Nyheter
Julefreden senker seg over barnehagene
Oppdatert : 17 des 2012

Barnehagebarn og –personale kan så visst trenge å hvile ørene, iallfall hvis norske barnehager er like støyende som i Sverige. Der er tinnitus (øresus) 2-3 ganger så utbredt blant barnehageansatte som gjennomsnittet i befolkningen, 31 % mot 10-15 %. Gjennomsnittsstøyen er på ca. 71 dBA. Støynivået øker med antall barn i avdelingen. Og dobles antallet, blir støynivået mer enn doblet. Alt dette har Fredrik Sjödin ved Umeå-universitetet påvist i sin doktoravhandling om støy i barnehager.

barneh2

Om ikke alt var bedre i gamle dager, så var nok støynivået her under 71 dBA. Foto Das Frauenbuch, Stuttgart 1913/Wikimedia Commons

Umusikalsk av Audi
Oppdatert : 12 des 2012

Er umusikaliteten som den toneangivende bilprodusenten Audi fremviser i lanseringen av sin nye Audi RS 6 Avant kun et uttrykk for deres egen begrensede forståelse av ansvar, eller er den representativ for store deler av bilbransjen? I lys av at trafikkstøy er  det miljøproblem som plager flest mennesker i Europa, og i følge WHO kan relateres til hvert 50. dødelige hjerteattakk i Europa, så blir pressemeldingen fra Audis PR-avdeling spesiell lesning.  Les mer.

aq3_10005

Audi RS 6 Avant - ny råtass fra Audi. Om du synes at du ikke vekker nok oppmerksomhet, kan du selv gjøre noen grep, lover pressemeldingen. "Lyden fra de to ovale eksospottene er sportslig og markant. Egne spjeld i eksosanlegget kan åpnes når man ønsker en enda kraftigere lyd. Hvis ikke det er nok, kan et sportseksosanlegg også leveres" skriver Audi i sin pressemelding. Bilen er leveringsklar fra sommeren 2013. Foto: Audi

Hvordan kontrollere og dempe støy i by?
Oppdatert : 12 des 2012

Dette, med bakgrunn bl.a. i utviklingen av EUs støydiektiv, var tema for et symposium holdt i Paris 29. november. Symposiet ble innledet ved at Marco Paviotti(medlem av EU-kommisjonen) fastslo at støy i Europa bl.a

  • Bidrar til at ca. 2 mill. friske leveår går tapt hvert år
  • At 10–20 000 dør for tidlig.
  • At ca. 30 % av EUs befolkning påvirkes av støy.
støy-symp

Mer

Bedre vinterføre for syklister
Oppdatert : 11 des 2012

Det skal ikke være glatt, det skal ikke ligge løs snø og slaps, og det skal ikke være ujevnheter på mer enn to cm når du sykler på Statens vegvesens gang- og sykkelveger. Skriver Statens vegvesen på egne nettsider. Dette brageløftet til norske vintersyklister er en følge av at vegvesenet  har revidert standarden  for drift og vedlikehold.

Hvis entreprenørene gjør det de skal - og Statens vegvesen sjekker at de virkelig gjør det, skal det altså være greit å sykle på vinterføre. (Nå er det vel et stort spørsmål i hvilken grad vegvesenet kan kontrollere tilstand på vegnettet fra sine plasser bak skrivebordet, den ytre etaten ble vel stort sett nedlagt i den siste organisasjonsreformen? Og kontrollrutinene ble kostnadseffektivt omgjort til gjennomgang av egenerklæringer fra entreprenører?)  Men det er lov å håpe.

Icicle_bicycle_-_geograph.org.uk_-_1631269

Statens vegvesen har revidert sin standard for vedlikehold av gang- og sykkelveger, og lover bedre forhold for syklistene om vinteren. Foto: Wikimedia Commons

A Sound Investment to Reduce Vehicle Noise
Oppdatert : 05 des 2012
iStock_000017603241Large

På tide å skru ned lyden på nye biler!

Byer, støyeksperter, politikere, privatpersoner og  samfunnsorganisasjoner av ulike slag samler seg i en felles erklæring  til EU om å heve ambisjonsnivået på de europeiske støygrensene for nye  biler.  Akkurat nå vurderes et forslag fra EU´s Directorate General Entreprise om å innføre strengere støykrav ftil nye biler.  Gå til den europeiske nettsiden,  les the Sound Investment Joint Declaration, og føy gjerne navnet ditt  til listen. Eller du kan gå videre i denne artikkelen, for å få mer  bakgrunn og la oss ta med navnet ditt i Støyforeningens norske liste.  Den vil bli føyd til den internasjonale kampanjen. 

Ungdom vil ha mer snøcooter-politi
Oppdatert : 11 des 2012

Fyll og villmannskjøring med snøscooter på nattestid er vanlig, sier ungdommer. De mener mer politi i løypa kan hindre ulykker. Mer

snøscooter

For snøscooterkjørere er promille dobbelt ille. Foto Wkimedia Commons.

Ønsker piggdekkforbud mot svevestøvet – gir også mindre støy
Oppdatert : 10 des 2012

Svein Lillebø fra Ålesund plages av astma, og svevestøvet i biltunnelene gjør at han stenger luftinntaket på bilen. Gående og syklende astmatikere har ikke den muligheten. I tillegg til å rive løs veipartikler og hvirvle opp svevestøv, gir piggkjøringen mer støy. Ålesund er antagelig den byen i Norge som har minst behov for piggdekk, men seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Hol, sier til nrk.no at piggforbud like fullt ikke er aktuelt, og at konsentrasjonen av svevestøv tidvis er betydelig høyere i f.eks. Oslo og Bergen.

Om hvorfor jernbanestøy sjenerer (om demping, klikk her)
Oppdatert : 05 des 2012

En ny studie viser at det ikke bare er støynivået som gjør at jernbanestøy sjenerer. Den viser at også vibrasjoner og mange togpasseringer virker sjenerende. Vibrasjoner – og svært mange togpasseringer (over ca. 500 pr. døgn) gjør at støyen virker like sjenerende som 5-7 dBA sterkere støy. I Norge forekommer så mange tog nær Oslo S og ved enkelte T-banelinjer.

    I Norsk forening mot støy får vi også noen henvendelser om støy fra tuting (tyfoner). Dette er mest aktuelt ved usikrede planoverganger. Nye jernbaner bygges heldigvis uten planoverganger, men med dagens utbyggingstempo vil det ta svært lang tid før Jernbaneverket får nedlagt alle de gamle.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan