Nyheter
Fornyet medlemskapet?
Oppdatert : 13 nov 2015

Ikke dette, men...

støy-hør

...husk å fornye medlemskapet i Norsk forening mot støy!

For kaldt til å måle støy
Oppdatert : 18 jan 2016
kaldt

 

Skjermdump: www.yr.no

De fleste støymålere er ikke beregnet på lavere temperaturer enn –10 °C. Vi har derfor måttet utsette våre veiledende støymålinger utendørs til det blir mildere.

Årsmøte tirsdag 15. mars
Oppdatert : 14 mars 2016

Styret i Norsk forening mot støy innkaller til årsmøte tirsdag 15. mars kl 16.30 i Støyforeningens lokaler, Oslo Hospital, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo.

Innkalling og saksliste kan du lese

Vedtekter, sist endret 2014, kan du lese her

Påske i Støyforeningen
Oppdatert : 16 mars 2016
hestehov

Vi i sekretariatet tar påskeferie fra og med palmelørdag. Velkommen tilbake tirsdag 29. mars☺ Og det er fullt lovlig å huske at dagene før skjærtorsdag kalles den stille uke☻

Foto: Pål Jensen

Hans Otto Watne valgt til ny styreleder
Oppdatert : 28 april 2016
Skjermbilde 2016-04-27 15.03.36

Foreningens styre 2016-2017:

Årsmøtet 15. mars behandlet og godkjente årsberetning og regnskap for siste driftsår. 

Årsmøtet vedtok også forslag om en mindre justering av kontingentsatsene. Kontingentene har ikke vært endret siden 2007. De nye satsene trer i kraft fra 2017.

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen besto av Tone Tellevik Dahl, Snorre Sletvold og Erling Moberg.  Det nye styret ble:  

Hans Otto Watne, (gjenvalg), 2 år
Ole Erik Yrvin, 1 år 

Ingunn Milford, 2 år
Emily Robertson, 2 år

Kristin Sandaker, 1 år,var ikke på valg.

Styret konstituerte seg selv på styremøtet 26. april og valgte Hans Otto Watne til å lede styret.

Du kan laste ned

Skjermbilde 2016-03-17 14.27.44

Les mer om den nye styrelederen:

Støysvakt veidekke: Rød løper – den nye oljen
Oppdatert : 01 april 2016
rødløper2

Revolusjonerende, støysvakt veidekke i form av rød løper. Innfelt: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto Jarle Vines/Wikipedia.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen smilte enda bredere enn vanlig da han på en pressekonferanse i dag slapp nyheten om et nytt og revolusjonerende, støysvakt veidekke i form av rød løper som skal rulles ut på den nye motorveiparsellen Stavanger–Randaberg bomstasjon på E39.

Gulrot

– Mens sosialistene bruker pisk for å redusere støyen, bruker vi gulrot. Samtidig skal vi huske at sosialistene regjerte i åtte år uten å produsere en meter støysvakt veidekke. Men blås i dem. Den røde løperen består av SuperKevlarCarrot, et av de sterkeste materialene som finnes. Det er et støyabsorbrende stoff tilsatt superkarotén og grafén, for så å myknes med litt parkettsyre. Det tåler 60-tonns trailere og piggdekk – ja, selv stridsvogner.

Mer.

Hvem fortjener Støyfri dag-pris?
Oppdatert : 29 jan 2017
støyfridag15

Fra Støyfri dag 2015. Fra v. daværende styreleder Rune Haaland, statssekretær Bård Hoksrud fra Samfedselsdep. (eier av NSB, som fikk prisen for sitt støysvake FLIRT-tog), og en Segway-selger. Foto Pål Jensen.

Vårens vakreste eventyr, Støyfri dag, nærmer seg. Noen du syns fortjener Støyforeningens Hederspris for sin innsats mot støyen? Eller den motsatte prisen, Støyforeningens Sneglepris?

Send forslag! (Gjerne med begrunnelse)

Innkalling til årsmøte tirsdag 28. mars
Oppdatert : 27 mars 2017
oslohosp-kart

Du kan ta trikk 18 eller 19 til Oslo Hopsital. Inngang nærmest trikken. Foto Google Maps.

Innkalling til årsmøte i Norsk forening mot støy

Dato: 28. mars i Støyforeningens lokaler i Ekebergveien 1A, 0192 Oslo
Årsmøtet begynner kl. 18.00
Ta trikk 18 eller 19 til holdeplassen Oslo Hospital.
Årsberetning, med revidert regnskapkan lastes ned

Vedtekter2014 129,59 kB

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra Styret minst 3 uker i forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap

2. Orientering om budsjett 2017

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Andre saker nevnt i møteinnkallingen, som styret legger fram.

Vel møtt!

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan