Støy over eller under grenseverdiene?

Du kan som medlem hos oss låne støymåler og selv skaffe deg en konkret beskrivelse av støysituasjonen som plager deg. Støyforeningen kan også tilby veiledende støymålinger med vår Klasse 1 støymåler, ledsaget av rapport fra oss.

Eksempler på støyrapport (anonymisert):

Medlemspris fra kr 3500 + reisekostnader + mva. (fra kr 4375 + reisekostnader inkl. mva.)

Bedriftsmedlemmer/ privatpersoner som ikke er medlem: fra kr 5800 + reisekostnader + mva. (fra kr 7250 + reisekostnader inkl. mva.)

Reisetid og tjenester utenom grunnprisen koster kr 500 + mva. (kr 625 inkl. mva.) pr. time for medlemmer og kr 700 + mva. (kr 875 inkl. mva.) for bedrifter/ikke-medlemmer. Timepris for nattarbeid (kl. 2100-0600) avtales spesielt.

Vi kan:

  • Måle luftstøy, inkl. lavfrekvent støy (basstoner) og infralyd ned til 8 Hz
  • Sammenligne med grenseverdier og krav i støyregelverket
  • Sammenligne med tidligere beregninger (f.eks. Statens vegvesens støykart) der slike foreligger
  • Måle eller beregne isolasjonens kvalitet mot luftstøy
  • Vurdere trinnlyd og trinnlydisolasjon, etterklang og vibrasjoner
  • Foreslå tiltak

Vi kan ikke:

  • Måle trinnlyd
  • Måle vibrasjoner (til dette brukes egne vibrasjonsmålere)
  • Måle etterklang

Norsk forening mot støy forbeholder seg retten til å publisere støyrapporter. I så fall anonymiserer vi personnavn, adresser osv.

Her kan du henvende deg om veiledende støymåling.