Innkalling til årsmøte 2023: Tirsdag 28.mars
Innkalling til årsmøte 2023: Tirsdag 28.mars
Oppdatert :09 mars 2023
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

Oslo 7.mars. På vegne av styret i Norsk forening mot støy innkalles til årsmøte tirsdag 28.mars kl 18.00. Det er mulig å delta med personlig fremmøte eller På Zoom.

      Det fysiske møtet holdes hos Norsk forening mot støy i deres lokaler i Oslo hospital, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo. Reise kollektivt? Ta trikk 13 el. 18 retning Ljabru, til holdeplass Oslo hospital.

      Under pandemien lærte vi oss nytten og ble vant til bruk av digitale møter. Det gjør årsmøtet mer tilgjengelig for medlemmer utenfor Oslo og det nære østlandsområdet. Vi håper derfor at mange medlemmer benytter muligheten til å bli bedre kjent med styre og ledelse. Vi vil legge til at sakslisten denne gang inneholder behandling av et innsendt forslag fra et medlem. Det inneholder forslag til foreningens videre arbeid. Vi håper medlemmene involverer benytter muligheten til å komme med sine vurderinger.  Timingen er passende for en forening som runder 60 år dette driftsåret.  

      Av tekniske grunner må medlemmene melde sin deltakelse til post@stoyforeningen.no for å få tilsendt påloggingsdetaljer.

Er du ikke på Zoom? Følg lenken og få app som gratis tilgang.  

       Styregodkjent årsberetning og virksomhetsberetning legges som pdf-fil nedenfor den 8. mars. Beretningen vil bli supplert med revidert regnskap og revisjonsberening om kort tid.

       Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien.

    Stemmerett har enhver som har betalt for sist forløpne år. Vedtak blir fattet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

    Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2022

2. Orientering om budsjett 2023

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. innkomne forslag. Et innkommet forslag som berører foreningens muligheter og utfordringer vil bli behandlet.

     Årsmøtet velger også møteleder, referent og representanter til å signere protokollen. 

KONTINGENT 2022 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 7. mars 2023

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan