news_arrow
Siste nyheter
Publisert :24 juni 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-06-24 20.41.24

Norsk forening mot støy har i 2024 generell sommerlukking i perioden 1. juli - 6. august.  Epost vil i perioden bli lest sporadisk, særlig på regnværsdager. Vi ønsker alle en god og fredelig sommer. 

Publisert :14 mai 2024 | Kategori :

Stortingets transportkomite oppfordres til å ta ansvar for transportstøyen som forårsaker helseskade i den norske befolkning. Foto: Stortinget

 

Mens WHO anbefaler en utendørs støygrense for trafikkstøy i bomiljøet på 53 dBLden av hensyn til helserisiko, er Samferdselsdepartementet fornøyd med forurensingsforskrifens støygrense på 42 dBeq 24 h innendørs - noe som tilsvarer ca 75 dB utendørs!

        Altså bomiljø dypt inne i rød støysone og 100 ganger mer støy enn det WHO anser som grense for helserisiko. Gapet mellom å ta støyansvar og dagens politiske praksis med eksisterende støyproblemer er skremmende. Og nasjonal transportplan for 12 år fremover er kjemisk fritt for mål om å redusere denne støyen!

       Riktignok finnes det enn strengere støygrense ved bygging av ny infrastruktur. Men ingen direkte mål om å løse støyprolemer. Støy fra samferdsel: bil-, bane-, fly- og båttransport er den forurensning som plager folk flest i Norge. 2,1 millioner mennesker bor i støy fra transport og er eksponert for økt helserisiko. Helsekonsekvenser er bl.a hjerteattakk, blodpropp, slag, andre hjerte-karsykdommer, diabetes, stress etc. Dette forårsaker for tidlig død og forbindes med årlig tap av 10 000 tapte friske leveår! 

        Støy er den nest største faktoren når transportens indirekte kostnader beregnes, samfunnskostnadene. Helsebyrden gjør at støy utgjør ca 25 % av disse kostnadene, beregnet til 200 milliarder kroner i NTP´ens 12 årsperiode. I en høringsuttalelse til Stortingets transportkomite  kommenterer støyforeningen nasjonal transportplan. Les mer

Publisert :03 mai 2024 | Kategori :
Skjermbilde 2024-04-09 kl. 12.52.33

Siv.ing Clas Ola Høsøien, Multiconsult og RIF. Foto: Marte Nordahl 

 

Eller kan v i det? Støyforeningen inviterer til  nytt webinar onsdag 5.juni. I samfunnsdebatten er det reist spørsmål og dokumentert med eksempler at forholdet mellom utbygger/tiltakshaver og konsulenter kan være for tett og ha bindinger som påvirker resultatet i miljøkonsekvensutredninger. Faktagrunnlaget for beslutninger kan bli galt. 

 Sivilingeniør, akustiker Clas Ola Høsøien, Multiconsult og medlem av Rådgivende ingeniørers (RIF) koordinerende utvalg for akustikere, redegjør for hvorfor man kan stole på støyutredningene. Med bakgrunn i RIF´s faglige normer og yrkeskodeks.

 
Send oss gjerne spørsmål om prosess, ansvar og prinsipper ved støyutredning som du ønsker at konsulenten svarer på. Send spørsmålene til oss innen utgangen av mai. Vi formidler dem videre til konsulenten.    

60-90 minutters webinar. Noter deg datoen. Onsdag 5. juni kl 10.
WEBINARET ER GRATIS. Send påmelding til post@stoyforeningen.no. Merk meldingen STØYKONSULENT. Frist er mandag 3. juni. Webinaret er på Zoom. Påloggingsinfo med møte ID og passord blir sendt ut etter mottatt påmelding. 
Vedlagt bakgrunnsdokumenter som kanskje kan være nyttige:

Publisert :03 mai 2024 | Kategori :
Skjermbilde 2024-04-25 kl. 09.38.54

Tim Hofer. 

Støyforeningens årsmøte ble avholdt 17. april. I valgene til nytt styre ble Tim Hofer valgt som nytt medlem etter Ingunn Milford. Etter 8 år i styret varslet hun at hun ønsket avløsning. Tim Hofer ble valgt til å overta hennes plass. Tim har vært vararepresentant  i flere år og har fulgt foreningens arbeid fra denne posisjonen. Han er sivilingeniør med doktorgrad i miljømedisin  og ertilsatt ved Folkehelseinstituttet. 
Styremedlem Sven Brun var også på valg og ble gjenvalgt med akklamasjon.
Vararepresentantene Elisabeth Bøe og Paal Sjøvall ble også gjenvalgt.
Erik Abrahamsen fortsetter som observatør for Vestland.
Styremedlemmene Hans Otto Watne (styreleder), Marit Brevik, og Ole-Erik Yrvin var ikke på valg.
Kontingentjustering. Årsmøtet sa ja til å oppjustere kontingentsatsene fom. 2025for å utligne inflasjonen siden forrige kontingentendring.

Se full omtale av styret

Se sakspapirer årsmøtet

Skjermbilde 2024-04-23 kl. 10.52.59

Styreleder Hans Otto Watne takket Ingunn Milford for flere tiårs støtte til Støyforeningens arbeid, i styret, sakkyndig utvalg og som foreningens representant i EU kommisjonens Noise Expert Group. foto: Sven Brun

Publisert :04 april 2024 | Kategori :
Skjermbilde 2024-04-03 kl. 15.44.54

 Æresprisen Årets Støydemper, Støyprisen 2023, ble tildelt  Morten Punnerud-Engelstad. Prisvinner har sammen med en gruppe på Bjørndal og Nordre Follo tilrettelagt teknologi som leverer systematisk og kontrollerbar dokumentasjon og bevis som imøtegår feilinformasjon om politiets helikopterstøy. Teknologien påviser også brudd på konsesjons- og reguleringsbestemmelser. Det sikrer enkeltpersoner og lokalsamfunns tilgang på verifisert beskrivelse av støykilder, kontroll av misvisende myndighetsinformasjon, tar vare på eget støyvern, og er et gjennombrudd i sivilt støyarbeid. Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik overrakte prisen. Prisoverrekkelsen fant sted under vår nasjonale støykonferanse i november.

   Støyforeningen festet seg også ved teknologiens banebrytende effekt ved at den utjevner det asymmetriske styrkeforholdet mellom beboer og myndighet om tilgang på verifisert beskrivelse av støykilder. 

Se utdelingen, gå til Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aBK4WbHmM6I