Revidert Oslopakke 3 vedtatt
Revidert Oslopakke 3 vedtatt
Oppdatert :06 juni 2012
oslop

Oslo og Akershus Høyre, Ap. og Venstre har fremforhandlet en revidert Oslopakke 3. Pakken er utvidet til 73,5 milliarder kr. Dette forutsettes dekket med økte bomavgifter (noe som førte til at Frp hoppet av), forlenget periode (til 2032) og bidrag fra staten. En har også tenkt å lånefinansiere ny T-banetunnel. Viktige kollektivprosjekter i den reviderte pakken er Lørensvingen (T-banespor mellom Grorudbanen og de andre østlige banene), T-bane til Ahus (5 km) og Fornebubanen.

 Ny seksfelts motorvei Oslo–Asker er med i pakken. Dette begrunnes bl.a. med at buss er viktig i Akershus. To av de seks feltene skal da også reserveres busser. Hva de fire bilfeltene har med bussenes viktighet å gjøre, fremgår ikke. Høyrbeiderpartipolitikerne hevder at kollektiv- og sykkelandelen har økt fra 42 til 60 %. Likevel mener miljøvernere og SV at pakken ikke er miljøvennlig, vesentlig fordi ny motorvei vestfra vil medføre mer biltrafikk. Oslopakke 3 alene vil ikke redusere støyplagene i Oslo og Akershus, selv om en kraftig kollektiv- og sykkelveiutbygging er en forutsetning for reduserte støyplager. Fremtidig veitrafikkstøy kan reduseres med lokale tiltak: Gjennomkjøringsforbud i utsatte boligveier og –gater, fartsgrenser og bruk av støysvak asfalt og lavere fartsgrenser. Også støysvake bildekk og elektrifisering av transport kan redusere støyplagene – likeså tunneler og etterbehandling i form av støyskjerming og fasadeisolering.

Mer

Finansielt grunnlag:

Venstre om Oslopakke 3

Vegvesenet om Oslopakke 3

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan