Direktiver

Som EØS-medlem er Norge pålagt å ta inn EU-direktiver i norsk lovverk.

EUs støydirektiv

EUs støydirektiv, Directive 2002/49/EC, krever strategisk støykartlegging i og ved 

  • Byområder >100 000 innb
  • Større veier med >3 mill. kjøretøy/år, >8200 kjøretøy ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk, altså det totale antall kjøretøy i løpet av et år delt på antall døgn i året.)
  • Større jernbaner med >30 000 togpasseringer/år, >82 tog pr. dag.
  • Flyplasser med >50 000 flybevegelser/år, >137/dag.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan