Regjeringen satte fart på vannskuter-salget
Regjeringen satte fart på vannskuter-salget
Oppdatert :19 aug 2014
Water_scooter_racer_2012 650

Ill: Wikimedia Commons

Salget av vannskutere har tatt av denne sommeren, etter at regjeringen fjernet hk-avgiften på båtmotorer. Det førte til priskutt på opp mot 55 000 kr på vannskuterne med de største (og mest støyende?) motorene. Frislippet av vannskutere er et stort tilbakeskritt for gode lydmiljøer langs kysten og på ferskvann innenlands. Områder som nordmenn flest oppsøker for å få rekreasjon.

Avisen Drammens Tidende omtalte utviklingen i bruk av vannskuter som en oppsummering på slutten av sommeren. Sammenlignet med annen motorbåt-trafikk er det fortsatt forholdsvis få vannskutere, men det blir stadig fler av de små råtassene. I motsetning til motorbåter er vannskuterne stort sett konstruert for lek og fornøyelseskjøring på vannet. Selv om det verserer historier om hvor mye mer miljøvennlig det er å kjøre vannskuter over lengre distanser enn en vanlig motorbåt.

I fjor høst ble det lovlig å kjøre vannskuter i Norge, i henhold til et bestemt regelverk fastsatt av Miljødepartementet. Det la en del begrensninger på bruken av vannskuter, på innsjøer, i elver, og innenfor 500 m fra land. Men det var først etter fjerningen hk-avgiften av vannskutersalget tok av. Flere steder rapporterer om utsolgt for vannskutere denne sesongen.

Les avisomtalen

Avisen DT 2000 5,44 MB

.

Les Klima og miljødepartementets forskrift for bruk av vannskutere:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-701

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan