Støyfri dag 29. april! (Klikk her for mer)
Støyfri dag 29. april! (Klikk her for mer)
Oppdatert :23 april 2015

Hvem får Støydemperprisen 2015 eller Snegleprisen 2015? Og hva slags overraskelser har Støyforeningen på lager??

inad

Til våre medlemmer, samarbeidspartnere og omgivelser

Norsk forening mot støy forbereder årets Støyfri dag-arrangement. Den markeres onsdag 29. april. Det er en internasjonal dag (Noise Awareness Day) for markering av menneskers behov for gode lydmiljøer. På dagen vil det også bli utdelt årets støypriser. Lanser din kandidat nå - innen onsdag 22. april!

De aktuelle prisene er:

STØYDEMPERPRISEN 2015
Har du forslag til kandidater til æresprisen Årets støydemper, så send oss noen ord. Dette kan være personer/organisasjoner/institusjoner som har gjort en viktig innsats for å redusere/forebygge støy.

SNEGLEPRISEN 2015
Har du forslag til kandidater til Årets snegle, kan du også lansere det. Dette må være personer/organisasjoner/institusjoner som i året som har gått, har stått for dårlige initiativ eller manglende innsats når det gjelder å redusere støy. Ellers står for en støypraksis som er sterkt plagsom.

STØYPRISJURY 2015
Forslagene vil bli vurdert av en jury som ledes av generalsekretæren i Norsk forening mot støy, Ulf Winther.
 
Tidligere vinnere av årets støypriser:
Årets støydemper. I 2014 var det nødvendig å markere den norske naturen som umistelig ressurs og kilde til stillhet og rekreasjon. Den fikk derfor prisen. I 2013 gikk prisen til Norsk Rockforbund for deres arbeid med å bevisstgjøre musikkarrangører om risikoen ved for høy lyd, og for utdeling av 100 000 sett ørepropper til konsertpublikum. Tidligere vinnere av æresprisen er Senior vice president Nina Renshaw, European Transport and Environment og sjefingeniør Ingunn Milford, Statens vegvesen Vegdirektoratet (begge i 2012), seniorforsker Ulf Sandberg, VTI, Sverige (2011), seniorforsker Truls Gjestland, Sintef (2010), ordfører Simen Bjørgen, Lom (2009), Nils Faarlund, Norsk Høgfjellskole (2008), og Asle Melvær, daværende Hydro, nå Statoil, i 2007.

Snegleprisen. I 2014 gikk til regjeringen, både den rød-grønne og den blå-blå, for deres samlede forsømmelser i å ta vare på lydkvaliteten i norsk natur. (ref.vannscooter og snøscooter). I 2013 ble daværende samferdselsminister Marit Arnstad tildelt Snegleprisen for passivitet i forbindelse med at Europa meislet ut nye støykrav til kjøretøy. Snegleprisen ble ikke delt ut i 2012. I 2011 fikk norsk TV2 som ledende aktør i norsk reklamefinansiert fjernsyn, snegleprisen på vegne av seg selv og sin bransje. Prisen gikk til redaktør Alf Hildrum for praksisen med at TV-reklamer støyinvaderer hjemmet, ved at reklamen sendes med høyere eller med mer massiv lyd enn programmet den avbryter, og derfor oppleves som støy. Tidligere vinnere av snegleprisen: Miljødepartemennntet ved Erik Solheim, (2010) for sendrektighet i bekjempelse av støyen. Før dette: Formannskapet i Kristiansand kommune (2009), Oslo Havn (2008), og Statens vegvesen (2007). Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland ble tildelt Snegleprisen i 1993 for sendrektighet med oppfølging av regjeringens egne tiltaksplaner mot støy.
-------------
Hvorfor? Støy er forurensningens grå eminense som pr. i dag plager flest mennesker i Norge. Støyproblemet i det norske samfunn er omfattende. 1,5 millioner mennesker lever med støy ved egen bolig i Norge i dag; 0,5 millioner er sterkt plaget av støy. Hørselskader topper yrkesskadestatistikken. Årlig dør mennesker av støyrelaterte sykdommer, barn får nedsatt læringsevne, mange sliter med depresjoner og redusert livskvalitet fordi de mangler gode lydmiljøer og tilgang til stillhet.

FRIST FOR INNSENDELSE: 22. april kl 15.00
Send forslaget til : ulf@stoyforeningen.no.
Du kan sende inn forslag til kandidater i begge prisgrupper, eller til en av gruppene.

HAR DU SPØRSMÅL? Kontakt Støyforeningen, på tlf 22 87 04 20 eller pr epost.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan