Nabostøy
Oppdatert :18 april 2012

Et mangfold av støykilder

Mesteparten av støyen der du bor kommer fra nabolaget. 

«Nabostøy» omfatter et sant mangfold av støy. Mye dekkes av regelverket for disse støytypene. Typiske kilder til nabostøy er privatfester, musikkøvelser, rusing av motorsykkelen, motorredskap, snekring, varmepumper, bjeffende hunder og haner.  For mange av disse støykildene gjelder spesifikke regler (les mer om regelverket for boligstøy http://www.stoyforeningen.no/Hva-er-stoey/Boligstoey-regelverk). I tillegg gjelder to alminnelige lover:

Naboloven (Grannelova)

Lov om helligdagsfred hvor § 3, sier at det «på helligdag fra kl 00 til kl 24…være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»Begge lover legger vekt på at forstyrrelsene ikke skal være unødvendige («uturvande», «utilbørlig»). Det må tolkes dit hen at støyen ikke er tillatt hvis den uten vesentlig ulempe kan reduseres eller legges til mindre plagsomme tider. 

Hvis f.eks. en varmepumpe eller et ventilasjonsanlegg støyer mer enn oppgitt i spesifikasjonene, kan dette være å oppfatte som en feil eller mangel, og kunden kan ha rett til å få byttet ut anlegget eller fikset feilen innen garantitiden. For tekniske installasjoner er denne 5 år for forbrukere (Lov om forbrukerkjøp). Ellers er den to år (Kjøpsloven). Hvis leverandøren har gitt et skriftlig garanti for et lengre tidsrom, gjelder denne. Problemer med nabostøy bør kunne løses i minnelighet mellom gode naboer, evt. etter en støymåling. Går ikke det, kan du kontakte kommunens avdeling for miljørettet helsevern. Du kan også prøve Konfliktrådet www.konfliktraadet.no, men det forutsetter at begge parter er enige. Medlemmer av Norsk forening mot støy kan få inntil en halvtimes gratis konsultasjon med vår advokat, som er ekspert på støyjuss. Ved f.eks. utagerende festing kan du kontakte politiet. Men bruk av politi og rettsvesen er absolutt site utvei.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan