Du er velkommen som medlem i Norsk forening mot støy - bruk innmeldingsskjema

NB! Hvis du har vanskeligheter med innmeldingen, bruk e-post!

Hvis du ikke har e-post, ring oss på 22 87 04 20, eller bruk posten.

Hvis du ikke bruker innmeldingsskjemaet, husk å oppgi navn, adresse og medlemskategori. F.eks. om du er pensjonist/student/arbeidsledig, vanlig privatperson, eller ønsker å tegne medlemskap på vegne av organisasjonen eller bedriften din. Dette er til stor hjelp for faktureringen.

   

Det koster:

Etter å ha stått urørt i 6 år, er kontingenten justert fra 2021.

Ordinært medlemskap for privatpersoner: 360 kroner 

Studenter, pensjonister, arbeidsledige: 240 kr 

Organisasjoner, fagforeninger, skoler, vel o.l: 790 kr  

Offentlige etater: 850 kr

Bedrifter, fagforbund: 1 250 kr

Som medlem får du følgende:

  • Mulighet til å låne vår støymåler, som hentes og leveres på kontoret vårt i Ekebergveien 1A. Det kan dessverre være noen ukers ventetid. Lånetid to dager. Depositum 500 kr.
  • Mulighet for støymålinger til medlemspris, for støyplagede privatpersoner (NB! Gjelder ikke utbyggingssaker). Mer om våre støymålinger.
  • Gratis tilgang på våre notater om ulike typer støy, samt medlemsinfo.
  • Juridisk og annen hjelp fra vårt sakkyndige råd – inkl. inntil en halvtimes konsultasjon med vår advokat, som er ekspert på støyjuss.
  • Møterett og stemmerett på vårt årsmøte, som er Norsk forening mot støys høyeste organ. En organisasjon (f.eks. et sameie), bedrift e.l. har én stemme.

Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp.