Bybane (mellombytrikk) i Østfold?
Bybane (mellombytrikk) i Østfold?
Oppdatert :07 juni 2013

Glommabanen kan bli en bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og frem til det nye sykehuset på Kalnes. Glommabanen vil gi en enklere, grønnere, mer komfortabel hverdag for alle som bor i Nedre Glomma-regionen. Gjennom tilknytning til en ny Rakkestadbane (kombibane med Østre linje) vil Glommabanen danne en ny tverrforbindelse som knytter Indre og Ytre Østfold bedre sammen.
Dette er ikke et lokaltog eller T-bane, men en moderne form for trikk – etter gode, gamle forbilder – fra USAs mellombytrikker tidlig på 1900-tallet til dagens Tram-Train-kombitrikker.
   I storbyer verden over er bybanen et populært fremkomstmiddel blant innbyggerne. Den støyer lite, forurenser lite, og vil dempe presset på mindre gode alternativer som privatbil og buss.
Langs bybanen er det attraktivt å bo. Glommabanen vil derfor tilrettelegge for sårt tiltrengt boligbygging langs hele traséen mellom byene. Glommabanen vil bidra sterkt til at Nedre Glomma-regionen kan fremstå som et troverdig alternativ som kan avlaste hovedstaden. Mer.

glommab

Glommabanen – ny bybane eller mellombytrikk i Østfold?

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan