Transnova: 15 mill. i støtte til klimavennlig transport
Transnova: 15 mill. i støtte til klimavennlig transport
Oppdatert :02 okt 2012

Transnova utlyser 15 mill. kr i støtte til prosjekter som skal bidra til mer klimavennlige transportløsninger. Dette inkluderer overgang til alternative drivstoff,overgang til mer klimavennlige transportformerog redusert transportomfang.

Prosjekter som prioriteres:

  • Mulitmodalitet i forbindelse med gods- og persontransport
  • Styrket bruk av kollektive reisemidler
  • Reduert transportomfang
sykl-innfp

Multimodal persontransport med innfartsparkering. Foto Pål Jensen.

Mulitmodalitet i forbindelse med gods- og persontransport. Multimodalitet i en eller annen form er i svært mange tilfeller en forutsetning for å flytte transporter fra person- og godsbil til mer miljø- og energieffektive transportformer. Dette kan for eksempel være omlasting av gods fra vei til bane eller kjøl, eller tilrettelegging for myke trafikanter og innfartsparkering i forbindelse med knutepunkt for kollektivtransport. I praksis er dette imidlertid ofte utfordrende å få til. Søknader fra prosjekter som vil teste ut nye løsninger og spre kunnskap om hvordan man i praksis kan få til gode multimodale løsninger som bidrar til reduserte CO2-utslipp ønskes derfor velkommen.

Styrket bruk av kollektive reisemidler: Med sterk befolkningsvekst i byer og tettsteder og økt reiseaktivitet er det viktig å tilrettelegge for gode kollektive transportløsninger. Transnova kan ikke støtte ordinære driftskostnader til kollektivtransport, men det er mulig å søke støtte til merkostnader knyttet til utprøving av nye driftsopplegg, informasjonssystemer eller annen tilrettelegging for å øke attraktiviteten til kollektive reisemidler

Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.