Lempning av støykrav for skytebaner gir flere støyplagete
Lempning av støykrav for skytebaner gir flere støyplagete
Oppdatert :20 jan 2016

skyt1

Høringsuttalelse fra Norsk forening mot støy

Formålet med dagens grenseverdier for støy på skytebaner i Teknisk forskrift 1442 for plan- og bygningsloven er å hindre skytestøy i en mengde som er skadelig for omgivelsene. Støysonene fungerer som båndlegging av arealer og hinder for skyteaktivitet. At dagens grenseverdier virker etter sin hensikt (båndlegging/redusere skytestøyskade) er ikke et argument for å senke beskyttelsen mot støy som dagens bestemmeleser gir. Selv om Forsvarsbygg ønsker det. Det uttaler Norsk forening mot støy i en høringsuttalelse om Miljødirektoratets forslag om å redusere støyvernet ved skytebaner. Forslaget vil gi økte helseplager for tusenvis og er i strid med nasjonale politiske vedtak om å redusere støyplagen.

     Støyforeningen har sett Miljødirektoratets skriv, datert 9.12.15, til fylkesmenn/kommuner med
forslag om å svekke støykravene i grenseverdiene i T-1442/2012 - Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging for skytebaner i Norge, både militære og sivile baner.

     Forslaget vil øke antall støyplagete i Norge. Det er det motsatte av nasjonale politiske mål, som er å
redusere antall støyplagete!

Miljødirektoratets foreløpige endringsforslag: 

Forslag 417,51 kB

Forsvarsbyggs utredning:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.