Mobilapp for å måle veitrafikkstøy
Mobilapp for å måle veitrafikkstøy
Oppdatert :07 nov 2014
mobilkast2

Mobilappen 2Loud? registrerer nattlig veitrafikkstløy.

Mobilappen 2Loud?, utprøvet hos 27 deltagere i Boroondara utenfor Melbourne, Australia, gjør mer enn å måle støyen: Den kartlegger nattestøyen innendørs hos deltagerne og sender resultatene til en server, som korrigerer måleverdiene etter å ha trukket ut de frekvensene som er typiske for veitrafikkstøy. I tillegg kalibreres appen mot en støymåler for å få korrekte resultater. Dette er meget viktig, da mobiltelefoner ofte gir temmelig gale resultater.

     De 27 var svært utsatt for veitrafikkstøy: Etter 1000 timer med målinger fant en at 45 % hadde innendørs nattestøy på over 40 dBA i gjennomsnitt. I Norge sier forurensningsforskriften at støydemping SKAL gjøres hvis den overstiger 42 dBA – målt med lukkede vinduer og ventiler. Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan