Mindre støy med Follobane-tunnelboring
Mindre støy med Follobane-tunnelboring
Oppdatert :09 nov 2012

Follobanen, det nye dobbeltsporet Oslo–Ski, blir på 22 km. 19,5 km skal gå i det som blir Norges lengste jernbanetunnel. Jernbaneverket (JBV) har bestemt at mesteparten – for første gang i norsk jernbanehistorie – skal bores, ikke sprenges. Til dette trengs fire tunnelboremaskiner (TBM). Hver veier ca. 1000 tonn og hver borekrone måler ca. 9,5 m i diameter. I Norge har TBM-er hittil vært brukt i forbindelse med vannkraftutbyggingen, og disse tunnelene har hatt mindre diameter.

tog-tbm

Tunnelboremaskin, TBM på fagspråket. Foto Roland zh/Wikimedia Commons

Godt voksne lesere husker kanskje at da daværende NSB-direktør Robert Nordén i 1978 fyrte av den første salven i Oslotunnelen, så erklærte han at det var en salve mot privatbilismen. Nå blir altså salvene erstattet med TBM-er. Beboere i nærheten av tunnelene kan derfor glede seg over mindre anleggsstøy. Noe blir det like fullt, ikke minst når 11 mill. tonn masse skal kjøres bort. JBV holder seg innenfor støygrensene i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. I høringssuttalelsene om Follobanen foreslo Norsk forening mot støy at massen helst burde kjøres vekk med trolleylastebiler – hvis dette ikke var mulig, burde en iallfall sette opp støyskjermer langs de veiene som ble belastet med massetransporten. De ville jo også bli et varig gode når anleggsarbeideene var ferdig.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.