Nyheter
Årets støydempere:
Oppdatert : 08 mai 2012

Støydemperprisen 2012 til

Ingunn Milford, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Oslo

Nina Renshaw, Transport & Environment, Brussel

EUs regelverk for støy fra bildekk og kjøretøyer har vært overmodent for revisjon. I 2009 skjedde det viktige forbedringer ved at det ble innført nye støykrav til bildekkene, og det ble innført krav om støymerking. Dekkstøykravene er fremdeles ikke gode nok, men det var en viktig forbedring.  De siste årene har det vært arbeidet med å forbedre EUs regelverk når det gjelder tillatt støyutslipp fra nye kjøretøy. Trass i den teknologiske utviklingen har kravene om maksgrenser for støyutslipp stått stille de siste 20 år. For 210 millioner støyplagete i Europa er en ambisiøs revisjon av dette regelverket et meget viktig enkelttiltak for å forbedre deres situasjon. For Norge er det viktig for at vi skal kunne nå vårt nasjonale støymål.

Onsdag 25. april: Støykonferanse og prisutdelinger
Oppdatert : 04 mai 2012

støy-inad2012

Tid: Kl. 10-12

Sted: Norsk forening mot støy, Oslo Hospital, Ekebergveien 1A. Trikk 18/19 til døren!

Tema:

Støy i arbeidslivet, i samarbeid med Arbeidstilsynet

Utdeling av Støyfriprisen og Årets Støysnegle

Gratis adgang. Påmelding post@stoyforeningen.no

Hele programmet.

En fredelig høytid - kontoret stengt til 4. januar
Oppdatert : 03 jan 2022
Skjermbilde 2017-12-19 17.29.35

Bildet Dompap av Theodor Kittelsen (Kittelsen-museet, Koboltgruvene, Blaafarveverket) er fylt av en stllle vinterstemning og er en passende formidler av et ønske om en fredelig høytid for våre medlemmer, venner og forbindelser, og besøkende til våre nettsider.

Norsk forening mot støy holder lukket for henvendelser 23.12 og 24.12 og mellom jul og nyttår. Vår første virkedag etter nyttår er tirsdag 4. januar 2022. 

Varmepumper av siv.ing. Jan Oddvar From
Oppdatert : 29 mai 2013

Godt og grundig om

støy-vp-from 149,82 kB

og støy fra disse, ved siv.ing. Jan Oddvar From.

Temamøte og årsmøte torsdag 14. mars
Oppdatert : 06 mars 2013

Norsk forening mot støy avholder sitt årsmøte torsdag 14. mars i foreningens lokaler i Ekebergveien 1A, 0192 Oslo. Kontakt oss hvis du er medlem og mot all formodning ikke har fått sakspapirene.

 Link til foreningens vedtekter.

Først: Temamøte om helikopterstøy

Før årsmøtet avholder vi  et temamøte om den økte bruken av helikopter og den økte støyutfordringen det medfører. Blant annet vil opptrappingsplanen for politiets helikopterbruk bli berørt.

Følgende innledere er på plass:

Ørn Terje Foss, konsernoverlege NSB, om medisinske virkninger

Jan Arhaug, advokat, om regelverket

Politiet, om bruk av politihelikoptere

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker, om støyen for pilotene

Tone Tellevik Dahl, leder av Oslos helse- og sosialkomité

Også støy fra utrykningskjøretøy skal tas opp.

Forbehold for endringer

Helikoptertemamøte

Politets og andres økte bruk av helikopter medfører støyutfordringer som blir drøftet på vårt temamøte. (ill. fra kultfilmen om politihelikopterer Blue Thunder, 1983. Helikopteret hadde en knapp for "stille-modus")

Støyvoller: – Nedlegges Skytterkollen?
Oppdatert : 12 aug 2014

Fredrik Michelet nedlegger serveringsstedet Skytterkollen hvis det blir noe av 15–20 m høye støyvoller rundt Løvenskioldbanen (les her om den første støyvoll som kan sees fra verdensrommet?).
– Hvilke gjester vil besøke oss, først med voldsom anleggstrafikk i fem-seks år, og deretter med disse «Monolitt-vollene» rundt, spør Michelet. De som vil bestige støyvollene og nyte utsikten, kanskje.

Mer.

355 siders klage på reguleringsplan om motorpark
Oppdatert : 19 aug 2014
1280px-Finnish_Rallycross_Championship_Hyvinkää_2011

Nærmiljøet protesterte mot å få rallycrossbane i det tilstøtende nærmiljøet.

Nærøy kommune har mottatt en godt begrunnet klage på hele 355 sider i forbindelse med at kommunen har godkjent en reguleringsplan som legger opp til å anlegge en «motorpark» for biler og motorsykler i et stille naturområde.

32 personer i aksjonsgruppa mot Valmyra motorpark har skrevet under på den omfattende klagen. Den påpeker blant annet saksbehandlingsfeil og lovbrudd i planarbeidet.

Ekstraordinært årsmøte 25. juni kl 18
Oppdatert : 25 juni 2015

Norsk forening mot støy innkaller, i henhold til vedtak på ordinært årsmøte i mars, til ekstraordinært årsmøte torsdag 25 juni kl 18.00. Sted : Norsk forening mot støy, Oslo hospital, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo. Sak på dagsorden: behandling og vedtak av årsberetning og revidert regnskap.

Last ned årsberetningen:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan