Beredskapsenteret: Justisdepartementet nekter beboere støyinnsyn
Beredskapsenteret: Justisdepartementet nekter beboere støyinnsyn
Oppdatert :12 sep 2017
Skjermbilde 2017-09-08 17.04.43

De som har ansvar for barna i beredskapsenterets nærmiljø, har bedt om innsyn i premissene for justisdepartementets støykonklusjoner, men har fått avslag.

Naboene til det planlagte politiets beredskapsenter har ønsket å gå dypere inn i underlagsinformasjonen for Justisdepartementets konklusjoner om støynivået fra senteret, og har begjært innsyn.

     På selveste valgdagen, dagen da borgerne inviteres til å utøve sitt ansvar, sin demokratiske rett og innflytelse, gav justisdepartementet avslag på kravet om innsyn i premissene for deres støyrapporter. Norsk forening mot støy beklager sterkt dette avslaget og oppfordrer departementet til å revurdere sitt avslag.

-  Norsk forening mot støy ble sent om ettermiddagen valgdagen orientert av sine medlemmer om avslaget på innsynskravet som var fremmet av drivkrefter innen Bjørndal på Nett/Stopp Støyen. Vi beklager Justisdepartementets beslutning, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy. - Innsynet kunne ha skapt trygghet for prosessen og dermed mer ro om vurderingene som er lagt til grunn for reguleringsplanen. Når departementet nå velger å bruke § 14,1 som begrunnelse for sitt avslag leder det lett til tanken at departementet ikke stoler på egen begrunnelse for sin støykonkusjon, sier Winther.

Han peker på at når avslaget på innsynsbegjæringen er så pass svakt begrunnet, så står den i strid med det fine formålet med offenlighetsloven « Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.» 

        Rettstryggleik for den enkelte bør være  et viktig anliggende for Justisdepartementet, mener Winther.  

Skjermbilde 2017-09-11 16.47.19

Stort engasjement og tallrikt fremmøte for å markere uroen. (Faksimile fra Oppegård avis)

Offentlighet vil trygge kvalitet i prosessen 

Det er en rekke gode grunner for innsynsbegjæringen: 

- Premissene som er satt til hvordan beregning av støy skal gjøres, er av avgjørende betydning når støyutredninger og støykart skal vurderes.

-  Å ikke frigjøre slik informasjon gir grobunn til spekulasjoner om at planlegging og konsekvensutredning av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud har faglig svakheter. Dette er ingen tjent med.

- Det er også spurt om at et sentralt dokument datert 17.01.2017 først blir offentliggjort i OEP nær ni - 9 - måneder senere!

   Premisser for beregning av støy er essensielle for en grundig undesøkelse av de støykonklusjoner som departementet har lagt frem, av Norsk forening mot støy og av  eksterne, uavhengige akustikere.

    Premissene er også nødvendig for at Ski, Oppegård og Oslo kommune skal kunne gjøre sine vurderinger av både støyutredningene og oppfølgingen av reguleringsplanen.

    I det hele tatt bør premisser som ligger til grunn for konsekvensutredninger alltid være tilstrekkelig tilgjengelig for allmennheten for at utredningene skal ha troverdighet.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan