Når støyreduksjon = brannvern

Branner og støy har mer til felles enn mange tenker på. Branner og støy er to former for energi på avveie – ikke bare ved at en brann kan støye, og ved at en kan stifte en brann ved hjelp av sterk lyd. På flere måter kan støyreduksjon også bidra til å redusere brannfaren, og faren for at menneskeliv går tapt hvis en brann først bryter løs.

Bedre støyisolasjon

Bedre støyisolasjon vil i en del tilfeller også stoppe en brann eller i det minste sinke spredningen. Materialer med høy brannklasse, dvs. som tåler langvarig brannbelastning, gir gjerne også god lydisolasjon. Selv en dårlig dør gir bedre beskyttelse mot brann og støy enn ingen dør eller en åpen dør. Gode branndører gir som regel god støydemping. Det samme gjør en brannvegg, dvs. en vegg minst A 120 uten åpninger og på branntrygt fundament. At isolasjonen er tett og gjennomføringer av rør og ledninger likeså, er like viktig både mot støy og mot brann.
Brannklasse    Lydreduksjon. rW, dB
A30                                 42-45
A60                                 46-59
A90                                   57
«Lyd- og brannkrav vil som oftest følges ad til innvendige skillende konstruksjoner.»
Brannklasse og lydreduksjon for Rockwools brannskillende,
ikke-bærende innervegger med stålstendere. Jo høyere dB-tall,
desto bedre lydreduksjon. (Kilde: Rockwool.)

Andre sammenhenger mellom støyreduksjon og brannvern

  • Støy er en vanlig årsak til hørselsskader. Disse går gjerne mest utover evnen til å høre høyfrekvent lyd. Mange – særlig eldre – har dermed vanskelig for å høre hylingen fra røykvarslere, eller lydsignalet når batteriet må skiftes.
  • Mindre øredøvende dunk-dunk i biler gjør ikke bare at færre sjeneres av støyen, men også at bilistene lettere hører utryningsbilenes sirener slik at de kommer lettere frem.
  • Videokonferanser, tilrettelegging for mer sykling og elektrifisering av transport er kraftige tiltak mot støy fordi de reduserer behovet for å bruke støyende forbrenningsmotorer. Tiltakene reduserer også behovet for å utvinne, lagre og kjøre rundt med enorme mengder ildsfarlige og til dels eksplosive stoffer.

Pål Jensen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan