Tid for å tenke seg om. Onsdag er den internasjonale støyfrie dag
Tid for å tenke seg om. Onsdag er den internasjonale støyfrie dag
Oppdatert :26 april 2021
Skjermbilde 2021-04-26 kl. 20.18.49

Den internasjonale støyfrie dag (International Noise Awareness Day) arrangeres i år onsdag 28. april. Dagen markeres hvert år den siste onsdagen i april, og i år er det den  26. gang  at dagen markeres. Det er en spesiell dag satt av til å markere bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse, velvære, hørsel  og livskvalitet for befolkningen. Det er en dag for hver enkelt av oss til å føle på lydmiljøet rundt oss, og hvordan vi vil ha det - og kanskje undres på hva vi gjør galt når vi og samfunnet ikke klarer å skape mer ro i våre bomiljøer. 

WHO anslår 2,5 milliarder hørselsskadde mennesker i 2050

Det er viktig å tenke over støye s innvirknig på våre liv. I følge WHO vil støy og sykdom lede til at ca 2,5 milliarder mennesker i 2050 vil ha ulike former for hørselsskade. Opp til 1 milliard unge mnnesker risikerer å pådra seg hørselskader som kan unngås ved mer forsiktig bruk av høy musikk og data direkte i øretelefoner. Se link. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 

   I tillegg er mennesker, ikke minst i trafikkbelastede vest-Europa utsatt for samferdselsstøy og støyende bomiljøer som øker riskoen for annen alvorlig sykdom og til og med for tidlig død. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf  Miljøstøy er beregnet til å føre til 12 000 tilfeller av for tidlig død, og 48 000 nye tilfeller av hjerte- og karsykdommer hvert år i vest-Europa. 22 millioner mennesker er kronisk sterkt plaget av støy, og 6,5 millioner har kroniske søvnforstyrrelser pga støyforurensing. 

Selv lavere men vedvarende støynivå har helserisiko

Forskning på helserisko startet med langt høyere støynivåer enn de støynivåer man nå antar at grensen for støyhelserisiko går. Forskning om støy og helse peker i dag på nødvendigheten av å ha strengere støygrenser. WHO har anbefalt at det innføres strengere grenser både når det gjelder veistøy og flystøy, og har for første gang også anbefalt støygrenser ved bruk av øretelefoner for å lytte på musikk.

Tid for politisk ettertanke?

Trass i stadig økende forskningsdokumentasjon om helserisiko med støy, og  trass i støyhandlingsplaner og erklæringer om at «støy er spesielt prioritert» er støyplagen i Norg tiltagende. Vi vil oppfordre til å tenke gjennom sine muligheter til å bidra til redusere støyforurensingen, gjøre lydmiljøet bedre der folk bor, og sikre en samfunnsutvikling som tar vare på folks livskvalitet, at det er tilgang på stillhet. Støyforeningen har konkretisert en rekke tiltak som kan bidra til å legge til rette for bedre lydmiljø for folk flest. http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Partiprogram-2021-2024-Noedvendige-tiltak-for-aa-redusere-stoeyforurensing 

Tid for personlig ettertanke?

Finn sted og mulighet hjemme eller på jobb der du kan oppleve fullstendig stillhet, og kjenn etter hva det gjør med deg, pusten din, skuldre som senker seg og den indre roen.

   Lag et mentalt støykart over dine omgivelser og dine livsvaner. Finn de stille stedene og finn ut om du selv gir dine omgivelser. Skaff deg rede på aktuelle støygrenser som vi må rette oss etter i forhold til våre egne omgivelser. Still ransakende støyspørsmål til politikerne.

  

Lydvandring

De siste årene frem til koronaen, har Støyforeningen hatt en lydvanding i Oslo for å gjøre oss kjent med byens lydmiljø, slik det utvikler seg. Vi har kombinert lydvandringen med å bringe med oss en ambulerende informasjonsstand. I 2020 gjorde vi ikke en slik vandring pga av smittebestemmelsene. Heller ikke i år gjør vi disse tiltakene. Men vil markere dagen med informasjonsinitiativ i media. 

Filmer

Flere filmer har de siste årene vært lanert i forbindelse med støytemaet, gå til linkene

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=VM3zQlt5EHI 

https://euracoustics.org/INAD2017/    

Skjermbilde 2021-04-26 kl. 20.19.54

(filmen er nederst på nettsiden)

Dagen innstiftet av CHC

Dagen ble innstiftet av amerikanske  Center for Hearing and Communication for å fremme kunnskap og internasjonal om beydningen av å ta vare på og utvikle gode lydomgivelser. Dagen skal skape økt bevissthet om den negative spiralen som det moderne samfunnet er inne i og motivasjon for målrettet innsats for å dempe de mest dominerende støykildene og samfunnsutviklingen som fører til stadig fler støyplagete. En utvikling som leder til redusert livskvalitet, en rekke alvorlige sykdommer og i siste instans prematur død.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan