news_arrow
Siste nyheter
Publisert :27 sep 2022 | Kategori :
Skjermbilde 2022-09-27 kl. 11.51.32

Fordi kobbernettet for telefoni legges ned, er Støyforeningen i overgangen til skybasert sentralbord. Vi kan for tiden ikke nås på tlf 22 87 04 20, inntil dette nummeret er etablert i vår skyløsning.Vennligst bruk direktenummer: Pål Jensen: 984 40 784, Ulf Winther: 4545 9133,  Steven Gersh: 416 29 407

Publisert :27 april 2022 | Kategori :
Skjermbilde 2022-04-21 kl. 14.15.59

Den internasjonale støyfrie dag (International Noise Awareness Day) markeres i dag onsdag 27. april. Dagen markeres hvert år den siste onsdagen i april, og i år er det den  27. gang  at dagen markeres. Det er en spesiell dag satt av til å markere bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse, velvære, hørsel  og livskvalitet for befolkningen. Det er en dag for hver enkelt av oss til å føle på lydmiljøet rundt oss, og hvordan vi vil ha det - og kanskje undres på hva vi gjør galt når vi og hvorfor samfunnet ikke klarer å skape mer ro i våre bomiljøer. Kan hende bør vi engasjere oss mer i å sikre et godt lydmiljø der vi bor. Det kommer ikke av seg selv, og har du et godt lydmiljø kan det mistes om du ikke passer på.    Les mer  Les mer om hvordan du kan engasjere deg.

Publisert :07 mars 2022 | Kategori :
Skjermbilde 2022-01-30 kl. 20.49.51

Figurtekst: Utviklingen fra vedvarende støyeksponering til stress, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer og livsfarlig blodpropp og slag. Tegningene illustrerte vitenskapelige forskningsresultater ved prof. Thomas Münzel et al, presentert i Science juni 2021. 

Støyåret 2021 var preget av noe redusert aktivitet i samfunnet, med tilsvarende redusert veitransport og flytrafikk slik at den totale støybelatningen fortsatt er noe lavere enn det siste normalåret 2019. I tillegg til at mange av oss opplevde velværet ved å være omgitt av litt mindre støy, ble mye ny forskning om sammenhengen mellom støy og alvorlig sykdom presentert. Blant annet ble sammenheng mellom trafikkstøy og risiko for tidlig utvikling av demens. Vi har også sett rapporter som enda tydeligere redegjorde for sammenheng mellom støy, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer, blodpropp og slag. Sett fra Støyforeningens perspektiv brakte støyåret 2021 både oppturer og nedturer. Les mer 

Publisert :12 jan 2022 | Kategori :
Skjermbilde 2022-01-10 kl. 17.24.50

Bildetekst:  Støywebinaret med professor Thomas Münzel, professor Manuella  L. Cantuaria og støyradaren Meduse har møtt stor interesse både i Norge og i våre naboland. 

Norsk forening mot støy arrangerer Støywebinar tirsdag 18. januar og kan allerede notere rekordpåmelding! Arrangementet er språklig todelt. Første seksjon er på engelsk, og har verdenskjente forskere som presenterer ny forskning om hvordan støy ødelegger helsen. I denne avdelingen vil man også møte personene bak Meduse, støyradaren som fikk mye norsk presseomtale sist sommer. Meduse støyradar overvåker og dokumenterer støyoverskridelser, identifiserer kjøretøyets eier, og kan digitalt gjennomføre de reaksjonene som støyoverskidelsene eventuelt utløser. Meduse kan revolusjonere håndhevingen av støyregler for kjøretøy. 

     Det er fortsatt tid til å registrere seg til webinaret 18.januar:, send melding til post@stoyforeningen.no med tag Støywebinar 2022.

Publisert :05 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

På vegne av styret i Norsk forening mot støy innkalles til årsmøte tirsdag 29.mars kl 18.00. På Zoom. (Det vil også være mulighet for personlig fremmøte).

To år med pandemi har lært oss nytten av digitale årsmøter. Ikke minst fordelen ved at det gjør årsmøtet mer tilgjengelig for medlemmer utenfor Oslo og det nære østlandsområdet. Vi håper derfor at mange medlemmer benytter muligheten til å bli bedre kjent med styre og ledelse.   

Av tekniske grunner må medlemmene melde sin deltakelse til post@stoyforeningen.no for å få tilsendt påloggingsdetaljer.

Er du ikke på Zoom? Følg lenken for å signere inn og få app som gratis tilgang.  

Styregodkjent årsberetning og virksomhetsberetning legges som pdf-fil nedenfor den 9. mars. Beretningen vil bli supplert med revidert regnskap og revisjonsberening om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. På grunn av smittevernbestem for koronaviruset blir årsmøtet i år  avviklet digitalt. 
    Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2021

2. Orientering om budsjett 2022

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

Årsmøtet velger også møteleder, referent og representanter til å signere protokollen. 

KONTINGENT 2022 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 5. mars 2022

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær