Europeisk mobilitetsuke 16–22 sept.
Europeisk mobilitetsuke 16–22 sept.
Oppdatert :23 aug 2017
mob17-2

Miljøvennlig, smart og felles transport er tema for årets europeiske mobilitetsuke. Den har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2017 er hovedbudskapet at deling er et godt alternativ. Hvis du deler transportmiddelet ditt, f.eks. ved å reise kollektivt, samkjøre eller ved bildeling, blir det mindre biltrafikk på veiene, færre ulykker og mindre kø. Mindre biltrafikk gir også bedre luftkvalitet. Hvis du i tillegg velger et aktivt reisemiddel, som å gå eller å sykle, får du også bedre livskvalitet og flere leveår. Og ikke minst støyer du mindre når du beveger deg.
I 2016 deltok 2427, hvorav 34 norske kommuner. 953 byer og tettsteder markerte bilfri dag. Blir rekordene slått i år?

Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan