De «rødgrønnes» avgangsvitnemål
De «rødgrønnes» avgangsvitnemål
Oppdatert :14 okt 2013

Regjeringen la frem statsbudsjettet i dag. Siden ca. 85 % av støyplagene skyldes støy fra biler, fly og tog, har samferdselspolitikken stor betydning. Større jernbaneinvesteringer kan gjøre jernbanen mer konkurransedyktig overfor veitrafikken og dermed bidra til mindre veitrafikkstøy. Det samme gjelder økningen i belønningsordningen for kollektivtrafikk i byene, men den er ikke støygunstig i den grad pengene går til dieselbusser med lavt belegg. Også jernbanestøyen kan reduseres der investeringene går til f.eks. tunneler og linjeomlegginger som fjerner planoverganger og kurverike skjæringer med tutepåbud. Men vedlikeholdsetterslepet blir antagelig større fordi regjeringen setter av mindre til vedlikehold enn anbefalt av Jernbaneverket. Budsjettet legger opp til mer bil- og flytrafikk – bl.a. med «høyt aktivitetsnivå på riksvegnettet». Mye av aktiviteten går ut på å bygge veldige veianlegg som fører til mer biltrafikk. Også her burde vedlikeholdet ha høyere prioritet – likeså utvikling av støysvake veidekker, men disse krever nok at piggdekkene fases ut. Regjeringens ønske om energieffektivisering bør også bidra til bedre støyisolasjon.

budsjett2014

Avgangsvitnemålet

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.