Støyåret 2023 - vi vet stadig mer om støy og helseskader
Støyåret 2023 - vi vet stadig mer om støy og helseskader
Oppdatert :04 april 2024
Skjermbilde 2024-04-04 kl. 12.12.56

Vedvarende trafikkstøy bryter ned helsen. Forskningsinstitusjoner legger frem nye funn som stadig dypere dokumenterer hvordan slik støy bryter ned biologiske prosesser og funksjoner i kroppen vår. En artikkel i New York Times i juni 2023 sa direkte i sin tittel at «støy kan ta år av livet ditt». Artikkelen refererer til mer enn 50 internasjonale, verdensledende forskere og deres forskningsrapporter. En av forskerne som artikkelen viste til var professor Thomas Münzel, Medical Center, University of Mainz. De som følger Støyforeningen, kjenner ham fra Støykonferansen 2022. https://www.youtube.com/watch?v=rsvWBr1RZ-M&list=PL3ZVhwZbV-V1-BoOj7QVEUPwTWYvjTmRw

    Verdens helseorganisasjon Europa la i 2018  frem en oppsummering av forskning om  helsekonsekvenser av støy, etter bestilling fra Europas miljøministere. De ønsket et forskningsbasert svar på om støyregelverket som myndighetene praktiserte hadde ønsket effekt. WHO pekte i rapporten på det var manglende forskning for en del støykilder, men at for veitrafikkstøy og flystøy ble det anbefalt strengere støygrenser. Som hittil ikke er tatt til følge i Norge.

     Ingen av forskningsrapportene som WHO la til grunn, var nyere enn fra 2015, de fleste var betydelig eldre. Siden den gang har det vært gjort omfattende forskning. Arbeidene borer dypere i de indremedisinske skadevirkningene av støy, og stadig flere former for helseskade knyttes til støy. Ved årskiftet ble det publisert  en omfattende oversikt over denne nyere forskningen og den nye innsikten i moderat støys skadevirkning på lengre sikt. Den bør være pliktlesning for alle som har ansvar for folkehelse. 

Skjermbilde 2022-01-30 kl. 20.49.51

   Ill. Prinsippillustrasjon av hvordan man får hjerte- og karsykdommer, blodpropp og slag av støy. Støyen bryter bl.a. ned veggene i blodårene slik at skadevoldere slipper til.  (The Scientist/ Thomas Münzel, Omar Hamad)

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan