Jernbanestøy
Oppdatert :18 april 2012

Jernbanestøy omfatter støy fra tog, T-bane (finnes bare i Oslo) og bybaner på egen trasé. I 2007 utgjorde den ca. 4 % av støyplagene i Norge, men andelen er synkende til tross for økt tog- og T-banetrafikk.

Støy fra jernbaner, T-baner og bybaner på egen trasé

Jernbanestøy stod i 2007 for ca. 4 % av støyplagene i Norge. I motsetning til annen trafikkstøy er denne støyplagen redusert – til tross for økt togtrafikk og Oslos voksende T-banetrafikk (i tillegg har iallfall T-banen i Oslo bidratt til å redusere biltrafikken og dermed også veitrafikkstøyen). Denne positive utviklingen skyldes først og fremst at

 • Togene og T-banevognene er blitt mer støysvake
 • Stadig mer av jernbanenettet graves ned. Flere av Norges mest trafikkerte jernbanestrekninger – f.eks. Lillestrøm–Oslo S–Drammen – går helt og holdent i tunnel, eller tunnelandelen er iallfall høyere enn for T-banen i Oslo.
 • Mer helsveiset skinnegang.
 • En del planoverganger er nedlagt = mindre behov for tuting.

Jernbanestøyen skyldes først og fremst

 • Støy fra hjul mot skinnegang, særlig ved sporveksler og andre steder med skinneskjøter
 • Kurveskrik
 • Tuting, vesentlig ved usikrede planoverganger.
 • Motorstøy, vesentlig fra dieselmotorer.
 • Rystelser og vibrasjoner, vesentlig fra tunge godstog.

Regelverket

T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging)

Tiltak

 • Bedre smøring og annet vedlikehold av skinnegangen for å forhindre kurveskrik
 • Støyskjerming. Det er lettere å skjerme mot denne støyen enn mot veitrafikkstøyen fordi støyskjermene kan settes svært nær støykilden. Således kan f.eks. en 1,6 m høy støyskjerm ha betydelig virkning, mens en bilvei krever en vesentlig høyere støyskjerm. Vibrasjoner og rystelser fra tunge godstog er vanskeligere å skjerme vekk.
 • Fasadeisolering.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan