Enestående mulighet til å bli oppdatert om støysvak asfalt og støysvake bildekk
Enestående mulighet til å bli oppdatert om støysvak asfalt og støysvake bildekk
Oppdatert :13 mai 2016
Asfalt og bildekk - LEO konf

Bedre bildekk og bedre asfalt er to av våre hovedmuligheter til å redusere verdens største støyproblem - støyen fra veitrafikk. Internasjonalt har det pågått omfattende forskning (LEO) om hvilken asfalt og hvilke bildekk som leverer de mest støyreduserende egenskapene. Nå samler Sintef verdensledende forskere som har stått for denne forskningen til et internasjonalt seminar i Oslo 2.juni. Påmelding er gratis. Alle som er i jobb der man arbeider med aspekter med veitrafikkstøy, burde benytte anledningen til å bli oppdatert om de nyeste forskningsresultatene. Påmelding frem til 21.mai. Påmelding til seniorforsker Truls Berge, truls.berge@sintef.no.  Les mer om programmet. 

"OPTIMIZED TYRES AND ROAD SURFACES TO REDUCE TRAFFIC NOISE AND ENERGY CONSUMPTION"

INTERNATIONALT SEMINAR, OSLO, 2. juni 2016 Sted: Forskningsparken Gaustadalléen 21, Møterom FAROS

Endelig program:

Tid Emne Foredragsholder
0830-0900  Registrering  
0900-0915  Welcome - traffic noise and decibels Dr. Odd Kr. Ø. Pettersen, Forskningssjef, SINTEF (N)
0915-0930  Overview of the LEO project Prof. Jurek Ejsmont, TUG (PL)
0930-1000  LEO – results of noise measurements and possible reduction of traffic noise Truls Berge, SINTEF (N)
1000-1020  Kaffe/te  
1020-1050  LEO – results of rolling resistance measurements Prof. Jurek Ejsmont, TUG (PL)
1050-1130  ROSANNE –Research for measurement standards on noise, rolling resistance and friction Dr. Ulf Sandberg, VTI (S)
1130-1200 The composite wheel Hans-Erik Hansson (S)
1200-1245 Lunch  
1245-1330 PERSUADE and DISTANCE projects Dr. Luc Goubert, BRRC (B)
1330-1400   CPX method for tyre/road noise measurements in highly urbanized city Dr. Randolph C.K. Leung, Hong Kong Polytechn, Univ. (CN)
1400-1430    COOEE and ROSE projects Dr. Lasse G. Andersen, DRD (DK)
1430-1445   Kaffe/te  
1445-1515   Triple AAA-tyres – cost/benefit Erik de Graaff, M+P (NL)
1515-1530 Spørsmål/diskusjon  

LEO-prosjektet:

I perioden 2013-2016 har SINTEF og TUG (Technical University Gdansk) samarbeidet om prosjektet LEO (Low Emission Optimized tyres and road surfaces for electric and hybrid vehicles, https://leo.mech.pg.gda.pl/). Prosjektet er finansiert av det polsk-norske forskningsprogrammet CORE 2013 (NCBiR).

Som en del av avslutningen og presentasjonen av resultatene fra LEO har vi planlagt et internasjonalt seminar i Oslo torsdag 2.juni 2016. Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21. Møterom FAROS.

I LEO-prosjektet har vi gjort målinger med ulike kombinasjoner av bildekk og veidekker, inkludert spesialdekk utviklet for elektriske biler. Formålet har vært å se på gunstige kombinasjoner av bildekk og veidekker som kan gi redusert trafikkstøy, redusert energiforbruk ved mindre CO2-utslipp fra konvensjonelle biler og forlenget rekkevidde for el.biler/hybridbiler i el.modus. Det er gjort støymålinger både i Norge og i Polen, inkludert målinger på et såkalt poroelastisk veidekke (forsøksdekke lagt i forbindelse med et EU-prosjekt PERSUADE), som gir betydelig støyreduksjon (8-10 dB) i forhold til konvensjonelle norske veidekker. I tillegg til støy, er det målt rullemotstand av en rekke bildekk på ulike veidekker, samt i laboratorium. Vi mener vi har spennende resultater som kan vise potensialet for redusert støyplage fra veitrafikken, sammen med redusert energiforbruk fra transportsektoren.

Seminaret:

I tillegg til resultater fra LEO-prosjektet (presentert ved prosjektmedarbeidere fra TUG og SINTEF) har vi invitert noen utenlandske eksperter, som vi mener kan gi en god orientering om erfaringer fra forskning omkring temaet støy, bildekk, veidekker og rullemotstand.

