Virke: Krafttak for kollektivtransport i Oslo/Akershus
Virke: Krafttak for kollektivtransport i Oslo/Akershus
Oppdatert :27 feb 2015
plan-oslo-ak

Virke ønsker bl.a. ny jernbanetunnel og økt T-banekapasitet, men understreker at en stor del av kollektivtransporten går på veiene.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, hvor Norsk forening mot støy er medlem, mener det må gjøres et krafttak for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Dette uttaler Virke om areal- og samferdselsplanen for Oslo og Akershus. De understreker at manglende rushtidskapasitet skaper store kostnader for næringslivet. De ønsker bl.a. ny jernbanetunnel i Oslo, og kraftig økning av T-banekapasiteten – men understreker også at noe må gjøres med veinettet fordi 56 % av kollektivtrafikken i Norge er busstrafikk, som jo går på veiene (i Oslo har bussene vel 30 % av antall reiser, vår bem.).

Virkes uttalelse her.
Vi legger ut høringsuttalelsen fra Norsk forening mot støy når den er klar.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan