Utsatte yrkesgrupper

Støy kan føre til dårligere trivsel og helse og forekommer på en rekke arbeidsplasser. Vedvarende høye støynivåer og impulsstøy kan føre til nedsatt hørsel og øresus. I den forbindelse er sandblåsere, vannjetmaskiner, store helikoptere, jetfly, stridsvogner og diskoteker kjent som ekstremt støyende arbeidsplasser og –maskiner.

     Men støy er langt mer enn hørselsskader. Støy kan, som en av flere faktorer, også virke inn på sikkerheten og kommunikasjonen på en arbeidsplass. Støy kan dessuten øke risikoen for høyt blodtrykk, som igjen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. I likhet med annen støy kan støy på arbeidsplassen medføre økt risiko for hjerte- og karsykdommer 

MRK-iinnslag om støy på arbeidsplassen

    De siste 10–15 årene har andelen yrkesaktive som er utsatt for støy, vært fallende, men i åerioden 2006-2010 økte andelen som oppgir å være utsatt for sterk støy i en fjerdedel av arbeidstiden eller mer, fra 9 % til ca. 10 %.

    Blant operatører/håndverkere i næringsmiddelproduksjon og prosessoperatører (industri/olje/gass/kjemisk) er nærmere 40 prosent utsatt for sterk støy minst en fjerdedel av tiden.

Kvinner utsatt for støy

En stor del av de støyutsatte yrkene er mannsdominerte. De mest støyutsatte yrkene med høy kvinneandel er barne-/ungdomsarbeider/dagmamma, førskolelærer og servicepersonell (hotell/restaurant), som alle har en andel på om lag 20 prosent som er utsatt for sterk støy en fjerdedel av tiden eller mer.

Disse er mest støyplaget

Operatører i næringsmiddelindustrien, prosessoperatører i olje-, gass- og kjemisk industri, tømrere og treabeidere, samt mekanikere og sveisere i plate- og verkstedindustrien, er de yrkesgrupper som er mest utsatt for støy i arbeidslivet, viser levekårsundersøkelsen blant mer enn 9000 yrkesaktive, som ble foretatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2009. Usikkerheten er betydelig, særlig for grupper hvor materialet er lite. Undersøkelsen er brukt som kilde nedenfor, der intet annet er angitt. 

Støylisten

Dette er gruppene som blir mest plaget av sterk støy i fra ¾ deler til ¼ del av dagen. Prosentandelen angir hvor stor del av yrkesgruppen som er rammet.

- Operatør, håndverker i næringsmiddelprod. 39 %

- Prosessoperatør (industri/olje/gass/kjemisk) 37 %

- Tømrer, trearbeider 34 %

- Mekaniker, sveiser, plate-/verkstedsarbeider 33 %

- Vei-/anleggs-/stein-/murarbeider 28 %

- Rørlegger, bygghåndverker 27 %

- Sysselsatt i landbruk/fiske/oppdrett 23 %

- Barne-/ungdomsarbeider, dagmamma 22 %

- Elektriker, elektromontør, telemontør 22 %

- Ufaglært 21 %

- Kunstner (tekst/musikk/scene/foto) 21 %

- Ingeniør, tekniker (kjemi/metall/biologi) 19 %

- Servicepersonell (hotell/restaurant) 19 %

- Førskolelærer 18 %

- Kokk, kjøkkenassistent 17 %

- Fører (buss/bane), skipsbefal, flyger 16 %

- Sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip) 16 %

- Lagermedarbeider, logistiker 11 %

Gjennomsnittet for alle yrkesgrupper var 10 %

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan