Trondheim skal bli Norges beste sykkelby
Trondheim skal bli Norges beste sykkelby
Oppdatert :05 mai 2014
sykl-lillestr

Bedre sykkelparkering er ett av flere tiltak som skal gjøre Trondheim sykkelvennlig. Bildet er fra Lillestrøm, kåret til Norges beste sykkelby. Foto Pål Jensen

Det vedtok bystyret som ledd i en langsiktig sykkelstrategi 24.april. Sykkelandelen er allerede nesten dobbelt så høy som i Oslo, 7,5 % – og hovedmålet er å doble andelen, 15 % i 2025. Det tilsvarer en økning fra 40 000 til ca 100 000 daglige sykkelturer. Sykkelstrategien skal bidra til å alminneliggjøre sykling i Trondheim. Den peker særlig på behovet for å få barn, ungdom og kvinner til å sykle mer. Kort sagt sier den at flere skal sykle, det skal bli tryggere å sykle og enklere å velge sykkel som reisemåte.

Hvordan?

Politikerne vil bl.a. ha: 

  • Sykkelparkering for minst 1/3 av elevmassen ved nye skoler eller skoler som pusses opp.
  • Konkrete tiltak i regi av hver eneste skole for å fremme sykkelbruk og sykkelglede.
  • Bedre sykkelparkering spesielt ved kollektivholdeplasser.
  • Tiltak som gjør det lettere å få med sykkel på buss, trikk og tog.

Miljøpakken skal bruke ca 1,5 milliarder kr på sykkeltiltak frem til 2025. Det er allerede bygd flere strekninger med separate sykkelveger, røde sykkelfelt i Midtbyen og to gang- og sykkelbruer som binder bydeler sammen. Tellinger tyder på at sykkeltrafikken til og fra Midtbyen økte med 20 % i perioden 2011-2013.

Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan