Ofte stilte spørsmål

Støy fra nattklubb

Jeg plages av støy fra en nattklubb i nabolaget – og selv folk på den andre siden av den store elva plages av denne støyen. Hva gjør jeg?

Her finnes flere grenseverdier:

  • Hos deg er grenseverdien for denne typen støy, målt innendørs med lukkede vinduer og ventiler, 27 dBA i gjennomsnitt. For lavfrekvent støy og infralyd finnes ikke grenseverdier, men kommunens avdeling for miljørettet helsevern, som har til oppgave å sikre innbyggernes helse, skal vurdere også om denne er helseskadelig.
  • For arbeidstagere i nattklubben gjelder grenseverdiene i Arbeidsmiljølovens støyfordkrift. Hvis tilsynet krever at støyen dempes, vil det også komme dere naboer til gode.

Vi foreslår at du

  • Får med flest mulig støyplagede naboer ved enhver klage, forespørsel eller henvendelse. Denne nattklubben plager åpenbart andre.
  • Kontakter kommunens avdeling for miljørettet helsevern. Den har til oppgave å sikre innbyggernes helse, og skal følgelig vurdere hvorvidt denne støyen er å betrakte som helseskadelig. Den har kanskje også en støymåler, men er ikke pålagt å måle støyen.
  • Kontakter Arbeidstilsynet. De skal pålegge nattklubben å dempe støyen hvis den er over grenseverdiene i Arbeidsmiljølovens støyforskrift, og det vil også komme dere naboer til gode.
  • Du kan først måle eller få målt støyen. Medlemmer av Norsk forening mot støy kan låne vår Klasse-1-støymåler, men den må dessverre hentes og leveres her på kontoret, da vi ikke har kapasitet til å sende måleren i posten. Ved utlån betales et depositum på kr. 500, som tilbakebetales når måleren leveres tilbake. Du kan også kjøpe en Klasse-2-måler. Den har færre funksjoner enn Klasse-1-målere, men har et garantert avvik på maks 2,2 dBA og er brukbar til ditt formål. En enkel måling har en viss usikkerhet, men kan indikere hvorvidt støyen ligger over eller under grenseverdiene. Mange mobiltelefoner har apper som måler støy, men vi garanterer ikke at disse er å stole på.

Pål Jensen, rådgiver

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan