Lyntogutredningen viser ikke helheten
Lyntogutredningen viser ikke helheten
Oppdatert :01 feb 2012
Lyntogutredningen viser ikke helheten

Stillesby-utvalget har gjort et uhyre grundig arbeid på mange områder. Men utrederne har tenkt for lite helhetlig, vel fordi dette ikke lå i deres mandat. Noen eksempler:

· Utvalget har beregnet hvor mange boliger som blir berørt av støy langs ulike baner. Men vi finner ikke noe om hvor mange støykilder den samme banen vil fjerne fra veier og flyplasser. Siden veitrafikk og fly bidrar til henholdsvis ca. 76 % og 4 % av støyplagene, er det lett å regne ut at selv en prosentvis liten reduksjon av disse støyplagene vil gi betydelige utslag i absolutte tall.
 · Hvorvidt en jernbane kan kalles «miljøvennlig» og samfunnsøkonomisk lønnsom, kommer mye an på passasjertallene, da en stor del av kostnadene og miljøbelastningene skyldes selve utbyggingen. Utvalget har beregnet trafikk på ulike baner, og disse beregningene danner grunnlaget for hvorvidt banene regnes som samfunnsøkonomisk lønnsome, og hvorvidt de bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Men det har ikke sett passasjertallene opp mot samferdselspolitikken. Hvis politikerne f.eks. kanaliserer milliardinvesteringene i veier og flyplasser til rassikring, moderate utvidelse med midtdeler og veibygging og flyplasser der jernbaner ikke er aktuelt – så blir passasjertallene betydelig høyere enn hvis de bygger enorme motorveier parallelt med jernbanen og utvider storflyplassene rundt de største byene. Dette er enda mer tilfelle hvis de samtidig legger restriksjoner på bil- og flytrafikk parallelt med høyhastighetsbranene. I dag er dette PUK (politisk ukorrekt), men forblir det så om 10, 20 eller 50 år?
 · Mindre klimagassutslipp, sier utvalget, forutsetter at lyntogene tar trafikk fra flyene, ikke fra biltrafikken. Men det har bare beregnet ut fra reiser på over 100 km. Selv med fullt utbygget lyntognett vil de fleste reiser være kortere enn 100 km, f.eks. Moss–Ski–Oslo, Eidsvoll–Oslo, Tønsberg–Oslo og tilsvarende rundt Trondheim, Bergen og Stavanger. Disse reisene skjer for en stor del i tett bytrafikk, med køkjøring og store utslipp og luft- og støyforurensninger hvis de skjer med bil.

Mer på Jernbaneverkets nettsider. Om konsekvenser for bl.a. støy langs linjene.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.