt, og at konsentrasjonen av svevestøv tidvis er betydelig høyere i f.eks. Oslo og Bergen.

Om hvorfor jernbanestøy sjenerer (om demping, klikk her)
Oppdatert : 05 des 2012

En ny studie viser at det ikke bare er støynivået som gjør at jernbanestøy sjenerer. Den viser at også vibrasjoner og mange togpasseringer virker sjenerende. Vibrasjoner – og svært mange togpasseringer (over ca. 500 pr. døgn) gjør at støyen virker like sjenerende som 5-7 dBA sterkere støy. I Norge forekommer så mange tog nær Oslo S og ved enkelte T-banelinjer.

    I Norsk forening mot støy får vi også noen henvendelser om støy fra tuting (tyfoner). Dette er mest aktuelt ved usikrede planoverganger. Nye jernbaner bygges heldigvis uten planoverganger, men med dagens utbyggingstempo vil det ta svært lang tid før Jernbaneverket får nedlagt alle de gamle.

Miljøfartsgrenser gir mindre støy
Oppdatert : 27 nov 2012

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) støtter miljøfartsgrenser og mener overtredelser må medføre samme reaksjon som andre overskridelser av fartsgrensene, dvs. at sjåfører må kunne få prikker og miste førerkortet når de kjører fortere enn miljøfartsgrensen

      – Effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten må settes inn raskt. Da er det også nødvendig å ha gode sanksjoneringsmuligheter for å sikre at tiltakene følges opp og virker, sier Klifs direktør Ellen Hambro. Målinger viser at de også gir støyreduksjon, med opptil 2 dB, i tillegg til at vinterulykkene er redusert med 31 %. Klifs meninger støttes av folk flest: I januar 2012 gjennomførte Respons en meningsmåling for Aftenposten som viste at 52 % var positive til miljøfartsgrensen, 32 % negative. 16 % hadde ingen mening. Mer.

Station Pub kan ikke spille høy musikk
Oppdatert : 27 nov 2012

Miljørettet Helsevern i Østfold (MHVIØ) påla Station Pub i Mysen å dempe musikken slik at støyen hos naboene ikke skulle overstige grenseverdiene i Helsedirektoratets veileder for musikk og helse. Fylkesmannen i Østfold har imidlertid opphevet vedtaket pga. saksbehandlingsfeil. Derfor hevdet Indre Smaalenene at Station Pub dermed igjen kunne spille høy musikk. Men det stemmer ikke. Fylkemannen presiserer at «Disse normene fra Helsedirektoratet er imidlertid like forpliktende for virksomheten selv om Fylkesmannen opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil.»

Lyden off

Også Station Pub i Mysen må ta hensyn til naboene

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan