Temakonferanse om støy i nærmiljøet
Temakonferanse om støy i nærmiljøet
Oppdatert :03 des 2013
Konf støy i nærmiljøet 360

Audiolog Georg Træland, Tinnitusklinikken og leder av Øre-Nese-Hals ved Sørlandet sykehus, forklarer hvorfor selv lavere støynivåer og små støyskader kan gi store konsekvenser og redusere livskvalitet. Foto: Pål Jensen.

   

    I forbindelse med at Norsk forening mot støy feirer 50-års jubileum i 2013, ble det 28.11 arrangert en temakonferanse om STØY I NÆRMILJØET, med vekt påkommuners rolle og muligheter i arbeidet med å redusere støy og forbedre bomiljøer.

    Stikkord er nasjonale støymål, nabostøy, dine rettigheter som borger, kommunal planlegging, og kommunenes betydning som førstelinje for å sikre miljø og folkehelse.

Konferanseprogrammet står nedenfor. Du kan laste ned foredraget som pdf-fil, med link etter hver programpost.

12.00 Åpning ved daglig leder Hanne Herrman, Norsk forening mot støy.

12.05 Introduksjon, ved Ulf Winther, Norsk forening mot støy
12.10 Støyens effekt på sinn og helse. Audiolog Georg Træland, Sørlandet sykehus

12.35 Hvorfor et nasjonalt mål for nabostøy? Seniorrådgiver Finn Martinsen, Helsedirektoratet

13.00 Bedre kartlegging av nabostøyproblemet. Rådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy

Steven Gersh foredrag var basert på Støyforeningens utredning om nabostøy. Den kan du laste ned

13.30 Kaffepause
14.00 Planlegging for bedre lydmiljøer - ubrukte muligheter og unødvendige konflikter i dagens saksbehandling. Miljøhygieniker Frank Beck, Arendal kommune

14.25 Hvordan og hvorfor vi må legge til rette for befolkningens aktive medvirkning. Jurist Audun Engh, INTBAU Scandinavia.

 
14.50 Lovens midler for å løse støykonflikter. Advokat og støyjurist, Jan Arhaug

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan