Nyheter
EU sponser utvikling av norsk el-hurtigbåt med 110 mill.
Oppdatert : 12 feb 2018
el-hurtigbåt

Elektrisk hurtigbåt skal demonstreres på ruten Stavanger–Hommersåk innen 2022. Ill. NCE Maritime CleanTech.

Hurtigbåter bruker kolossalt mye energi pr. passasjerkm. Lydløse og eksosfrie er de heller ikke. Men alt dette blir bedre med elektrifisering. Og nå sponser EU utvikling av en norsk el-hurtigbåt med 110 mill. kr (11,7 mill. euro. Hurtigbåten, en katamaran, skal demonstreres på strekningen Stavanger-Hommersåk innen 2022. Også trekanten Hurum–Nesodden–Oslo sentrum kan egne seg. Båten skal ha plass til 150 personer og 20 sykler, og hastigheten oppgis til 23 knop. Parallelt skal det utføres studier og planlegges for eksosfrie hurtigbåter på andre strekninger i europeiske farvann, bl.a. nær London og på en kanal i Belgia.
Mer 

Nye priser på veiledende støymålinger
Oppdatert : 07 feb 2018
E18-støym2

Vi har justert prisene for første gang på flere år, etter like mange år med prisstigning:

  • Medlemspris for privatpersoner fra kr 3700 + reisekostnader + mva. (fra kr 4625 + reisekostnader inkl. mva.)
  • Bedriftsmedlemmer/privatpersoner som ikke er medlem: fra kr 6300 + reisekostnader + mva. (fra kr 7875 + reisekostnader inkl. mva.)
  • Grunnprisen inkl. inntil 1½ times befaring med støymåling, samt rapport. Rapporten leveres normalt innen to uker etter befaringen. Reisetid og tjenester utenom grunnprisen koster kr 530 + mva. (kr 663 inkl. mva.) pr. time for medlemmer (privatpersoner) og kr 740 + mva. (kr 925 inkl. mva.) for bedrifter/ikke-medlemmer. Timepris for nattarbeid (kl. 2100-0600) avtales spesielt.

Mer om veiledende støymålinger 

frekv-disko-godstog

Vi måler også fordelingen på frekvenser, som ofte sier noe om hvor plagsom støyen kan være. Her gir nabostøyen fra en pub mer lavfrekvent støy (basstoner) i 63 Hz-området enn et passerende godstog på kloss hold.

Godlyd for (ikke bare) de aller minste
Oppdatert : 05 feb 2018
godlyd-små

Godlyd er ikke minst viktig for de aller minste. Begynn gjerne før fødselen hvis du er på vei.

«Silence is not the best sound environment for small brains. Fetuses and infants need high-quality stimulation in the form of speech and singing.»

Lydmiljøet påvirkes oss fra fødselen – ja, før fødselen, for hjernen og hørselssansen utvikles svært raskt de siste månedene før 0-årsdagen. Dette har vært kjent en stund. Mange høygravide har opplevd uro i magen hvis de har vært utsatt for støy. Og flere av våre mest fremragende musikere er blitt det iallfall delvis fordi de kunne nyte mødrenes sang og musikk innenfra.*
     I dag vet vi langt mer om dette. Mye viten er samlet i et dokument utgitt av det imponerende aktive Ljudmiljöcentrum i Lund. Om du ikke har tid til å lese hele kompendiet på 81 sider, så anbefaler vi iallfall at du tar en titt på sammendragene – særlig hvis du arbeider med barn. For også større barn er viet rikelig med plass.
     (Ganske mye) mer.

*Våre faste lesere venter sikkert at vi skal komme trekkende med Bill Monroe (1911-96), hvis mor sang og spilte fele for å døyve smertene mens hun gikk med sitt 8. barn. Monroe ble en virtuos på mandolin, men var betatt av «felas magi» resten av livet
Frivillighetsprisen til Stopp støyen
Oppdatert : 04 feb 2018
stoppstøyenpris

Aksjonen Stopp støyen fikk Oppegård kommunes frivillighetspris. Ordfører Thomas Sjøvold deler ut prisen til (t.v.) Paal Sjøvall, Caroline Mongstad Høgsnes og Helge Marstrander. Foto Hernik Aasbø.

     - De har stilt opp for lokalmiljøet og bidratt til trivsel og livskvalitet, sa ordfører Thomas Sjøvold. om Stopp støyen da de fikk Oppegård kommunes frivillighetspris. - Vi er en frivillig gruppe med stort engasjement som har opplevd en vanvittig støtte fra våre sambygdinger. Det virker for meg som om vi har kommet nærmere hverandre i lokalmiljøet. Videre er jeg veldig glad for at vi har fått gehør og kommet i kontakt med toppolitikerne og rodd i land en plan som ble vesentlig endret. Dette kan vi være stolte av. Men vi er fortsatt bekymret for hvordan det faktisk blir. Så tusen takk! Men vi jobber videre…, sa Helge Marstrander i aksjonen til Østlandets Blad

El-lektere skal erstatte 23 000 lastebiler
Oppdatert : 30 jan 2018
elskip-cont

11 av disse skal kunne erstatte 23 000 lastebiler pr. år. Ill. Port-Liner.

Lastebiler og trailere forårsaker ofte nærmere halvparten av veitrafikkstøyen – og de fleste støytoppene, som mer enn den jevne bilsusen ødelegger folks nattesøvn. En operatør i Antwerpen har bestilt 11 elektriske lektere av typen Port-liner. De skal trafikkere De Kempen-terminalen i Sør-Nederland og Antwerpen og er sagt å kunne erstatte 23 000 lastebiler pr. år.
Mer.

Oslo: Folk flest har for mye veitrafikkstøy
Oppdatert : 30 jan 2018
trailer-ski-sentrum

I Oslo og omegn har over halvparten av innbyggerne veitrafikkstøy ved boligene over anbefalte grenseverdier. Foto Pål Jensen.

I Oslo har seks av ti (mer presist 403 900 av 662 500) veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier der de bor. Og hver femte bor i rød støysone, dvs. at støyen rent fysisk er minst ti ganger så sterk som anbefalte grenseverdier. Normalt tillates ikke ny boligbygging i rød sone, unntatt hvis området omdefineres som «avikssone». I omegnskommunene har ca. 1/3 av beboerne veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier.

    Til dette kommer støy fra jernbaner, industri, flytrafikk osv. Alt dette fremgår av den strategiske støykartleggingen for Oslo byområde, gjennomført i 2017. Alt i 2002 utstedte EU et direktiv om strategisk støykartlegging, og mange støykart er utarbeidet siden da. Og både Stortinget og kommunene har vedtatt en rekke handlingsplaner mot støy. Like fullt har antall plagede av veitrafikkstøy ved boligene i Norge på få år økte fra ca. 1,4 mill. til nærmere 2 mill. – en økning av strategisk omfang.

Opptil 47 busser i timen – rød støysone?
Oppdatert : 24 jan 2018
busser-oslo

Behøver bussene til Kjeller, Lillestrøm osv. kjøre gjennom boligstrøkene? Og kan ikke de røde bybussene elektrifiseres? Foto Pål Jensen.

– Schweigaards gate i Oslo kveles av trafikk. Opptil 47 busser dundrer gjennom gata hver time – ikke bare bybusser, men også regionbusser til Lillestrøm og andre steder. 29 sameier, borettslag, beboerforeninger og et foreldreutvalg ber om umiddelbare tiltak mot den destruktive trafikksituasjonen i Schweigaards gate i Gamlebyen.

     Før jul kartla Norsk forening mot støy støyen fra bussene hos en støyplaget beboer litt høyere opp i gaten, hvor en bom stanser mesteparten av biltrafikken. Støyen var like fullt nær grensen for rød støysone (rød sone er så mye støy at ny boligbebyggelse normalt ikke er tillatt) og kan kanskje overstige denne grensen. At det antagelig var ti ganger så mye støy før kommunen mannet seg opp og fikk satt bom for gjennomkjøring med privatbiler og lastebiler, er en fattig trøst.
Vi anslo farten bare på øyemål, men mange kjørte betydelig fortere enn fartsgrensen på 30 km/t – antagelig rundt 50 km/t. I tillegg til trafikkfaren for skolebarn og andre gir dette betydelig mer støy.

     I tillegg til håndheving av fartsgrensene og flytting av regionbussene påpekte vi elektrifisering av bussene som støydempende tiltak – dermed forsvinner også eksosen. Elektrifisering av busser i bytrafikk gir langt større støyreduksjon enn tilsvarende for personbiler, selv om det ikke vil hjelpe mot rystelser og vibrasjoner.

Mer.

Australia: Verdens første soltog
Oppdatert : 22 jan 2018
tog-sol2

Tog av eldre årgang, ombygget fra diesel til solceller. Ill: T.v. Youtube; t.h. Byron Bay Railroad Company.

Byron Bay Railroad Company på nordkysten av New South Wales i Australia har fått konstruert verdens første tog drevet med strøm fra solceller. Det kostet 4 mill. australske dollar (ca. 25 mill. kr) å få ombygget et dieseltog fra de harde 50-åra så det kan betjene en 3 km lang rute mellom Casino and Murwillumbah. Kanskje noe for Norge også? Neppe nok sol til å betjene hele Nordlandsbanen, men i første omgang kanskje – sammen med batterier – å erstatte støyende og eksosiske, dieseldrevne skiftelok.

Også Belgia og India har forsøkt soltog.

Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan