Advarer mot utvidelse av retten til motorferdsel i villmark
Advarer mot utvidelse av retten til motorferdsel i villmark
Oppdatert :20 mars 2013

Torsdag 21. mars legger Stortingets energi- og miljøkomite frem sin innstilling om å endre loven for motorferdsel i villmark, basert på to nesten like representantforslag fra henholdsvis Frp og Høyre. Norsk forening mot støy har sendt brev til Stortinget og advart sterkt mot konsekvensene av en slik endring. Forslagene baserer seg blant annet på erfaringene fra prøveordningene i Fauske og Vinje. De erfaringene minner om frislipp av snøscooterkjøring. Faresignalene om konsekvevensene ved overføring til lokal styring av snøscootertrafikk er mange. Les Støyforeningens brev til komiteen. 

motorferdsel i villmark 4

Støyforeningen mener det er grunn til bekymring for urørt natur,og peker på at i 90 % av fylkesmennenes klagebehandling er det påvist ulovlige dispensasjoner fra kommune.

Til Energi- og miljøkomiteen

Ad: Innst. 236 L (2012–2013) (Midlertidig)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per-Willy Amundsen, Kenneth Svendsen, Tord Lien, Bård Hoksrud, Oskar J. Grimstad og Øyvind Korsberg om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscooter i traseer), og om representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Bjørn Lødemel, Øyvind Halleraker, Anne Karin Olli, Anders B. Werp og Svein Harberg om motorferdsel i utmark

Vi ber komiteen om å gå imot dette forslaget.

Bakgrunnen er at forsøksordningen i Vinje og Fauske viser at den ulovlige kjøringen tilpasser seg regelverket og fortsetter kjøringen; dette iflg. SNO (Statens naturoppsyn).

Regelen sier at hvis du har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei, kan du få dispensasjon.  Fauske kommune gir dispensasjon til folk som bor 50 meter fra veien. Kommunen opprettet en turistløype over mot Sverige. Folk kjører i stor grad fra hytta si til denne løypa.  Det er blitt mye mer scooter-bråk i hyttefeltene.  Ikke alle er glad for mer bråk. I fjor var det så ille at hytteforeningen i Sulitjelma tok opp saken på årsmøtet, om hva man kunne gjøre når stadig flere bryter reglene.

Komiteen må betenke at dette er en situasjon som vil berørre tusensiv av andre hytteeiere hvis innstillingen går igjennom.

Økende krav om mer kjøring i Finnmark:  Det er krav om flere løyper og om sammenknytning over kommunegrensene, slik at man kan kjøre fra Troms til russergrensen, og fra Trøndelag til Nordkapp. Pluss krav om fri kjøring på vannene som løypene krysser, og om å få hele områder i fjellet for fri kjøring. Vi er bekymret for at lovendringen vil medføre at kravene tiltar og at smitteeffekten sørover og over til andre former for motorisert naturferdsel vil øke.

Vi minner om at 90% av alle som ferdes i naturen, oppgir som hovedårsak behovet for fred og ro og stillhet i naturen. I tillegg kommer de som lever i naturen, og som har krav på vår respekt om omtanke for deres livsverden.

Samtidig har vi forståelse for at det må være en avveining mellom ulike interesser, men en avveining må hensynta alles behov og sette grenser for hvor og når motorisert ferdsel kan forgå til lands og til vanns.

 Naturvernforbundet har gjennom 10 år klaget inn dispensasjoner de mente var lovstridige, og Fylkesmannen har  i 90 % av sakene gitt dem rett, og trukket tillatelsene tilbake.  Samtidig har Fylkesmannen krevd at kommunene retter seg  etter vedtaket,  og innretter dispensasjonspraksisen etter dette.  Dessverre har det ikke skjedd. Enkelte kommuner har i disse 10 årene ikke etterkommet  Fylkesmannens anmodning, men fortsatt å innvilge samme type dispensasjoner som før.  

I dette scenariet mener vi at kommunene ikke er egnet til å forvalte ansvaret med

å opprette scooterløyper. Forslaget sier ingenting om at det skal være max 100 km løype pr kommune, eller noen annen begrensning.  Forslaget går ut på at kommunene skal følge reglene i Plan- og bygningsloven. Det er alt.  Forsøket i de 7 kommunene viser at friluftsinteressene kommer til kort i den kommunale planleggingen.

Det tryggeste er at Fylkesmannen har myndigheten til å opprette scooterløypene. Ikke

kommunene.  Stem imot forslaget!  Det kommunale selvstyret kan sikres på andre måter.

Oslo, 2013-03-20

Hanne Herrman

Daglig leder

Norsk forening mot støy

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan