Nyheter
Henger etter med nasjonale støymål. Må få opp farten!
Oppdatert : 06 mai 2013

Norsk forening mot støy var 6. mai i høring hos transport- og kommunikasjonskomiteen i fornbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2014 -2023. Støyforeningen påpekte atNorge henger etter med å oppfylle det nasjonale målet om 10 % støyreduksjon innen 2020. Særlig utvikler situasjonen på veisektoren seg negativt. Risikoen ved vedvarende eksponering av støy er svekket helse. Samferdselen står for nær 90 % av plagsom utendørsstøy i Norge. En samferdselspolitikk som prioriterer målrettet og vedvarende støyreduserende innsats er avgjørende for å få en mer positiv utvikling. Transportplanens innretning i forhold til støyutfordringene kan styrkes.

       Samtidig leverte foreningen et notat med kommentarer og flere forslag for å skjerpe planens støyprofil:

ntp 2014 - kun ill
Støytiltak på arbeidsplassen er god butikk
Oppdatert : 04 mai 2013

Støy i bl.a. skoler og barnehager koster mye. Derfor gir forebygging ikke bare et bedre arbeidsmiljø; den er god butikk. En svensk beregning tyder på at hver prosents tap av produktivitet hos 100 000 pedagoger i førskolen koster ca. 600 mill. SEK (ca. 500 mill. norske kr). I Sverige opplever 35 % av mannlige og 8 % av kvinnelige arbeidstagere støy som sitt største arbeidsmiljøproblem. Mer.

støy-abloc

Støydempende materialer som Acoustibloc og akustiske skjermvegger kan redusere etterklang og andre former for støy.

Musikere utsatt for hørselstap
Musikere utsatt for hørselstap
Oppdatert : 29 april 2013

En undersøkelse på New Zealand (http://www.hoerelse.info/index.dsp?page=2195) viste høy forekomst av hørselstap blant musikere: Over 60 % i aldersgruppen 27–66 år, 22 % i alderen 18–38, og 16 % blant 8–12-åringer. Små ører er altså også utsatt. Undersøkelsen viste også at noen var betydelig mer utsatt enn andre. Den audiologiske undersøkelsen ble utført av Dr. Sargunam Sivaraj fra Capital og Coast District Health Board.

Vårens nest vakreste eventyr
Oppdatert : 27 april 2013

Årets Sykle-til-jobben-aksjon ble tråkket i gang 26. april, dagen etter Støyfri dag. Årlig deltar over 6000.Mer på http://www.sykletiljobben.no/p/610/forsiden-v2?

Norsk Rockforbund fikk støydemperprisen 2013!
Oppdatert : 25 april 2013

Line Endresen i Norsk Rockforbund ble på årets Støyfrie dag tildelt Norsk forening mot støys ærepris – Støydemperen. Foreningen fikk prisen for sitt kvalitetsarbeid siden 2008, som blant annet tok sikte på å beskytte publikums hørsel. Over en halv million ørepropper er delt ut gratis i denne perioden. Støyforeningens motsatte pris, Snegleprisen, ble i år tildelt statsråd Marit Arnstad og Samferdselsdepartementet. 

Støydemper 2013 Line Endresen

Bildetekst: Vinner av æresprisen til Norsk forening mot støy, Støydemperen 2013: Daglig leder Line Endresen i Norsk Rockforbund.

Snegleprisen 2013 til Samferdselsdepartementet
Oppdatert : 25 april 2013

Samferdseldepartementet ved Marit Arnstad ble tildelt Snegleprisen 2013 i en prisseremoni under arrangementet Støyfri dag 2013. En enstemmig jury fant at tiden var inne til å gi Samferdselsdepartementet denne oppmerksomheten. Snegleprisen er en oppfordring til departementet om å få opp farten i arbeidet med å redusere støy, til beste for Norges 1,7 millioner som plages av for høy støy i følge anbefalte nivåer i støyforskriften.

Marit Arnstad -støysnegle 2013
Skytestøy: Bare én kveld i uken
Oppdatert : 23 april 2013

Den omfattende skytingen ved Løvenskioldbanen i Bærum er ikke i tråd med fylkesmannsvedtak og tidligere dom i en lignende sak. I Østfold krevde Fylkesmannen i 2004 følgende:

  • Skytingen ved Hestehagen skytebane begrenses til én skytekveld kl. 18–21 mandag til fredag pr. uke.
  • Årlig skytesesong avgrenses til tidsrommet 1. april-30. august med skyteopphold i hele juli.
  • For sesongen 2004 tillates skyting lørdag 08.05.04 og 05.06.04 for avvikling av berammede stevner.

Saken kom opp i Oslo Tingrett, som opprettholdt Fylkesmannens vedtak. Dette ble gjort med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven – som senere er erstattet med Folkehelseloven, men med tilsvarende ordlyd. Tingretten tok utgangspunkt i § 4a-8 om at forholdet direkte eller indirekte «kan ha negativ innvirkning på helsen». Mer

Temakonferanse om støy i nærmiljøet
Oppdatert : 03 des 2013
Konf støy i nærmiljøet 360

Audiolog Georg Træland, Tinnitusklinikken og leder av Øre-Nese-Hals ved Sørlandet sykehus, forklarer hvorfor selv lavere støynivåer og små støyskader kan gi store konsekvenser og redusere livskvalitet. Foto: Pål Jensen.

   

    I forbindelse med at Norsk forening mot støy feirer 50-års jubileum i 2013, ble det 28.11 arrangert en temakonferanse om STØY I NÆRMILJØET, med vekt påkommuners rolle og muligheter i arbeidet med å redusere støy og forbedre bomiljøer.

    Stikkord er nasjonale støymål, nabostøy, dine rettigheter som borger, kommunal planlegging, og kommunenes betydning som førstelinje for å sikre miljø og folkehelse.

Konferanseprogrammet står nedenfor. Du kan laste ned foredraget som pdf-fil, med link etter hver programpost.

12.00 Åpning ved daglig leder Hanne Herrman, Norsk forening mot støy.

12.05 Introduksjon, ved Ulf Winther, Norsk forening mot støy
12.10 Støyens effekt på sinn og helse. Audiolog Georg Træland, Sørlandet sykehus

12.35 Hvorfor et nasjonalt mål for nabostøy? Seniorrådgiver Finn Martinsen, Helsedirektoratet

13.00 Bedre kartlegging av nabostøyproblemet. Rådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy

Steven Gersh foredrag var basert på Støyforeningens utredning om nabostøy. Den kan du laste ned

13.30 Kaffepause
14.00 Planlegging for bedre lydmiljøer - ubrukte muligheter og unødvendige konflikter i dagens saksbehandling. Miljøhygieniker Frank Beck, Arendal kommune

14.25 Hvordan og hvorfor vi må legge til rette for befolkningens aktive medvirkning. Jurist Audun Engh, INTBAU Scandinavia.

 
14.50 Lovens midler for å løse støykonflikter. Advokat og støyjurist, Jan Arhaug

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan