1,5 % mer biltrafikk – også mer støy?
1,5 % mer biltrafikk – også mer støy?
Oppdatert :24 okt 2012

Støymålet, med 10 % færre støyplager innen 202, er ikke i sikte. Det skyldes hovedsakelig økningen i biltrafikk. Transportøkonomisk institutt har beregnet at veitrafikken i 2011 økte med 1,5 % i 2011 sammenlignet med året før. Det er nær økningen i folketall (1,3 %). Personbiltransporten økte 1,7 %, mens innenlands godstransport har gått ned 0,5 %. Kollektivtransport økte med 2,6 %. Jernbanen økte 2,9 % og har like fullt overoppfylt støymålet – mest pga. mer støysvake tog, og fordi nye linjer for en stor del bygges i tunnel (Det Store Under). Mer i Transportytelser i Norge 1946–2011. TØI rapport 1227/2012. Forfatter: Liva Vågane.

støy-salt

Mindre salting og piggkjøring kan bidra til mindre veitrafikkstøy om vinteren selv om biltrafikken ikke reduseres.

Foto Pål Jensen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.