Alle

Støyforeningens samarbeidspartnere

HLF - Hørselshemmedes Landsforbund 

Syklistenes Landsforening (SLF) ble stiftet i 1947, og er en landsomfattende og ideell organisasjon med 13 lokallag over hele landet.Organisasjonen har 11 000 medlemmer. SLF arbeidet for å fremme bruk av sykkel som et effektivt, helsebringende og miljøvennlig transportmiddel til dagligreiser og fritidsreiser. SLF ivaretar interessene til hverdags- og fritidssyklisten, og visjonen er at sykling skal være attraktivt for folk flest.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi. NAAF teller ca. 16 000 medlemmer. Forbundets visjon er at NAAF skal være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi og annen overfølsomhet.

 Norges Miljøvernforbund

For Jernbane er en frivillig organisasjon med ca 400 medlemmer, seks distriktskontakter og samarbeid med Föreningen Svenska Järnvägsfremjandet. Vårt formål er å skape et bedre totalmiljø gjennom en prioritering og utbygging av jernbanen, slik at den skal utføre en vesentlig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge og utlandet. Vi kommer med innspill og uttalelser tilpolitikere og media, deltar i debatten, arrangerer seminar og utgir et tidsskift med fire utgaver i året..

Leieboerforeningen

Konfliktrådet

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan