Støy over eller under grenseverdiene?

Du kan som medlem hos oss låne støymåler og selv skaffe deg en konkret beskrivelse av støysituasjonen som plager deg. Støyforeningen kan også tilby veiledende støymålinger med vår Klasse 1 støymåler, ledsaget av rapport fra oss.

frekv-disko-godstog

Vi måler også fordelingen på frekvenser, som ofte sier noe om hvor plagsom støyen kan være. Her gir nabostøyen fra en pub mer lavfrekvent støy (basstoner) i 63 Hz-området enn et passerende godstog på kloss hold.

Eksempler på støyrapport (anonymisert):

Vi kan:

 • Måle luftstøy, inkl. lavfrekvent støy (basstoner) og infralyd ned til 6,3 Hz
 • Sammenligne med tidligere beregninger (f.eks. Statens vegvesens støykart) der slike foreligger
 • Måle eller beregne isolasjonens kvalitet mot luftstøy
 • Måle trinnlyd etter ikke-standardisert metode
 • Vurdere trinnlyd og trinnlydisolasjon, etterklang og vibrasjoner
 • Sammenligne med grenseverdier og krav i støyregelverket
 • Foreslå tiltak

Vi kan ikke:

 • Måle trinnlyd etter standardisert metode (vi har ikke bankemaskinen som brukes til dette).
 • Måle vibrasjoner (til dette brukes egne vibrasjonsmålere)
 • Måle etterklang
 • Undertegne et dokument om ansvarsrett. Det gjelder for foretak – og Norsk forening mot støy er en stiftelse, ikke et foretak.

Norsk forening mot støy forbeholder seg retten til å publisere støyrapporter. I så fall anonymiserer vi personnavn, adresser osv.

Det koster

Priser pr 6.2.2018:

Medlemspris for privatpersoner fra kr 3700 + reisekostnader + mva. (fra kr 4625 + reisekostnader inkl. mva.)

Bedriftsmedlemmer/ privatpersoner som ikke er medlem: fra kr 6300 + reisekostnader + mva. (fra kr 7875 + reisekostnader inkl. mva.)

Grunnprisen inkl. inntil 1½ times befaring med støymåling, samt rapport. Rapporten leveres normalt innen to uker etter befaringen. Reisetid og tjenester utenom grunnprisen koster kr 530 + mva. (kr 663 inkl. mva.) pr. time for medlemmer (privatpersoner) og kr 740 + mva. (kr 925 inkl. mva.) for bedrifter/ikke-medlemmer. Timepris for nattarbeid (kl. 2100-0600) avtales spesielt.

Her kan du henvende deg om veiledende støymåling.