Dr. Ulf Sandberg, Väg- og trafikinstituttet (VTI), Sverige. Sandberg vil presentere resultater fra det pågående EU-prosjektet ROSANNE ((http://rosanne-project.eu/). Hovedformålet for dette prosjektet er å utvikle og harmonisere målemetoder for bremsemotstand, støy og rullemostand for veidekker, som en input til standardiseringsarbeid i ISO og CEN. Sandberg er en av de ledende eksperter i verden på støy fra veitrafikk og er forfatter av boka "Tyre/Road Noise Reference Book", sammen med Jurek Ejsmont (prosjektleder for LEO hos TUG). Han har også vært sterkt inne i PERSUADE-prosjektet og vært prosjektleder for arbeid med Composite Wheel, som presenteres av Hans-Erik Hansson i dette seminaret.

Dr. Luc Goubert, Belgian Road Research Center (BRRC). Goubert var bl.a. leder av EU-prosjektet PERSUADE (http://persuade.fehrl.org/), som ble avsluttet i 2015. I det prosjektet er det utviklet og testet såkalte poroelastiske veidekker, med fokus på bestandighet, støyreduksjon og sikkerhet. Ved siden av dette prosjektet er Goubert involvert i flere europeiske prosjekter bl.a. finansiert av CEDR (sammenslutning av europeiske veidirektorat).

Goubert vil også presentere de viktigste resultatene fra CEDR-prosjektet DISTANCE, der SINTEF var partner sammen med BRRC, TRL(UK) og ANAS(I)( http://distanceproject.eu/). Helena Axelsson, Vegdirektoratet, var ansvarlig for prosjektet på vegne av CEDR.

Erik de Graaff, M+P consulting engineers (NL) har mange års erfaring fra internasjonalt og nasjonalt arbeid med støy i forbindelse med bildekk og kjøretøy. Han har deltatt i harmonisering og standardisering av regelverk for støy fra kjøretøy og bildekk (UNECE/GRB) og vært ansvarlig for en rekke undersøkelser av forhold knyttet til dekk/veibanestøy. Nylig var han medforfatter på en rapport med kost/nytte-analyse ved å ta i bruk trippel-A-dekk (AAA etter EUs merkeordning for bildekk). Dette vil han presentere på seminaret.

Hans-Erik Hansson, Euroturbine (Sverige): Arbeider med videreutvikling av det såkalte "Composite Wheel", som er et helt annen måte å bygge opp et bildekk på, og som kan gi vesentlig lavere rullemotstand og dekkstøy. Han vil vise fram en prototyp av dekket på seminaret.

 

Dr. Lasse Grinderslev Andersen, Vejdirektoratet (Danmark): Presentasjon av prosjektene COOEE og ROSE. Prosjektet COOEE (CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling of pavements, 2012-2014) var et samarbeidsprosjekt mellom VD, NCC Roads, Universitetet i Roskilde og Tekniske Universitet i Danmark (http://www.cooee-co2.dk/). ROSE (Roads Saving Energy) startet nå i mars 2016. Andersen tok sin Ph.D. innenfor COOEE-prosjektet om modellering av rullemotstand.

Prof. Randolph Leung, Hong Kong Polytechnic University (Kina). Dr. Leung er involvert i prosjekter i Hong Kong for å reduksjon av trafikkstøy. Han vil presentere et foredrag om CPX metoden med medforfattere Dr. W.-T. Hung og Dr.Y.-T. Lam.

Prof. Jurek Ejsmont, TUG (Polen). Esjmont er prosjektleder for 2 av arbeidspakkene i LEO. Han og hans institutt er og har vært involvert i en rekke europeiske prosjekter som PERSUADE, ROSANNE og SILENCE. TUG har laboratorier for måling av støy og rullemotstand for bildekk på trommel, samt tilhengere for måling av støy og rullemotstand på vei.

Dr. Odd Kr. Ø. Pettersen, SINTEF. Pettersen er Forskningssjef for akustikkgruppen ved SINTEF IKT. I tillegg har han en professor II-stilling ved NTNU, innen området miljøakustikk.

Forsker Truls Berge, SINTEF. Berge er prosjektleder for 2 av arbeidspakkene i LEO. Berge har i over 30 år arbeidet ved SINTEF, med forskning omkring veitrafikkstøy som hovedområde. Spesielt fokus har vært rettet mot støysvake veidekker, bildekk og kjøretøy. Han deltar i en flere internasjonale komitéer, og har vært prosjektleder for en rekke arbeidspakker i europeiske prosjekt som DISTANCE, SILENCE og NordTyre.

Alle presentasjoner vil etter seminaret bli tilgjengelig på web-siden til LEO. Seminaret vil i sin helhet foregå på engelsk.

Ved siden av foredragsholdere er en rekke institusjoner/organisasjoner invitert, i tillegg til media. Det omfatter representanter for samferdselsmyndigheter, miljømyndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner (Norsk forening mot støy, Norsk Elbilforening, Bellona, etc.).

Også polske representanter for prosjektorganisasjonen (NCBiR) er invitert, sammen med andre polske eksperter.

Kontaktperson:
Forsker Truls Berge SINTEF IKT, avd. akustikk Epost: truls.berge@sintef.no Mobil: 90572026 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan